skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Identity and Equality: Varieties of Experience in a Canadian City by Raymond Breton, et al. (review)

Iacovetta, Franca

The Canadian Historical Review, 1994, Vol.75(3), pp.455-457 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-3755 ; E-ISSN: 1710-1093

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Raymond Breton's 1665 Dictionaire caraibe-francois.(Linguistics)(Author abstract)

Deleonibus, Gaetano

The French Review, April, 2007, Vol.80(5), p.996(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-111X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Different Gods: Integrating Non-Christian Minorities into a Primarily Christian Society.(Book review)

Anonymous;

Contemporary Sociology, March, 2013, Vol.42(2), p.291-292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiculturalism and Social Cohesion: Potentials and Challenges of Diversity.(Book review)

Mirchandani, Rekha

Contemporary Sociology, July, 2010, Vol.39(4), p.476-477 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization and Society: Processes of Differentiation Examined.(Book review)

Brooks, Ethel C.

Contemporary Sociology, March, 2006, Vol.35(2), p.165(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Illusion of Difference: Realities of Ethnicity in Canada and the United States.(Brief Article)

Yinger, J. Milton

Social Forces, March, 1995, Vol.73(3), p.1182(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Governance of Ethnic Communities: Political Structures and Processes in Canada

Taylor, Ronald L.

Social Forces, Dec, 1991, Vol.70(2), p.568(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Fragile Social Fabric?: Fairness, Trust, and Commitment in Canada.(Brief Article)(Book Review)

Contemporary Sociology, March, 2005, Vol.34(2), p.218(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Governance of Ethnic Communities: Political Structures and Processes in Canada

Driedger, Leo

Contemporary Sociology, May, 1992, Vol.21(3), p.336(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization and Society: Processes of Differentiation Examined

Brooks, Ethel

Contemporary Sociology, Vol.35(2), pp.165-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061 ; E-ISSN: 19398638 ; DOI: 10.1177/009430610603500239

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canada: multicultural model or cautionary tale?(Book review)

Bloemraad, Irene

Canadian Journal of Sociology, Spring, 2010, Vol.35(2), p.309(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0318-6431

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Identity and Equality: Varieties of Experience in a Canadian City

Gilbertson, Greta

Social Forces, March, 1994, Vol.72(3), p.937(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Identity and Equality: Varieties of Ethnic Experience in a Canadian City

Kasinitz, Philip

The American Journal of Sociology, May, 1991, Vol.96(6), p.1581(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9602

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Identity and Equality: Varieties of Experience in a Canadian City

Smith, M. Estellie

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Nov, 1991, Vol.518, p.213(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Identity and Equality: Varieties of Experience in a Canadian City

Driedger, Leo

Contemporary Sociology, July, 1991, Vol.20(4), p.537(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Survival in Dependent Societies: Social Change in Canada and Poland

Weinfeld, Morton

Contemporary Sociology, Sept, 1991, Vol.20(5), p.707(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Governance of Ethnic Communities. Political Structures and Processes in Canada

Faist, Thomas

International Migration Review, Fall, 1992, Vol.26(3), p.1016(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Fragile Social Fabric? Fairness Trust and Committment in Canada.(Book Review)

Raney, Tracey

Canadian Public Policy, Sept, 2005, Vol.31(3), p.334(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0317-0861

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Identity and Equality: Varieties of Experience in a Canadian City.(Book review)

De Vries, John

Urban History Review, June, 1991, Vol.20(1), p.48(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0703-0428

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Governance of Ethnic Communities: Political Structures and Processes in Canada

Burnet, Jean

Journal of American Ethnic History, Summer, 1994, Vol.13(4), p.83(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-5927

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (22)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (9)
 2. 1994đến2003  (4)
 3. 2004đến2005  (4)
 4. 2006đến2010  (5)
 5. Sau 2010  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (22)
 2. Bài báo  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Breton, Raymond
 2. Reitz, Jeffrey
 3. Driedger, L
 4. Raney, Tracey
 5. Driedger, Leo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...