skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gypsy lore. (excerpt from "Robber Language," The Zincali)

Borrow, George Henry

Victorian Poetry, Spring, 1994, Vol.32(1), p.54(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-5206

Toàn văn sẵn có

2
The Zincali, or An account of the gipsies of Spain: with an original collection of their songs and poetry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Zincali, or An account of the gipsies of Spain: with an original collection of their songs and poetry

Borrow, George Henry

Toàn văn sẵn có

3
Tales of the wild and wonderful
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tales of the wild and wonderful

Borrow, George Henry

Toàn văn sẵn có

4
Romantic ballads, tr. from the Danish; and miscellaneous pieces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Romantic ballads, tr. from the Danish; and miscellaneous pieces

Borrow, George Henry

Toàn văn sẵn có

5
The Bible in Spain and the Gypsies of Spain
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Bible in Spain and the Gypsies of Spain

Borrow, George Henry

Toàn văn sẵn có

6
The Zincali: or, An account of the gypsies of Spain. With an original collection of their songs and poetry, and a copious dictionary of their language
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Zincali: or, An account of the gypsies of Spain. With an original collection of their songs and poetry, and a copious dictionary of their language

Borrow, George Henry

v.2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The Zincali: an account of the Gypsies of Spain
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Zincali: an account of the Gypsies of Spain

Borrow, George Henry

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Romano Lavo-lil: word book of the Romany: or, English Gypsy language
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Romano Lavo-lil: word book of the Romany: or, English Gypsy language

Borrow, George Henry

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
The Romany rye: a sequel to Lavengro
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Romany rye: a sequel to Lavengro

Borrow, George Henry

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
The Bible in Spain: or, The journeys, adventures, and imprisonments of an Englishman in an attempt to circulate the Scriptures in the Peninsula
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Bible in Spain: or, The journeys, adventures, and imprisonments of an Englishman in an attempt to circulate the Scriptures in the Peninsula

Borrow, George Henry; Burke, Ulick Ralph

v.2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
The Zincali or =: an account of the gypsies of Spain : with an original collection of their songs and poetry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Zincali or =: an account of the gypsies of Spain : with an original collection of their songs and poetry

Borrow, George Henry

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Bible in Spain; or, The journeys, adventures, and imprisonments of an Englishman in an attempt to circulate the Scriptures in the Peninsular
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bible in Spain; or, The journeys, adventures, and imprisonments of an Englishman in an attempt to circulate the Scriptures in the Peninsular

Borrow, George Henry

Toàn văn sẵn có

13
The Bible in Spain: or, The journeys, adventures, and imprisonments of an Englishman, in an attempt to circulate the Scriptures on the peninsula
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Bible in Spain: or, The journeys, adventures, and imprisonments of an Englishman, in an attempt to circulate the Scriptures on the peninsula

Borrow, George Henry

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Wild Wales ..
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wild Wales ..

Borrow, George Henry

Toàn văn sẵn có

15
Lavengro, the scholar, the Gypsy, the priest: A new ed. containing the unaltered text of the original issue
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lavengro, the scholar, the Gypsy, the priest: A new ed. containing the unaltered text of the original issue

Borrow, George Henry

Toàn văn sẵn có

16
Roving adventures, or Lavengro: the scholar - the gipsy - the priest
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roving adventures, or Lavengro: the scholar - the gipsy - the priest

Borrow, George Henry

Toàn văn sẵn có

17
Lavengro: the scholar--the gipsy--the priest
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lavengro: the scholar--the gipsy--the priest

Borrow, George Henry

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Lavengro: the scholar, the Gypsy, the priest
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lavengro: the scholar, the Gypsy, the priest

Borrow, George Henry; Knapp, William Ireland

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
The Bible in Spain: or, The journeys, adventures, and imprisonments of an Englishman
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Bible in Spain: or, The journeys, adventures, and imprisonments of an Englishman

Borrow, George Henry

v.2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Lavengro: the scholar--the gypsy--the priest: 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lavengro: the scholar--the gypsy--the priest: 2

Borrow, George Henry

v.3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1910  (19)
 2. 1910đến1919  (3)
 3. 1920đến1929  (4)
 4. 1930đến1987  (2)
 5. Sau 1987  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (27)
 2. Bài báo  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Nhan đề tạp chí 

 1. UNESCO Courier  (1)
 2. Victorian Poetry  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (11)
 2. German  (2)
 3. Welsh  (1)
 4. Danish  (1)
 5. Swedish  (1)
 6. Multiple languages  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Borrow, George Henry
 2. Borrow, George
 3. Knapp, William
 4. Sampson, John
 5. Birrell, Augustine, -

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...