skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gabor S. Boritt könyveinek bibliográfiája

Boritt, Gabor S.

AETAS - Történettudományi folyóirat, 2001, Issue 2, p. 152

ISSN: 0237-7934

Toàn văn sẵn có

2
Lincoln's Generals.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lincoln's Generals.

Reid, Brian Holden ; Boritt, Gabor S.

The Journal of Military History, 01/1995, Vol.59(1), p.156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08993718 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2944379

Toàn văn sẵn có

3
Jefferson Davis's Generals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jefferson Davis's Generals

Dawson, Joseph G. ; Boritt, Gabor S.

The Journal of Military History, 01/2000, Vol.64(1), p.207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08993718 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/120813

Toàn văn sẵn có

4
Lincoln, The War President: The Gettysburg Lectures.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lincoln, The War President: The Gettysburg Lectures.

Eckert, Ralph Lowell ; Boritt, Gabor S.

The Journal of Military History, 10/1994, Vol.58(4), p.744 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08993718 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2944283

Toàn văn sẵn có

5
The European Image of Abraham Lincoln
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Image of Abraham Lincoln

Boritt, Gabor S. ; Neely,, Mark E. ; Holzer, Harold

Winterthur Portfolio, 07/1986, Vol.21(2/3), pp.153-183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0084-0416 ; E-ISSN: 1545-6927 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/496276

Toàn văn sẵn có

6
Francis Bicknell Carpenter (1830-1900): Painter of Abraham Lincoln and His Circle
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Francis Bicknell Carpenter (1830-1900): Painter of Abraham Lincoln and His Circle

Holzer, Harold ; Boritt, Gabor S. ; Neely, Mark E.

American Art Journal, 21/1984, Vol.16(2), p.66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00027359 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1594372

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ike liked term limits. (former President Dwight D. Eisenhower) (Column)

Boritt, Gabor S.

The New York Times, Nov 8, 1994, Vol.144, p.A15(N) pA23(L)

ISSN: 0362-4331

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ike Liked Term Limits.(Editorial Desk)

Boritt, Gabor S.

The New York Times, Nov 8, 1994

ISSN: 0362-4331

Toàn văn sẵn có

9
The Historian's Lincoln
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Historian's Lincoln

Riddleberger, Patrick W. ; Boritt, Gabor S.

The Journal of American History, 03/1990, Vol.76(4), p.1269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2936641

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gettysburg: A Meditation on War and Values.(Brief Article)

Boritt, Gabor S.

Journal of American History, March, 1995, Vol.81(4), p.1731(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Lincoln murder conspiracies

Boritt, Gabor S.

American Historical Review, Dec, 1984, Vol.89, p.1395(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lincoln in Text and Context: Collected Essays

Boritt, Gabor S.

American Historical Review, Dec, 1988, Vol.93(5), p.1404(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Collected Works of Abraham Lincoln: Second Supplement, 1848-1865

Boritt, Gabor S.

Journal of American History, June, 1991, Vol.78(1), p.328(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Divided Union

Boritt, Gabor S.

Journal of American History, Dec, 1988, Vol.75(3), p.1043(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Last Best Hope of Earth: Abraham Lincoln and the Promise of America

Boritt, Gabor S.

Journal of Southern History, May, 1995, Vol.61(2), p.385(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4642

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Why the Civil War Came.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why the Civil War Came.

Levine, Bruce ; Boritt, Gabor S.

The Journal of American History, 06/1998, Vol.85(1), p.243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2568499

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Mrs. Cox's Affair with Mr. Lincoln
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mrs. Cox's Affair with Mr. Lincoln

Boritt, Gabor S. ; Cox, Lawanda

Reviews in American History, 03/1983, Vol.11(1), p.20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00487511 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2701867

Toàn văn sẵn có

18
Patricide in the House Divided: A Psychological Interpretation of Lincoln and His Age
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patricide in the House Divided: A Psychological Interpretation of Lincoln and His Age

Boritt, Gabor S. ; Forgie, George B.

The American Historical Review, 02/1980, Vol.85(1), p.213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1853612

Toàn văn sẵn có

19
The Lincoln Murder Conspiracies
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Lincoln Murder Conspiracies

Boritt, Gabor S. ; Hanchett, William

The American Historical Review, 12/1984, Vol.89(5), p.1395 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1867184

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abraham Lincoln and the American Political Tradition

Boritt, Gabor S.

Journal of Southern History, Feb, 1988, Vol.54(1), p.118(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4642

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (22)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1986  (5)
 2. 1986đến1989  (8)
 3. 1990đến1993  (5)
 4. 1994đến2000  (10)
 5. Sau 2000  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (21)
 2. Bài báo  (7)
 3. Tin tức  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Boritt, Gabor S.
 2. Gabor S. Boritt
 3. Boritt, Gabor
 4. Holzer, Harold
 5. Neely, Mark E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...