skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 278  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open Data, Grey Data, and Stewardship: Universities at the Privacy Frontier

Borgman, Christine; Borgman, Christine (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 27, 2018

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.15779/Z38B56D489

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

If We Share Data, Will Anyone Use Them? Data Sharing and Reuse in the Long Tail of Science and Technology.(Research Article)

Wallis, Jillian C. ; Rolando, Elizabeth ; Borgman, Christine L.

PLoS ONE, July 23, 2013, Vol.8(7), p.e67332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0067332

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Codifying Collegiality: Recent Developments in Data Sharing Policy in the Life Sciences

Pham-Kanter, Genevieve ; Zinner, Darren E ; Campbell, Eric G; Borgman, Christine (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(9) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0108451 ; PMCID: 4178158 ; PMID: 25259842

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Text Data Mining from the Author's Perspective: Whose Text, Whose Mining, and to Whose Benefit?

Borgman, Christine; Borgman, Christine (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 12, 2018

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ship space to database: emerging infrastructures for studies of the deep subseafloor biosphere

Darch, Peter T. ; Borgman, Christine L.

PeerJ Computer Science, Nov 14, 2016, Vol.2, p.e97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2376-5992 ; DOI: 10.7717/peerj-cs.97

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating, Collaborating, and Celebrating the Diversity of Research Data

Borgman, Christine L

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

If Data Sharing is the Answer, What is the Question?

Borgman, Christine L

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Big data, little data, or no data? iSchools, scholarship, and stewardship

Borgman, Christine L

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Text data mining from the author's perspective: Whose text, whose mining, and to whose benefit?

Borgman, Christine L

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How, When, and Why are Data Open? Competing Perspectives on Open Data in Science

Borgman, Christine L

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Text Data Mining from the Author's Perspective: Whose Text, Whose Mining, and to Whose Benefit?

Borgman, Christine L.

Arxiv ID: 1803.04552

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privacy, Policy, and Data Governance in the University

Borgman, Christine L

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

If Data Sharing is the Answer, What is the Question?

Borgman, Christine L

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Big Data, Little Data, or noData? Sustaining Access to Research Data

Borgman, Christine L

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Problems of Attribution" Attribution: Managing Provenance, Ethics, and Metrics

Borgman, Christine L

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Big Data, Little Data, noData: The Contested Landscape of Data Sharing and Reuse

Borgman, Christine L

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making, curating, and engaging data

Borgman, Christine L

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Are Scientific Data Rarely Reused? (Keynote)

Borgman, Christine L

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open data, grey data, and stewardship: Universities at the privacy frontier

Borgman, Christine L

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data, Management, and Digital Science

Borgman, Christine L

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 278  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (64)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (18)
 2. 1990đến1996  (27)
 3. 1997đến2006  (22)
 4. 2007đến2014  (103)
 5. Sau 2014  (108)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (270)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Borgman, Christine L.
 2. Borgman, Christine
 3. Borgman, C.L.
 4. Borgman, Cl
 5. Wallis, Jillian C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...