skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.898.942  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<The> world almanac & Book of facts 1984

New york : Newspaper enterprise association, Inc ,

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speak everyday English

M. : Prosveshzhnie , 1972

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Find the word

Bailey E.G.

gb , 19??

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

I can speak English

Stupin L.P./Voronin S.V.

M. : Prosveshchenie , 1966

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oral speech practice

M. : Higher School , 1972 - (420 ORA 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Barron's profiles of American colleges

New york : Barron's Educational , 1992

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oxford junior mathematics : Book 3

Williams E.M.; James E.J

Great Britain : Oxford University , 1963

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Nghi&#234;n c&#7913;u &#273;&#7863;c t&#7843; ch&#7913;c n&#259;ng v&#224; thi&#7871;t k&#7871; thi&#7871;t b&#7883; VNUpad &#273;&#7875; truy c&#7853;p th&#432; vi&#7879;n s&#7889; v&#224; s&#7917; d&#7909;ng &#273;a ch&#7913;c n&#259;ng cho sinh vi&#234;n &#272;HQGHN L&#234; Quang Minh
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu đặc tả chức năng và thiết kế thiết bị VNUpad để truy cập thư viện số và sử dụng đa chức năng cho sinh viên ĐHQGHN Lê Quang Minh

Lê Quang Minh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10926

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<The> Wonder world of nature : For 7 th - 10 th Claas

M. : Prosveshenie , 1977

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOEIC Smart Yellow Book Reading Textbook

Nexus Ltd

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh; 2012 - (428)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOEIC Smart Green Book Grammar Textbook

Nexus Ltd

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh; 2012 - (428)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOEIC Smart Yellow Book Listening Textbook

Nexus Ltd

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh; 2012 - (428)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOEIC Smart Yellow Book Grammar Textbook

Nexus Ltd

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh; 2012 - (428)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOEIC Smart Green Book Reading Textbook

Nexus Ltd

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh; 2012 - (428)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOEIC Smart Green Book Listening Textbook

Nexus Ltd

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh; 2012 - (428)

Truy cập trực tuyến

16
Books about Hawaii : fifty basic authors
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Books about Hawaii : fifty basic authors

Day A. Grove

Honolulu : The Uni. Press of Hawaii, 1977 - (016.9 GRO 1977) - ISBN0824805615;ISBN9780824805616

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiếng anh giao tiếp The third Edition New Headway 2 Pre Intermediate Student's Book & Workbook with key

Soarse Liz; Soarse John

Văn hoá Thông tin; 2012 - (428,3)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiếng anh giao tiếp The third Edition New Headway Elementary Student's book & Workbook with key

Soarse Liz; Soarse John

Văn hoá Thông tin; 2011 - (428,3)

Truy cập trực tuyến

19
Book editors talk to writers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book editors talk to writers

Mandell Judy

New York : Wiley, c1995 - (808.02 MAN 1995) - ISBN0471003913 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
An evaluation of course book &#8220;English unlimited- elementary&#8221; for first-year students of University of Information and Communication Technology under Thai Nguyen university
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An evaluation of course book “English unlimited- elementary” for first-year students of University of Information and Communication Technology under Thai Nguyen university

Bùi, Thu Trang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54406

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 2.898.942  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.172.130)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.898.916)
 3. Trong mục lục thư viện (13)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (49.965)
 2. 1956đến1970  (25.794)
 3. 1971đến1985  (122.121)
 4. 1986đến2001  (977.232)
 5. Sau 2001  (1.711.124)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.301.062)
 2. French  (41.839)
 3. German  (34.273)
 4. Chinese  (12.409)
 5. Spanish  (8.985)
 6. Korean  (7.284)
 7. Japanese  (6.681)
 8. Portuguese  (3.832)
 9. Russian  (3.138)
 10. Italian  (1.787)
 11. Polish  (1.075)
 12. Finnish  (834)
 13. Dutch  (796)
 14. Danish  (726)
 15. Czech  (685)
 16. Norwegian  (474)
 17. Bokmål, Norwegian  (468)
 18. Turkish  (286)
 19. Hungarian  (268)
 20. Serbo-Croatian  (196)
 21. Romanian  (194)
 22. Ukrainian  (185)
 23. Greek  (154)
 24. Indonesian  (128)
 25. Arabic  (87)
 26. Slovak  (74)
 27. Lithuanian  (59)
 28. Macedonian  (32)
 29. Hebrew  (29)
 30. Persian  (23)
 31. Thai  (7)
 32. Icelandic  (5)
 33. Vietnamese  (4)
 34. Malay  (4)
 35. Hindi  (2)
 36. Burmese  (1)
 37. Maori  (1)
 38. Gujarati  (1)
 39. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Deahl, Rachel
 2. Hoffert, Barbara
 3. Williams, Wilda
 4. Fox, Bette - Lee
 5. Fialkoff, Francine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...