skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Responses of blowfly motion-sensitive neurons to reconstructed optic flow along outdoor flight paths

Boeddeker, N. ; Lindemann, J. ; Egelhaaf, M. ; Zeil, J.

Journal of Comparative Physiology A, 2005, Vol.191(12), pp.1143-1155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-7594 ; E-ISSN: 1432-1351 ; DOI: 10.1007/s00359-005-0038-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
A universal strategy for visually guided landing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A universal strategy for visually guided landing

Baird, E. ; Boeddeker, N. ; Ibbotson, M. R. ; Srinivasan, M. V.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 11/12/2013, Vol.110(46), pp.18686-18691 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1314311110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Blowfly flight characteristics are shaped by environmental features and controlled by optic flow information
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blowfly flight characteristics are shaped by environmental features and controlled by optic flow information

Kern, R. ; Boeddeker, N. ; Dittmar, L. ; Egelhaaf, M.

Journal of Experimental Biology, 07/15/2012, Vol.215(14), pp.2501-2514 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0949 ; E-ISSN: 1477-9145 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1242/jeb.061713

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
A single control system for smooth and saccade-like pursuit in blowflies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A single control system for smooth and saccade-like pursuit in blowflies

Boeddeker, N.

Journal of Experimental Biology, 04/15/2005, Vol.208(8), pp.1563-1572 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0949 ; E-ISSN: 1477-9145 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1242/jeb.01558

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Goal seeking in honeybees: matching of optic flow snapshots?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Goal seeking in honeybees: matching of optic flow snapshots?

Dittmar, L. ; Sturzl, W. ; Baird, E. ; Boeddeker, N. ; Egelhaaf, M.

Journal of Experimental Biology, 09/01/2010, Vol.213(17), pp.2913-2923 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0949 ; E-ISSN: 1477-9145 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1242/jeb.043737

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Homing with audio landmarks and path integration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Homing with audio landmarks and path integration

Boeddeker, N. ; Moscatelli, A. ; Ernst, M.

Journal of Vision, 08/22/2014, Vol.14(10), pp.2-2 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1534-7362 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1167/14.10.2

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neural basis of forward flight control and landing in honeybees

Ibbotson, M R ; Hung, Y-S ; Meffin, H ; Boeddeker, N ; Srinivasan, M V

Scientific reports, 06 November 2017, Vol.7(1), pp.14591 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 29109404 Version:1 ; DOI: 10.1038/s41598-017-14954-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of DbpA, an Escherichia coli DEAD box protein with ATP independent RNA unwinding activity

Böddeker, N ; Stade, K ; Franceschi, F

Nucleic acids research, 01 February 1997, Vol.25(3), pp.537-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-1048 ; PMID: 9016593 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visually guided orientation in flies: case studies in computational neuroethology

Egelhaaf, M. ; Böddeker, N. ; Kern, R. ; Kretzberg, J. ; Lindemann, J. ; Warzecha, A.-K.

Journal of Comparative Physiology A, 2003, Vol.189(6), pp.401-409 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-7594 ; E-ISSN: 1432-1351 ; DOI: 10.1007/s00359-003-0421-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Lateralization of visual learning in the honeybee
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lateralization of visual learning in the honeybee

Letzkus, P. ; Boeddeker, N. ; Wood, J. T ; Zhang, S.-W. ; Srinivasan, M. V

Biology Letters, 02/23/2008, Vol.4(1), pp.16-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-9561 ; E-ISSN: 1744-957X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rsbl.2007.0466

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Translation and replication of human rhinovirus type 14 and mengovirus in Xenopus oocytes

Gamarnik, A V ; Böddeker, N ; Andino, R

Journal of virology, December 2000, Vol.74(24), pp.11983-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-538X ; PMID: 11090201 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystallography of halophilic ribosome: the isolation of an internal ribonucleoprotein complex

Evers, U ; Franceschi, F ; Böddeker, N ; Yonath, A

Biophysical chemistry, May 1994, Vol.50(1-2), pp.3-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4622 ; PMID: 8011938 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ribosomal crystallography: from crystal growth to initial phasing

Thygesen, J ; Krumbholz, S ; Levin, I ; Zaytzev-Bashan, A ; Harms, J ; Bartels, H ; Schlünzen, F ; Hansen, H.A.S ; Bennett, W.S ; Volkmann, N ; Agmon, I ; Eisenstein, M ; Dribin, A ; Maltz, E ; Sagi, I ; Morlang, S ; Fua, M ; Franceschi, F ; Weinstein, S ; Böddeker, N ; Sharon, R ; Anagnostopoulos, K ; Peretz, M ; Geva, M ; Berkovitch-Yellin, Z ; Yonath, A

Journal of Crystal Growth, 1996, Vol.168(1), pp.308-323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0248 ; E-ISSN: 1873-5002 ; DOI: 10.1016/0022-0248(96)00338-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probing navigation strategies of honeybees – landmark experiments and simulations

Stürzl, W ; Dittmar, L ; Boeddeker, N ; Egelhaaf, M; Sturm, Peter (Editor)

Workshop on Vision in Action: Efficient strategies for cognitive agents in complex environments, 2008

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intracellular determinants of picornavirus replication

Andino, R ; Böddeker, N ; Silvera, D ; Gamarnik, A V

Trends in microbiology, February 1999, Vol.7(2), pp.76-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-842X ; PMID: 10081085 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (14)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (2)
 2. 1997đến1999  (2)
 3. 2000đến2004  (2)
 4. 2005đến2010  (5)
 5. Sau 2010  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Boeddeker, N
 2. Boddeker, N
 3. Egelhaaf, M.
 4. Böddeker, N.
 5. Boeddeker, Norbert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...