skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 2.837.912  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Concepts of Biology
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concepts of Biology

Samantha, Fowler; Rebecca, Roush; James, Wise

613 tr.; 1938168119; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17975

Truy cập trực tuyến

2
Advances in Evolutionary Developmental Biology
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Evolutionary Developmental Biology

Todd Streelman, J.

9781118707449; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28973

Truy cập trực tuyến

3
Galactose regulon of yeast : from genetics to systems biology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Galactose regulon of yeast : from genetics to systems biology

Bhat, Paike Jayadeva

9783540740148; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27792

Truy cập trực tuyến

4
A practical guide to biomedical research : for the aspiring scientist
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A practical guide to biomedical research : for the aspiring scientist

Agger, Peter; Stephenson, Robert S.; Hasenkam, Michael J.

9783319635828; 3319635824; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62134

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Cancer Biology

Hejmadi Momna

Bookboon; 2014 - (616.99/4)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developmental Biology Protocols Volume II

Tuan Rocky S Lo Cecilia W

Totowa NJ Humana Press Inc 2000; 2000

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular Methods in Developmental Biology Xenopus and Zebrafish

Matthew Guille

Totowa NJ Humana Press Inc 1999; 1999

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developmental Biology Protocols Volume III

Rocky S Tuan

Totowa NJ Humana Press Inc 2000; 2000

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developmental Biology Protocols Volume I

Walker John M Lo Cecilia W Rocky S Tuan

Totowa NJ Humana Press Inc 2000; 2000

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developmental Biology

SCOTT F GILBERT

Sinauer Associates Inc; 2010

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taxonomic tapestries bthe threads of evolutionary behavioural and conservation research

Australian National University Press; 2015 - (578.012)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intangible life functorial connections in relational biology

Louie Aloisius Ho Yin

Springer; 2017 - (570.1)

Truy cập trực tuyến

13
Basic radiation biology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic radiation biology

Pizzarello Donald J.; Witcofski Richard L

Philadelphia : Lea & Febiger, 1975. - (570 PIZ 1975) - ISBN0812105222

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philosophy of systems biology perspectives from scientists and philosophers

Springer; 2017 - (570.285)

Truy cập trực tuyến

15
The Nature of life : critical thinking workbook to accompany
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Nature of life : critical thinking workbook to accompany

Postlethwait John H.; Hopson Janet L; Patt Gail R

New York : McGraw-Hill, Inc., 1995 - (570 POS 1995) - ISBN0070506663

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Formal Methods in Systems Biology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal Methods in Systems Biology

Fisher, Jasmin

978-3-540-68410-7; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26373

Truy cập trực tuyến

17
Mapping the Future of Biology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping the Future of Biology

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31685

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling life the mathematics of biological systems

Garfinkel Alan Shevtsov Jane Guo Yina

Springer; 2017 - (570 ALA 2017)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Textbook of modern Biology

Nason Alvin.

New york : John Wiley & Sons, INC , 1965 - (570.71 NAS 1965)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Life

Lewis Ricki

Dubuque, Iowa : WCB , 1995 - (570 LEW 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 5 phiên bản

Kết quả 1 - 20 của 2.837.912  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.057.636)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.837.548)
 3. Trong mục lục thư viện (227)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (24.414)
 2. 1957đến1972  (62.948)
 3. 1973đến1988  (207.869)
 4. 1989đến2005  (575.596)
 5. Sau 2005  (1.952.457)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Biology  (1.969.194)
 2. Animals  (615.711)
 3. Humans  (541.631)
 4. Chemistry  (425.177)
 5. Molecular Biology  (253.049)
 6. Sciences (General)  (201.347)
 7. Life Sciences  (181.331)
 8. Mice  (150.773)
 9. Proteins  (148.532)
 10. Gene Expression  (121.542)
 11. Engineering  (96.266)
 12. Genes  (94.439)
 13. Environmental Sciences  (74.674)
 14. Dna  (72.075)
 15. Signal Transduction  (71.922)
 16. Genomics  (65.910)
 17. Physics  (55.205)
 18. Rna  (51.185)
 19. Transcription Factors  (40.753)
 20. Stem Cells  (38.549)
 21. Neurons  (34.376)
 22. Cells (Biology)  (32.026)
 23. Genetic Research  (31.636)
 24. Chromatin  (17.972)
 25. Social Sciences  (16.531)
 26. Plants  (15.457)
 27. Earth Sciences  (14.614)
 28. Transcription (Genetics)  (14.459)
 29. Medical Schools  (11.116)
 30. Plant physiology  (5.282)
 31. Health Sciences  (5.250)
 32. Information Technology  (459)
 33. Agriculture Sciences  (175)
 34. Mathematical Sciences  (143)
 35. Arts and Humanities  (115)
 36. Sinh học  (100)
 37. Sinh vật học  (36)
 38. Thực vật  (32)
 39. Sinh học phân tử  (30)
 40. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.374.518)
 2. Japanese  (29.715)
 3. Portuguese  (26.676)
 4. French  (16.444)
 5. German  (10.030)
 6. Spanish  (8.446)
 7. Norwegian  (2.404)
 8. Russian  (1.732)
 9. Chinese  (1.717)
 10. Swedish  (1.481)
 11. Korean  (752)
 12. Italian  (425)
 13. Dutch  (214)
 14. Undetermined  (208)
 15. Turkish  (198)
 16. Polish  (160)
 17. Ukrainian  (137)
 18. Danish  (101)
 19. Hungarian  (36)
 20. Persian  (33)
 21. Czech  (32)
 22. Serbo-Croatian  (26)
 23. Romanian  (25)
 24. Finnish  (14)
 25. Arabic  (12)
 26. Afrikaans  (11)
 27. Greek  (10)
 28. Slovak  (9)
 29. Lithuanian  (8)
 30. Vietnamese  (7)
 31. Macedonian  (7)
 32. Basque  (5)
 33. Welsh  (1)
 34. Icelandic  (1)
 35. Thai  (1)
 36. Hebrew  (1)
 37. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Wei
 2. Zhang, Jing
 3. Zhang, Yi
 4. Zhang, Feng
 5. Wu, Hao

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...