skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 14.292  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Calcium Signaling Protocols
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calcium Signaling Protocols

Lambert, David G.;; Walker, John M (Editor) ; Lambert, David G (Editor)

Methods in Molecular Biology

ISBN: 9781588294425 ; ISBN: 1588294420 ; E-ISBN: 9781592599493 ; E-ISBN: 1592599494 ; DOI: 10.1385/1592599494

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Glycosaminoglycans: Chemistry and Biology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glycosaminoglycans: Chemistry and Biology

Balagurunathan, Kuberan ; Nakato, Hiroshi ; Desai, Umesh R.

Series ISSN: 1064-3745 ; ISBN: 978-1-4939-1713-6 ; E-ISBN: 978-1-4939-1714-3 ; DOI: 10.1007/978-1-4939-1714-3

Toàn văn sẵn có

3
Nucleic Acid Aptamers: Selection, Characterization, and Application
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nucleic Acid Aptamers: Selection, Characterization, and Application

Mayer, Günter

Series ISSN: 1064-3745 ; ISBN: 978-1-4939-3196-5 ; E-ISBN: 978-1-4939-3197-2 ; DOI: 10.1007/978-1-4939-3197-2

Toàn văn sẵn có

4
Chemical Biology: Methods and Protocols
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical Biology: Methods and Protocols

Hempel, Jonathan E. ; Williams, Charles H. ; Hong, Charles C.

Series ISSN: 1064-3745 ; ISBN: 978-1-4939-2268-0 ; E-ISBN: 978-1-4939-2269-7 ; DOI: 10.1007/978-1-4939-2269-7

Toàn văn sẵn có

5
Macro-Glycoligands: Methods and Protocols
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Macro-Glycoligands: Methods and Protocols

Sun, Xue-Long

Series ISSN: 1064-3745 ; ISBN: 978-1-4939-3129-3 ; E-ISBN: 978-1-4939-3130-9 ; DOI: 10.1007/978-1-4939-3130-9

Toàn văn sẵn có

6
VEGF Signaling: Methods and Protocols
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

VEGF Signaling: Methods and Protocols

Fiedler, Lorna

Series ISSN: 1064-3745 ; ISBN: 978-1-4939-2916-0 ; E-ISBN: 978-1-4939-2917-7 ; DOI: 10.1007/978-1-4939-2917-7

Toàn văn sẵn có

7
Enzyme Stabilization and Immobilization: Methods and Protocols
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enzyme Stabilization and Immobilization: Methods and Protocols

Minteer, Shelley D.

Series ISSN: 1064-3745 ; ISBN: 978-1-60761-894-2 ; E-ISBN: 978-1-60761-895-9 ; DOI: 10.1007/978-1-60761-895-9

Toàn văn sẵn có

8
Mitochondrial Bioenergetics: Methods and Protocols
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mitochondrial Bioenergetics: Methods and Protocols

Palmeira, Carlos M. ; Moreno, António J.

Series ISSN: 1064-3745 ; ISBN: 978-1-61779-381-3 ; E-ISBN: 978-1-61779-382-0 ; DOI: 10.1007/978-1-61779-382-0

Toàn văn sẵn có

9
Single Molecule Analysis: Methods and Protocols
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single Molecule Analysis: Methods and Protocols

Peterman, Erwin J. G. ; Wuite, Gijs J. L.

Series ISSN: 1064-3745 ; ISBN: 978-1-61779-281-6 ; E-ISBN: 978-1-61779-282-3 ; DOI: 10.1007/978-1-61779-282-3

Toàn văn sẵn có

10
Nitric Oxide: Methods and Protocols
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nitric Oxide: Methods and Protocols

McCarthy, Helen O. ; Coulter, Jonathan A.

Series ISSN: 1064-3745 ; ISBN: 978-1-61737-963-5 ; E-ISBN: 978-1-61737-964-2 ; DOI: 10.1007/978-1-61737-964-2

Toàn văn sẵn có

11
Ribozymes: Methods and Protocols
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ribozymes: Methods and Protocols

Hartig, Jörg S.

Series ISSN: 1064-3745 ; ISBN: 978-1-61779-544-2 ; E-ISBN: 978-1-61779-545-9 ; DOI: 10.1007/978-1-61779-545-9

Toàn văn sẵn có

12
Receptor Signal Transduction Protocols: Third Edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Receptor Signal Transduction Protocols: Third Edition

Willars, Gary B. ; Challiss, R.A. John

Series ISSN: 1064-3745 ; ISBN: 978-1-61779-125-3 ; E-ISBN: 978-1-61779-126-0 ; DOI: 10.1007/978-1-61779-126-0

Toàn văn sẵn có

13
Guanylate Cyclase and Cyclic GMP: Methods and Protocols
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guanylate Cyclase and Cyclic GMP: Methods and Protocols

Krieg, Thomas;; Krieg, Thomas ; Lukowski, Robert

Series ISSN: 1064-3745 ; ISBN: 978-1-62703-458-6 ; E-ISBN: 978-1-62703-459-3 ; DOI: 10.1007/978-1-62703-459-3

Toàn văn sẵn có

14
Microchip Capillary Electrophoresis Protocols
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microchip Capillary Electrophoresis Protocols

Van Schepdael, Ann;; Walker, John M (Editor) ; Van Schepdael, Ann (Editor)

Methods in Molecular Biology

ISBN: 9781493923526 ; ISBN: 1493923528 ; E-ISBN: 9781493923533 ; E-ISBN: 1493923536 ; DOI: 10.1007/978-1-4939-2353-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Affinity Chromatography: Methods and Protocols
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affinity Chromatography: Methods and Protocols

Reichelt, Senta

Series ISSN: 1064-3745 ; ISBN: 978-1-4939-2446-2 ; E-ISBN: 978-1-4939-2447-9 ; DOI: 10.1007/978-1-4939-2447-9

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of novel molecularly imprinted solid-phase microextraction fibers and their application for the determination of antibiotic drugs in biological samples by SPME-LC/MS n

Szultka, Malgorzata ; Szeliga, Jacek ; Jackowski, Marek ; Buszewski, Boguslaw

Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2012, Vol.403(3), p.785-796 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1618-2642 ; E-ISSN: 1618-2650 ; DOI: 10.1007/s00216-012-5901-2 ; PMCID: 3336061 ; PMID: 22411537

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel planar optical sensor for simultaneous monitoring of oxygen, carbon dioxide, pH and temperature

Borisov, Sergey M ; Seifner, Roman ; Klimant, Ingo

Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2011, Vol.400(8), p.2463-2474 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1618-2642 ; E-ISSN: 1618-2650 ; DOI: 10.1007/s00216-010-4617-4 ; PMCID: 3100504 ; PMID: 21221543

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simultaneous analysis of plasma and CSF by NMR and hierarchical models fusion

Smolinska, Agnieszka ; Posma, Joram M ; Blanchet, Lionel ; Ampt, Kirsten A. M ; Attali, Amos ; Tuinstra, Tinka ; Luider, Theo ; Doskocz, Marek ; Michiels, Paul J ; Girard, Frederic C ; Buydens, Lutgarde M. C ; Wijmenga, Sybren S

Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2012, Vol.403(4), p.947-959 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1618-2642 ; E-ISSN: 1618-2650 ; DOI: 10.1007/s00216-012-5871-4 ; PMCID: 3336062 ; PMID: 22395451

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Rho GTPases: Methods and Protocols
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rho GTPases: Methods and Protocols

Rivero, Francisco

Series ISSN: 1064-3745 ; ISBN: 978-1-61779-441-4 ; E-ISBN: 978-1-61779-442-1 ; DOI: 10.1007/978-1-61779-442-1

Toàn văn sẵn có

20
Telomeres and Telomerase: Methods and Protocols
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Telomeres and Telomerase: Methods and Protocols

Songyang, Zhou

Series ISSN: 1064-3745 ; ISBN: 978-1-61779-091-1 ; E-ISBN: 978-1-61779-092-8 ; DOI: 10.1007/978-1-61779-092-8

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 14.292  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (15)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1970  (23)
 2. 1970đến1980  (62)
 3. 1981đến1991  (208)
 4. 1992đến2003  (618)
 5. Sau 2003  (13.381)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Book Chapters  (12.119)
 2. Sách  (1.940)
 3. Bài báo  (204)
 4. Kỷ yếu hội nghị  (29)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (12.832)
 2. German  (1.474)
 3. Russian  (1)
 4. French  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Walker, John M
 2. Harrison, David K
 3. Ivanov, Alexander R
 4. Lazarev, Alexander V
 5. Gladyshev, Vadim N

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...