skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A survey of schemes for Internet-based video delivery

Ma, Kevin J ; Bartoš, Radim ; Bhatia, Swapnil

Journal of Network and Computer Applications, 2011, Vol.34(5), pp.1572-1586 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1084-8045 ; E-ISSN: 1095-8592 ; DOI: 10.1016/j.jnca.2011.02.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Large-scale design of robust genetic circuits with multiple inputs and outputs for mammalian cells

Weinberg, Benjamin H ; Pham, N T Hang ; Caraballo, Leidy D ; Lozanoski, Thomas ; Engel, Adrien ; Bhatia, Swapnil ; Wong, Wilson W

Nature biotechnology, May 2017, Vol.35(5), pp.453-462 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1546-1696 ; PMID: 28346402 Version:1 ; DOI: 10.1038/nbt.3805

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bio-design automation: software + biology + robots

Densmore, Douglas M ; Bhatia, Swapnil

Trends in Biotechnology, March 2014, Vol.32(3), pp.111-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-7799 ; E-ISSN: 1879-3096 ; DOI: 10.1016/j.tibtech.2013.10.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional optimization of gene clusters by combinatorial design and assembly

Smanski, Michael J ; Bhatia, Swapnil ; Zhao, Dehua ; Park, Yongjin ; B A Woodruff, Lauren ; Giannoukos, Georgia ; Ciulla, Dawn ; Busby, Michele ; Calderon, Johnathan ; Nicol, Robert ; Gordon, D Benjamin ; Densmore, Douglas ; Voigt, Christopher A

Nature biotechnology, December 2014, Vol.32(12), pp.1241-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1546-1696 ; PMID: 25419741 Version:1 ; DOI: 10.1038/nbt.3063

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A reconfigurable continuous-flow fluidic routing fabric using a modular, scalable primitive

Silva, Ryan ; Bhatia, Swapnil ; Densmore, Douglas

Lab on a Chip, 2016, Vol.16(14), pp.2730-2741 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-0197 ; E-ISSN: 1473-0189 ; DOI: 10.1039/c6lc00477f

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

STOCKAGE DE DONNÉES BASÉ SUR DES ACIDES NUCLÉIQUES
NUCLEIC ACID-BASED DATA STORAGE

Roquet, Nathaniel ; Park, Hyunjun ; Bhatia, Swapnil

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONSTRAINED DE NOVO SEQUENCING OF PEPTIDES

Bern Marshall W ; Bhatia Swapnil P

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing reality-based interfaces for experiential bio-design

Shaer, Orit ; Valdes, Consuelo ; Liu, Sirui ; Lu, Kara ; Chang, Kimberly ; Xu, Wendy ; Haddock, Traci ; Bhatia, Swapnil ; Densmore, Douglas ; Kincaid, Robert

Personal and Ubiquitous Computing, 2014, Vol.18(6), pp.1515-1532 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1617-4909 ; E-ISSN: 1617-4917 ; DOI: 10.1007/s00779-013-0752-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing reality-based interfaces for experiential bio-design.(Report)

Shaer, Orit ; Valdes, Consuelo ; Liu, Sirui ; Lu, Kara ; Chang, Kimberly ; Xu, Wendy ; Haddock, Traci L. ; Bhatia, Swapnil ; Densmore, Douglas ; Kincaid, Robert

Personal and Ubiquitous Computing, 2014, Vol.18(6), p.1515(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1617-4909 ; DOI: 10.1007/s00779-013-0752-1

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SBOL Visual: A Graphical Language for Genetic Designs

Quinn, Jacqueline Y ; Cox, Robert Sidney ; Adler, Aaron ; Beal, Jacob ; Bhatia, Swapnil ; Cai, Yizhi ; Chen, Joanna ; Clancy, Kevin ; Galdzicki, Michal ; Hillson, Nathan J ; Le Novère, Nicolas ; Maheshwari, Akshay J ; McLaughlin, James Alastair ; Myers, Chris J ; P, Umesh ; Pocock, Matthew ; Rodriguez, Cesar ; Soldatova, Larisa ; Stan, Guy-Bart V ; Swainston, Neil ; Wipat, Anil ; Sauro, Herbert M

2015, Vol.13(12), p.e1002310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1544-9173 ; E-ISSN: 1545-7885 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.1002310

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN UND VORRICHTUNG FÜR EFFIZIENTES HTTP-DATENSTREAMING
PROCÉDÉ ET DISPOSITIF D'ENVOI EFFICACE EN FLUX CONTINU DE DONNÉES HTTP
METHOD AND APPARATUS FOR EFFICIENT HTTP DATA STREAMING

MA, Kevin J ; Lin, Ichang ; Bartos, Radim ; Bhatia, Swapnil

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN UND VORRICHTUNG FÜR EFFIZIENTES HTTP-DATENSTREAMING
PROCÉDÉ ET DISPOSITIF D'ENVOI EFFICACE EN FLUX CONTINU DE DONNÉES HTTP
METHOD AND APPARATUS FOR EFFICIENT HTTP DATA STREAMING

MA, Kevin J ; Lin, Ichang ; Bartos, Radim ; Bhatia, Swapnil

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NUCLEIC ACID-BASED DATA STORAGE

Roquet, Nathaniel ; Park, Hyunjun ; Bhatia, Swapnil P

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for efficient HTTP streaming

MA Kevin J ; Lin Ichang ; Bartos Radim ; Bhatia Swapnil

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTÈMES DE STOCKAGE DE DONNÉES BASÉ SUR DES ACIDES NUCLÉIQUES
SYSTEMS FOR NUCLEIC ACID-BASED DATA STORAGE

Roquet, Nathaniel ; Park, Hyunjun ; Bhatia, Swapnil ; Link, Darren

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN UND VORRICHTUNG FÜR EFFIZIENTES HTTP-DATENSTREAMING
PROCÉDÉ ET DISPOSITIF D'ENVOI EFFICACE EN FLUX CONTINU DE DONNÉES HTTP
METHOD AND APPARATUS FOR EFFICIENT HTTP DATA STREAMING

MA, Kevin J ; Lin, Ichang ; Bartos, Radim ; Bhatia, Swapnil

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS FOR EFFICIENT HTTP STREAMING

MA Kevin J ; Lin Ichang ; Bartos Radim ; Bhatia Swapnil

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ ET DISPOSITIF D'ENVOI EFFICACE EN FLUX CONTINU DE DONNÉES HTTP
METHOD AND APPARATUS FOR EFFICIENT HTTP DATA STREAMING

MA, Kevin J ; Lin, Ichang ; Bartos, Radim ; Bhatia, Swapnil

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

MoClo planner: Interactive visualization for Modular Cloning bio-design

Shaer, Orit ; Valdes, Consuelo ; Sirui Liu ; Lu, Kara ; Haddock, Traci L ; Bhatia, Swapnil ; Densmore, Douglas ; Kincaid, Robert

2013 IEEE Symposium on Biological Data Visualization (BioVis), October 2013, pp.57-64

E-ISBN: 9781479916580 ; E-ISBN: 1479916587 ; DOI: 10.1109/BioVis.2013.6664347

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthetic Biology Open Language Visual (SBOL Visual) Version 2.0

Cox Robert Sidney ; Madsen Curtis ; Mclaughlin James ; Nguyen Tramy ; Roehner Nicholas ; Bartley Bryan ; Bhatia Swapnil ; Bissell Mike ; Clancy Kevin ; Gorochowski Thomas ; Grünberg Raik ; Luna Augustin ; Le Novère Nicolas ; Pocock Matthew ; Sauro Herbert ; Sexton John T ; Stan Guy-Bart ; Tabor Jeffrey J ; Voigt Christopher A ; Zundel Zach ; Myers Chris ; Beal Jacob ; Wipat Anil

Journal of Integrative Bioinformatics, 01 March 2018, Vol.15(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1613-4516 ; DOI: 10.1515/jib-2017-0074

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (1)
 2. 2011đến2012  (3)
 3. 2013đến2013  (3)
 4. 2014đến2015  (6)
 5. Sau 2015  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (6)
 2. German  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bhatia, Swapnil
 2. Bhatia, S
 3. Densmore, Douglas
 4. Valdes, Consuelo
 5. Cox, Robert Sidney

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...