skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entwicklung und Einsatz eines temperatursensorischen Beschichtungssystems für Zerspanwerkzeuge

Pantke, Klaus; Technische Universität Dortmund; Technische Universität Dortmund

DOI: 10.17877/DE290R-3336 ; ISBN: 978-3-8027-8769-0

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High dynamic stiffness mechanical structures with nanostructured composite coatings deposited by high power impulse magnetron sputtering

Fu, Qilin ; Lorite, Gabriela Simone ; Rashid, Md. Masud - Ur ; Neuhaus, Raphael ; Cada, Martin ; Hubicka, Zdenek ; Pitkänen, Olli ; Selkälä, Tuula ; Uusitalo, Juha ; Glanz, Carsten ; Kolaric, Ivica ; Kordas, Krisztian ; Nicolescu, Cornel Mihai ; Toth, Geza

Carbon, Vol.98 (2016), pp.24-33

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (1)
 2. Sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (1)
 2. English  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cada, Martin
 2. Fu, Qilin
 3. Glanz, Carsten
 4. Pitkänen, Olli
 5. Lorite, Gabriela Simone

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...