skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numeration and discrete dynamical systems

Berthé, V.

Computing, 2012, Vol.94(2), pp.369-387 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-485X ; E-ISSN: 1436-5057 ; DOI: 10.1007/s00607-011-0181-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factor complexity of S-adic words generated by the Arnoux–Rauzy–Poincaré algorithm

Berthé, V ; Labbé, S

Advances in Applied Mathematics, February 2015, Vol.63, pp.90-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0196-8858 ; E-ISSN: 1090-2074 ; DOI: 10.1016/j.aam.2014.11.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factor complexity of S-adic words generated by the Arnoux-Rauzy-Poincare algorithm.(Report)

Berthe, V. ; Labbe, S.

Advances in Applied Mathematics, Feb, 2015, Vol.63, p.90(41) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0196-8858

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ageing of different biodegradable polyesters blends mechanical and hygrothermal behavior

Berthe, V. ; Ferry, L. ; Benezet, J. C. ; Bergeret, A.

Polymer Degradation and Stability, March, 2010, Vol.95(3), p.262(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-3910

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ageing of different biodegradable polyesters blends mechanical and hygrothermal behavior

Berthé, V ; Ferry, L ; Bénézet, J.C ; Bergeret, A

Polymer Degradation and Stability, 2010, Vol.95(3), pp.262-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-3910 ; E-ISSN: 1873-2321 ; DOI: 10.1016/j.polymdegradstab.2009.11.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Preliminaries
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preliminaries

Berthé, V ; Rigo, M

Combinatorics, Automata and Number Theory

ISBN: 9780521515979 ; ISBN: 0521515971 ; E-ISBN: 9780511777653 ; E-ISBN: 0511777655

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asymptotic behavior of the number of solutions for non-Archimedean Diophantine approximations with restricted denominators

Berthé, V ; Nakada, H ; Natsui, R

Finite Fields and Their Applications, 2008, Vol.14(4), pp.849-866 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1071-5797 ; E-ISSN: 1090-2465 ; DOI: 10.1016/j.ffa.2008.03.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Substitutions, Rauzy fractals and tilings
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Substitutions, Rauzy fractals and tilings

Berthé, V ; Siegel, A ; Thuswaldner, J

Combinatorics, Automata and Number Theory

ISBN: 9780521515979 ; ISBN: 0521515971 ; E-ISBN: 9780511777653 ; E-ISBN: 0511777655

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linear Combinations of ζ(s)/Πs Over Fq(x), where 1 ≤ s ≤ q − 2

Berthe, V

Journal of Number Theory, August 1995, Vol.53(2), pp.272-299 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-314X ; E-ISSN: 1096-1658 ; DOI: 10.1006/jnth.1995.1091

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
On the Pisot Substitution Conjecture
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Pisot Substitution Conjecture

Akiyama, S ; Barge, M ; Berthé, V ; Lee, J.-Y ; Siegel, A

Mathematics of Aperiodic Order Progress in mathematics, Mathematics of Aperiodic Order, pp.33-72

ISBN: 9783034809030 ; ISBN: 3034809034 ; DOI: 10.1007/978-3-0348-0903-0_2

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Boundary of central tiles associated with Pisot beta-numeration and purely periodic expansions

Akiyama, S ; Barat, G ; Berthe, V ; Siegel, A; Siegel, A (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 18, 2007

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Boundary of central tiles associated with Pisot beta-numeration and purely periodic expansions

Akiyama, S. ; Barat, G. ; Berthe, V. ; Siegel, A.

Arxiv ID: 0710.3584

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (1)
 2. 2007đến2007  (2)
 3. 2008đến2009  (1)
 4. 2010đến2012  (5)
 5. Sau 2012  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (9)
 2. Book Chapters  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Berthe, V
 2. Berthé, V.
 3. Siegel, A
 4. V. Berthé
 5. Akiyama, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...