skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 71  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"SOVETSKAYA ZAKONNOST" (Soviet Legality) No. 12, 1961

Beermann, R.

The British Journal of Criminology, 1 October 1962, Vol.3(2), pp.184-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00070955 ; E-ISSN: 14643529

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
NOTES
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NOTES

Beermann, R.

The British Journal of Criminology, 7/1962, 07/01/1962, Vol.3(1), pp.71-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0955 ; E-ISSN: 1464-3529 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.bjc.a048574

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AN IMPORTANT AMENDMENT TO THE ANTI-PARASITE LAW OF THE RSFSR

Beermann, R.

The British Journal of Criminology, 1 April 1966, Vol.6(2), pp.210-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00070955 ; E-ISSN: 14643529

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE PARASITE LAW IN THE SOVIET UNION

Beermann, R.

The British Journal of Criminology, 1 July 1962, Vol.3(1), pp.71-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00070955 ; E-ISSN: 14643529

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE FURTHER DEVELOPMENT OF THE ANTI-PARASITE LAWS

Beermann, R.

The British Journal of Criminology, 1 April 1965, Vol.5(2), pp.207-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00070955 ; E-ISSN: 14643529

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE SOVIET LAW ON COMMISSIONS FOR CASES OF JUVENILES

Beermann, R.

The British Journal of Criminology, 1 April 1962, Vol.2(4), pp.386-391 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00070955 ; E-ISSN: 14643529

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trade union membership of collective farmers

Beermann, R.

Soviet Studies, 01 July 1959, Vol.11(1), p.116-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-5859 ; DOI: 10.1080/09668135908410190

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legal Implications of the 1957 Housing Decree

Beermann, R.

Soviet Studies, 1 July 1959, Vol.11(1), pp.109-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00385859

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soviet and Russian Anti-Parasite Laws

Beermann, R.

Soviet Studies, 1 April 1964, Vol.15(4), pp.420-429 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00385859

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legal implications of the 1957 housing decree

Beermann, R.

Soviet Studies, 01 July 1959, Vol.11(1), p.109-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-5859 ; DOI: 10.1080/09668135908410189

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Baptists and soviet society

Beermann, R.

Soviet Studies, 01 July 1968, Vol.20(1), p.67-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-5859 ; DOI: 10.1080/09668136808410633

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rudolf Schlesinger. An Appreciation

Beermann, R.

Soviet Studies, 1 April 1970, Vol.21(4), pp.409-410 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00385859

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trade union problems in Estonia

Beermann, R.

Soviet Studies, 01 October 1958, Vol.10(2), p.183-188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-5859 ; DOI: 10.1080/09668135808410156

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Grain Problem and Anti-Speculation Laws

Beermann, R.

Soviet Studies, 1 July 1967, Vol.19(1), pp.127-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00385859

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ‘anti‐parasite law of the RSFSR modified

Beermann, R.

Soviet Studies, 01 January 1966, Vol.17(3), p.387-388 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-5859 ; DOI: 10.1080/09668136608410479

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voprosy literatury

Beermann, R.

Soviet Studies, 01 January 1959, Vol.10(3), p.306-310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-5859 ; DOI: 10.1080/09668135908410168

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment on ‘who was the Soviet kulak?’

Beermann, R.

Soviet Studies, 01 January 1967, Vol.18(3), p.371-375 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-5859 ; DOI: 10.1080/09668136708410544

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gosbank procedures in the case of economic difficulties of enterprises

Beermann, R.

Soviet Studies, 01 January 1961, Vol.12(3), p.273-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-5859 ; DOI: 10.1080/09668136108410249

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reports and commentaries: A discussion on the draft law against parasites, tramps and beggars

Beermann, R.

Soviet Studies, 01 October 1957, Vol.9(2), p.214-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-5859 ; DOI: 10.1080/09668135708410109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privately‐owned housing: Rents and evictions

Beermann, R.

Soviet Studies, 01 July 1958, Vol.10(1), p.103-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-5859 ; DOI: 10.1080/09668135808410143

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 71  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (11)
 2. 1961đến1964  (13)
 3. 1965đến1968  (20)
 4. 1969đến1974  (19)
 5. Sau 1974  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (39)
 2. Bài báo  (32)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Beermann, R
 2. R. Beermann
 3. Ellman, Michael
 4. Parrish, Michael
 5. Stern, Geoffrey

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...