skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 149  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Course Requirements for Bachelor's Degrees in Economics

Bosshardt, William ; Watts, Michael ; Becker, William E

American Economic Review, 2013, Vol.103(3), pp.643-647 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282 ; DOI: 10.1257/aer.103.3.643

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Memory of Peter Kennedy (May 18, 1943-August 30, 2010)

Becker, William E

The Journal of Economic Education, 06 January 2011, Vol.42(1), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0485 ; E-ISSN: 2152-4068 ; DOI: 10.1080/00220485.2011.536484

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potpourri: Reflections from Husband/Wife Academic Editors

Becker, William E ; Becker, Suzanne R

The American Economist, November 2011, Vol.56(2), pp.74-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0569-4345 ; E-ISSN: 2328-1235 ; DOI: 10.1177/056943451105600210

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching economics in the 21st century

Becker, William E.

Journal of Economic Perspectives, Wntr, 2000, p.109(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-3309

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching economics to undergraduates

Becker, William E

Journal of economic literature, 1997, Vol.35(3), pp.1347-1373 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0515

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engaging students in quantitative analysis with short case examples from the academic and popular press

Becker, William E

The American economic review, 1998, Vol.88(2), pp.480-486 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Undergraduate Majors or Ph.D. Students Affect Faculty Size?

Becker, William E ; Greene, William H ; Siegfried, John J

The American Economist, May 2011, Vol.56(1), pp.69-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0569-4345 ; E-ISSN: 2328-1235 ; DOI: 10.1177/056943451105600109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does Teaching Enhance Research in Economics?

Becker, William E ; Kennedy, Peter E

American Economic Review, 2005, Vol.95(2), pp.172-176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282 ; DOI: 10.1257/000282805774669790

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Instructional Use and Teaching Preparation of Graduate Students in U.S. Ph.D.-Granting Economics Departments

Walstad, William B ; Becker, William E

American Economic Review, 2003, Vol.93(2), pp.449-454 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282 ; DOI: 10.1257/000282803321947506

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching Statistics and Econometrics to Undergraduates

Becker, William E ; Greene, William H

Journal of Economic Perspectives, 2001, Vol.15(4), pp.169-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-3309 ; DOI: 10.1257/jep.15.4.169

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

School, department, and instructor determinants of assessment methods in undergraduate economics courses

Schaur, Georg ; Watts, Michael W ; Becker, William E

Eastern economic journal, 2012, Vol.38(3), pp.381-400 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-5056 ; E-ISSN: 1939-4632 ; DOI: 10.1057/eej.2011.20

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment Practices and Trends in Undergraduate Economics Courses

Schaur, Georg ; Watts, Michael ; Becker, William E

American Economic Review, 2008, Vol.98(2), pp.552-556 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282 ; DOI: 10.1257/aer.98.2.552

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching statistical methods to undergraduate economics students

Becker, William E.

American Economic Review, May, 1987, Vol.77, p.18(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching Economics at the Start of the 21st Century: Still Chalk and Talk

Becker, William E ; Watts, Michael

American Economic Review, 2001, Vol.91(2), pp.446-451 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282 ; DOI: 10.1257/aer.91.2.446

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparing Graduate Students in Economics for Teaching: Survey Findings and Recommendations

Walstad, William B ; Becker, William E

The Journal of Economic Education, 26 March 2010, Vol.41(2), pp.202-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0485 ; E-ISSN: 2152-4068 ; DOI: 10.1080/00220481003613888

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What led eminent economists to become economists?

Evans, Brent A ; Grimes, Paul W ; Becker, William E

The journal of economic education, 2011, Vol.43(1), pp.83-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0485 ; E-ISSN: 2152-4068 ; DOI: 10.1080/00220485.2012.636713

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Following Zahka: using Nobel Prize winners's speeches and ideas to teach economics

Shanahan, Martin ; Wilson, John K ; Becker, William E

The journal of economic education, 2011, Vol.43(2), pp.190-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0485 ; E-ISSN: 2152-4068 ; DOI: 10.1080/00220485.2012.660055

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time Allocations and Reward Structures for US Academic Economists from 1995–2005: Evidence from Three National Surveys

Harter, Cynthia L ; Becker, William E ; Watts, Michael

International Review of Economics Education, 2011, Vol.10(2), pp.6-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1477-3880 ; DOI: 10.1016/S1477-3880(15)30031-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chalk and talk a national survey on teaching undergraduate economics

Becker, William E; Watts, Michael

The American economic review, 1996, Vol.86(2), pp.448-453 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How departments of economics evaluate teaching

Becker, William E; Watts, Michael

The American economic review, 1999, Vol.89(2), pp. 344-349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 149  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (118)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1975  (11)
 2. 1975đến1984  (24)
 3. 1985đến1993  (32)
 4. 1994đến2003  (50)
 5. Sau 2003  (32)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (136)
 2. German  (5)
 3. French  (4)
 4. Spanish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...