skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 445  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathogenic Fungi: Structural Biology and Taxonomy

Barton, Richard

Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2005, Vol.55(1), pp.133-133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7453 ; E-ISSN: 1460-2091 ; DOI: 10.1093/jac/dkh520

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microfabricated Inserts for Magic Angle Coil Spinning (MACS) Wireless NMR Spectroscopy (Microfabricated Inserts for Wireless NMR)

Badilita, Vlad ; Fassbender, Birgit ; Kratt, Kai ; Wong, Alan ; Bonhomme, Christian ; Sakellariou, Dimitris ; Korvink, Jan G ; Wallrabe, Ulrike; Barton, Richard H. (Editor)

2012, Vol.7(8), p.e42848 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0042848

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E4orf1 Improves Lipid and Glucose Metabolism in Hepatocytes: A Template to Improve Steatosis & Hyperglycemia (E4orf1 and Hepatocyte Metabolism)

Dhurandhar, Emily J ; Krishnapuram, Rashmi ; Hegde, Vijay ; Dubuisson, Olga ; Tao, Rongya ; Dong, X. Charlie ; Ye, Jianping ; Dhurandhar, Nikhil V; Barton, Richard H. (Editor)

2012, Vol.7(10), p.e47813 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0047813

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Characterization of Neutral and Acidic Glycolipids from Thermus thermophilus HB8 (Glycolipids from Thermus thermophilus)

Suda, Yasuo ; Okazaki, Fumiaki ; Hasegawa, Yushi ; Adachi, Seiji ; Fukase, Koichi ; Kokubo, Susumu ; Kuramitsu, Seiki ; Kusumoto, Shoichi; Barton, Richard H. (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(7), p.e35067 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0035067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laboratory Diagnosis of Invasive Aspergillosis: From Diagnosis to Prediction of Outcome

Barton, Richard C; Blazquez, J. R ; Comi, G ; Hung, C.-Y

Scientifica, 2013, Vol.2013, 29 pages [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2090-908X ; DOI: 10.1155/2013/459405

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Candida rugosa: a new fungal pathogen emerging, but from where?

Barton, Richard C

Journal of medical microbiology, March 2011, Vol.60(Pt 3), pp.265-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1473-5644 ; PMID: 21212147 Version:1 ; DOI: 10.1099/jmm.0.029199-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quilt Plots: A Simple Tool for the Visualisation of Large Epidemiological Data

Wand, Handan ; Iversen, Jenny ; Law, Matthew ; Maher, Lisa; Barton, Richard H. (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0085047 ; PMCID: 3890282 ; PMID: 24454789

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Properties of Space MIMO Communication Channels

Barton, Richard; Barton, Richard (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 20, 2016

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minimax Robust Function Reconstruction in Reproducing Kernel Hilbert Spaces

Barton, Richard; Barton, Richard (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 5, 2013

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MIMO Architectures for Efficient Communication in Space

Barton, Richard; Barton, Richard (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 20, 2016

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved Estimation of the Spectral Efficiency Versus Energy-Per-Bit Tradeoff in the Wideband Regime

Barton, Richard; Barton, Richard (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 9, 2014

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capacity of the Aperture-Constrained AWGN Free-Space Communication Channel

Barton, Richard; Barton, Richard (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 24, 2017

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laparoscopic versus open repair of perforated gastroduodenal ulcer: a National Surgical Quality Improvement Program analysis

Byrge, Nickolas ; Barton, Richard G ; Enniss, Toby M ; Nirula, Raminder

The American Journal of Surgery, December 2013, Vol.206(6), pp.957-963 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9610 ; E-ISSN: 1879-1883 ; DOI: 10.1016/j.amjsurg.2013.08.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficacy of Echinilin for the common cold.(Correspondence)

Barton, Richard

Clinical Infectious Diseases, Sept 1, 2005, Vol.41(5), p.761(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-4838

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proton Nuclear Magnetic Resonance-Spectroscopic Discrimination of Wines Reflects Genetic Homology of Several Different Grape ( V . vinifera L.) Cultivars

Hu, Boran ; Yue, Yaqing ; Zhu, Yong ; Wen, Wen ; Zhang, Fengmin ; Hardie, Jim W; Barton, Richard H (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(12) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0142840 ; PMCID: 4684234 ; PMID: 26658757

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Age-Related 1 H NMR Characterization of Cerebrospinal Fluid in Newborn and Young Healthy Piglets

Ventrella, Domenico ; Laghi, Luca ; Barone, Francesca ; Elmi, Alberto ; Romagnoli, Noemi ; Bacci, Maria Laura; Barton, Richard H (editor)

PLoS ONE, 2016, Vol.11(7) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0157623 ; PMCID: 4938496 ; PMID: 27391145

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved Estimation of the Spectral Efficiency Versus Energy-Per-Bit Tradeoff in the Wideband Regime

Barton, Richard J.

Arxiv ID: 1407.2518

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MIMO Architectures for Efficient Communication in Space

Barton, Richard J.

Arxiv ID: 1601.03664

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capacity of the Aperture-Constrained AWGN Free-Space Communication Channel

Barton, Richard J.

Arxiv ID: 1702.07657

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Properties of Space MIMO Communication Channels

Barton, Richard J.

Arxiv ID: 1601.03675

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 445  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (161)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (30)
 2. 1962đến1979  (31)
 3. 1980đến1993  (42)
 4. 1994đến2007  (161)
 5. Sau 2007  (180)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (406)
 2. French  (82)
 3. German  (56)
 4. Chinese  (7)
 5. Korean  (4)
 6. Danish  (1)
 7. Russian  (1)
 8. Spanish  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Barton, Richard
 2. Barton, Richard J
 3. Barton, R.
 4. Barton, Richard H.
 5. Barton, Richard Athol

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...