skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 80  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Where's my fool?": Lear motifs in Rigoletto.('Rigoletto' by Giuseppe Verdi and ' King Lear' by William Shakespeare)

Barry, Barbara

Comparative Drama, Spring, 2012, Vol.46(1), p.57(40) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4078

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
"Where's my Fool?": <i>Lear</i> Motifs in <i>Rigoletto</i>
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Where's my Fool?": Lear Motifs in Rigoletto

Barry, Barbara

Comparative Drama, 2012, Vol.46(1), pp.57-96 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1936-1637 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/cdr.2012.0001

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Where's my Fool?": Lear Motifs in Rigoletto

Barry, Barbara

Comparative Drama, Spring 2012, pp.57-96,119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00104078 ; E-ISSN: 19361637

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Where's my Fool?": Lear Motifs in Rigoletto

Barry, Barbara R

Comparative Drama, 2012, Vol.46(1), pp.57-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4078 ; E-ISSN: 1936-1637

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BLACK SWANS AND MANY WORLDS: CONTEMPORARY MODELS IN MUSIC, THE ARTS AND IDEAS

Barry, Barbara

Muzikologija, 2013, Vol.13(14), pp.201-234

ISSN: 14509814 ; E-ISSN: 24060976

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Black Swans and Many Worlds: Contemporary models in music, the arts and ideas

Barry Barbara

Muzikologija, 01 January 2013, Vol.2013(14), pp.201-234

ISSN: 1450-9814 ; DOI: 10.2298/MUZ1314201B

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knitting tool

Barry, Barbara

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faucet

Barry Barbara

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plumbing fixture

Barry Barbara

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faucet

Barry Barbara

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pillow case

Barry Barbara

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Showerhead

Barry Barbara

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knitting tool

Barry Barbara

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Beethovens Clock Shop: Discontinuity in the Opus 18 Quartets

Barry, Barbara

The Musical Quarterly, 2005, Vol.88(2), pp.320-337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: 10.1093/musqtl/gdi008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faucet

Barry Barbara Joan

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faucet handle

Barry Barbara Joan

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knitting Tool

Barry Barbara

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plumbing fixture

Barry Barbara

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chair

Barry, Barbara

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chair

Barry Barbara

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 80  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (22)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (7)
 2. 1992đến2001  (9)
 3. 2002đến2005  (11)
 4. 2006đến2011  (38)
 5. Sau 2011  (14)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (77)
 2. German  (1)
 3. Serbian  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Barry, Barbara
 2. Barry Barbara
 3. Kohler Co
 4. Barry, B
 5. Gruetter, Darlene Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...