skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 70  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formation of the electronic spectrum in relativistic jets of gamma-ray blazars

Zheng, Y. G. ; Long, G. B. ; Yang, C. Y. ; Bai, J. M.

Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 2018, Vol.130(990), p.083001 (15pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; E-ISSN: ; DOI: 10.1088/1538-3873/aac7c0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implications on the blazar sequence and inverse Compton models from Fermi bright blazars

Chen, Liang ; Bai, J. M.

Arxiv ID: 1105.0716

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constraints on black hole masses with timescales of variations in blazars

Liu, H. T. ; Bai, J. M.

The Astronomical Journal, 2015, Vol.149(6), p.191 (5pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-6256 ; E-ISSN: 1538-3881 ; DOI: 10.1088/0004-6256/149/6/191

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapid high-amplitude gamma-ray variability in Blazar PKS 0507+17

Liao, N. H. ; Bai, J. M

Arxiv ID: 1406.3834

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic force microscopy and simulated computation study of the shape defects-induced static magnetic structure in a single Ni 80 Fe 20 nanowire

Shi, H. ; He, S. ; Bai, J. ; Chang, S.

Applied Physics A, 2012, Vol.108(4), pp.891-894 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-8396 ; E-ISSN: 1432-0630 ; DOI: 10.1007/s00339-012-6988-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hints of correlation between broad-line and radio variations for 3c 120

Liu, H. T. ; Bai, J. M. ; Wang, J. M. ; Li, S. K.

The Astronomical Journal, 2014, Vol.147(1), p.17 (6pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-6256 ; E-ISSN: 1538-3881 ; DOI: 10.1088/0004-6256/147/1/17

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Locating positions of {\gamma}-ray--emitting regions in blazars

Liu, H. T. ; Bai, J. M. ; Wang, J. M.

2011, MNRAS, 414, 155 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1101.2824

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new method to measure the virial factors in the reverberation mapping of AGNs

Liu, H. T. ; Feng, H. C. ; Bai, J. M.

MNRAS, 466, 3323 (2017) [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1512.02436

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influences of Radiation Pressures on Mass Estimates of Supermassive Black Holes in AGNs

Liu, H. T. ; Feng, H. C. ; Bai, J. M.

Arxiv ID: 1505.02907

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-Wavelength Variability Properties of Fermi Blazar S5 0716+714

Liao, N. H. ; Bai, J. M. ; Liu, H. T. ; Weng, S. S. ; Chen, Liang ; Li, F.

Journal of Astrophysics and Astronomy, 2014, Vol.35(3), pp.453-456 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-6335 ; E-ISSN: 0973-7758 ; DOI: 10.1007/s12036-014-9251-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A puzzle of radio-quiet quasar PG 1407+265: are optical and X-ray emissions produced from relativistic jet?

Chen, Liang ; Bai, J. M.

2011ScChG..54..183C

Arxiv ID: 1006.2508

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of different conservation methods on the genetic stability of potato germplasm

Bai, J. ; Chen, X. ; Lu, X. ; Xin, X. ; Zhang, Z. ; Liu, X. ; Sun, B. ; Zhang, J. ; Yin, G. ; Sui, Q.

Russian Journal of Plant Physiology, 2011, Vol.58(4), pp.728-736 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1021-4437 ; E-ISSN: 1608-3407 ; DOI: 10.1134/S1021443711040030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of magnetic field effect on l 1 0 fept films during two-step tempering process

Li, Y B ; Lv, H ; Bai, J M ; Wei, F L ; Yoshimura, S ; Saito, H

Journal of Physics: Conference Series, 2011, Vol.266(1), p.012017 (4pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-6588 ; E-ISSN: 1742-6596 ; DOI: 10.1088/1742-6596/266/1/012017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revisiting Correlations Between Broad-Line and Jet Emission Variations for AGNs: 3C 120 and 3C 273

Liu, H. T. ; Bai, J. M. ; Feng, H. C. ; Li, S. K.

2015, MNRAS, 450, 494--503

Arxiv ID: 1412.8665

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constraining broad-line regions from time lags of broad emission lines relative to radio emission

Liu, H. T. ; Bai, J. M. ; Wang, J. M. ; Li, S. K.

2011, MNRAS, 418, 90 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1108.0066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verification of the diffusive shock acceleration in Mrk 501

Zheng, Y. G. ; Long, G. B. ; Yang, C. Y. ; Bai, J. M.

Arxiv ID: 1806.00325

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Possible gamma-ray emission of radio intermediate AGN III Zw 2 and its implication on the evolution of jets in AGNs

Chen, Liang ; Bai, J. M. ; Zhang, Jin ; Liu, H. T.

2010RAA....10..707C

Arxiv ID: 1006.2507

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrothermal synthesis of single-crystalline La 0.5 Ca 0.5 MnO 3 nanowires at low temperature

Zhang, T. ; Jin, C. G. ; Qian, T. ; Lu, X. L. ; Bai, J. M. ; Li, X. G.

Journal of Materials Chemistry, 2004, Vol.14(18), pp.2787-2789 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-9428 ; E-ISSN: 1364-5501 ; DOI: 10.1039/b405288a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Scale Invariant Synchrotron Jet of Flat Spectrum Radio Quasars.(Report)

Du, L. M. ; Bai, J. M. ; Xie, Z. H. ; Yi, T. F. ; Xu, Y. B. ; Xue, R. ; Wang, X. H.

Journal of Astrophysics and Astronomy, 2015, Vol.36(2), p.281(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-6335

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linearity of giant hall resistivity versus magnetic field in fe/pt/[cofe/pt] n /fe/pt multilayers

Liu, M F ; Song, X C ; Lv, H ; Zhang, L R ; Bai, J M ; Wei, F L ; Yoshimura, S ; Saito, H

Journal of Physics: Conference Series, 2011, Vol.266(1), p.012003 (5pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-6588 ; E-ISSN: 1742-6596 ; DOI: 10.1088/1742-6596/266/1/012003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 70  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (54)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (6)
 2. 2000đến2003  (7)
 3. 2004đến2007  (10)
 4. 2008đến2012  (22)
 5. Sau 2012  (25)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bai, J. M
 2. Bai, J.
 3. Bai, Jm
 4. Bai, J M
 5. J. M. Bai

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...