skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, P.

Journal of Peace Research, 05/01/1997, Vol.34(2), pp.244-245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343397034002019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, P.

Journal of Peace Research, 11/01/1997, Vol.34(4), pp.483-483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343397034004011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, P.

Journal of Peace Research, 11/01/1998, Vol.35(6), pp.771-771 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343398035006008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, P.

Journal of Peace Research, 02/01/1995, Vol.32(1), pp.121-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343395032001012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, P.

Journal of Peace Research, 05/01/1995, Vol.32(2), pp.246-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343395032002028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, P.

Journal of Peace Research, 08/01/1995, Vol.32(3), pp.375-375 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343395032003015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Erratum
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erratum

Baev, P.

Journal of Peace Research, 11/01/1994, Vol.31(4), pp.480-480 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343394031004044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, P.

Journal of Peace Research, 05/01/1993, Vol.30(2), pp.236-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343393030002026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, P.

Journal of Peace Research, 11/01/1994, Vol.31(4), pp.473-474 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343394031004042

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, P.

Journal of Peace Research, 05/01/1994, Vol.31(2), pp.232-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343394031002018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Aarbakke, V. ; Baev, P. ; Boe, I. E. ; Frydenlund, I. ; Gurdin, J. B. ; Kolas, A. ; Syse, H. ; Urdal, H. ; Wiberg, H.

Journal of Peace Research, 03/01/2002, Vol.39(2), pp.251-255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343302039002006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Aarbakke, V. ; Baev, P. ; Barth, E. F. ; Kolsto, P. ; Marsh, N. ; Muthien, B. ; Reichberg, G. ; Simonsen, S. G. ; Skara, B. A. ; Skjelsbaek, I. ; Syse, H. ; Tank, P. ; Wiberg, H.

Journal of Peace Research, 05/01/2002, Vol.39(3), pp.373-379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343302039003007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UBV stellar photometry of bright stars in GC M5 – I. UV colour–magnitude and colour–colour diagrams and some peculiarities in the HB stellar distribution

Markov, H. S. ; Spassova, N. M. ; Baev, P. V.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, September 2001, Vol.326(1), pp.102-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-8711 ; E-ISSN: 1365-2966 ; DOI: 10.1046/j.1365-8711.2001.04572.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UBV stellar photometry of bright stars in GC M5 – II. 
Physical parameters of horizontal branch stars

Baev, P. V. ; Markov, H. ; Spassova, N.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, December 2001, Vol.328(3), pp.944-950 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-8711 ; E-ISSN: 1365-2966 ; DOI: 10.1046/j.1365-8711.2001.04920.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated magnitudes and colors of open clusters

Spassova, N. ; Baev, P.

Astrophysics and Space Science, 1985, Vol.112(1), pp.111-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-640X ; E-ISSN: 1572-946X ; DOI: 10.1007/BF00668413

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
`Zero Options' for Cooperative Denuclearization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

`Zero Options' for Cooperative Denuclearization

Baev, P. K.

Journal of Peace Research, 11/01/1993, Vol.30(4), pp.455-460 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343393030004009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Statehood and Security: Georgia After the Rose Revolution
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statehood and Security: Georgia After the Rose Revolution

Baev, P.

Journal of Peace Research, 07/01/2006, Vol.43(4), pp.493-493 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/002234330604300408

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Clan Politics and Regime Transition in Central Asia
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clan Politics and Regime Transition in Central Asia

Baev, P.

Journal of Peace Research, 11/01/2006, Vol.43(6), pp.752-752 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/002234330604300610

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Energy, Wealth and Governance in the Caucasus and Central Asia: Lessons Not Learned
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy, Wealth and Governance in the Caucasus and Central Asia: Lessons Not Learned

Baev, P.

Journal of Peace Research, 07/01/2006, Vol.43(4), pp.491-491 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343306065634

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (1)
 2. 1993đến1993  (2)
 3. 1994đến1994  (3)
 4. 1995đến1997  (5)
 5. Sau 1997  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (16)
 2. Bình xét khoa học  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Baev, P
 2. Baev, Pavel
 3. Smith, D.
 4. Bathurst, R.
 5. Baev, P. V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...