skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 965  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The essays of Francis Bacon
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The essays of Francis Bacon

Bacon, Francis; Northup, Clark Sutherland

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Of great place

Bacon, Francis

BMJ, 28 November 1998, Vol.317(7171), p.1491 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.317.7171.1491a ; PMID: 9831577

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Of parents and children

Bacon, Francis

BMJ, 27 November 1999, Vol.319(7222), p.1410 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.319.7222.1410a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The History of the Reign of King Henry the Seventh

Bacon, Francis; Weinberger, Jerry

E-ISBN: 9781501720796 ; DOI: 10.7591/9781501720796

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOO GOOD TO BE TRUE

Bacon, Francis (English philosopher)

Pediatrics, Oct, 2000, Vol.106(4), p.853 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-4005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do fluxo e refluxo do mar

Bacon, Francis

Scientiae Studia, January 2007, Vol.5(4), pp.520-548

ISSN: 2316-8994 ; DOI: 10.1590/S1678-31662007000400005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

But, Presumedly, Women Are Better Seen Than Heard

Bacon, Francis

American Journal of Economics and Sociology, January 1996, Vol.55(1), pp.60-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9246 ; E-ISSN: 1536-7150 ; DOI: 10.1111/j.1536-7150.1996.tb02709.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SMALL PORTRAIT STUDIES

Bacon, Francis

Ambit, 1 January 1995, Issue, pp.19-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00026972

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Of Youth and Age

Bacon, Francis

American Journal of Economics and Sociology, July 1996, Vol.55(3), pp.308-308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9246 ; E-ISSN: 1536-7150 ; DOI: 10.1111/j.1536-7150.1996.tb02312.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

More than flats and job training: Supporting homeless and vulnerable people to achieve social and emotional aspirations

Lemos, Gerard ; Bacon, Francis

Housing, Care and Support, 01 April 2006, Vol.9(1), pp.29-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-8790 ; DOI: 10.1108/14608790200600008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Indictment of Secondary Education: Important Issues to Face

Bacon, Francis L.

The Clearing House, 1 March 1937, Vol.11(7), pp.432-432 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00098655

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Размисли

Bacon, Francis

Блесок - литература и други уметности, 2000, Issue 17

ISSN: 1409-6900 ; E-ISSN: 1409-6900

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thoughts

Bacon, Francis

Блесок - литература и други уметности, 2000, Issue 17

ISSN: 1409-6900 ; E-ISSN: 1409-6900

Toàn văn sẵn có

14
The advancement of learning
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The advancement of learning

Bacon, Francis; Wright, William Aldis ; Wright, William Aldis

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Moving Experience

Bacon, Francis ; Mcgrath, Mary

Circa, 1 July 2000, Issue, pp.20-25

ISSN: 02639475 ; DOI: 10.2307/25563577

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experiment solitary, touching the right side and the left

Bacon, Francis

British Homoeopathic Journal, 1960, Vol.49(1), pp.51-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0785 ; DOI: 10.1016/S0007-0785(60)80030-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CAUSERIES: Of Studies

Bacon, Francis

Challenge, 1 November 1978, Vol.21(5), pp.3-3

ISSN: 05775132 ; E-ISSN: 15581489

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

John Seldon, John Borough and Francis Bacon's "History of Henry VII", 1621

Seldon, John ; Bacon, Francis ; Woolf, Daniel R.

Huntington Library Quarterly, 1 January 1984, Vol.47(1), pp.47-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00187895 ; E-ISSN: 1544399X ; DOI: 10.2307/3817533

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tail gate load organizing device

Bacon Francis Phillip

Toàn văn sẵn có

20
Triptych (oil on canvas)
Triptych (oil on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Triptych (oil on canvas)

Bacon, Francis

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 965  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (28)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1955  (405)
 2. 1955đến1966  (194)
 3. 1967đến1978  (168)
 4. 1979đến1991  (104)
 5. Sau 1991  (26)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Expressionist  (354)
 2. Distorted  (340)
 3. Distortion  (336)
 4. Male  (318)
 5. Triptych  (156)
 6. Portrait  (155)
 7. Three  (138)
 8. Study  (121)
 9. Nude  (119)
 10. Seated  (113)
 11. Portraits of People in the Arts and Entertainment World  (111)
 12. Panel  (100)
 13. Artist  (92)
 14. Set  (92)
 15. Series  (91)
 16. Head  (90)
 17. Science  (53)
 18. Methodology  (32)
 19. Logic  (29)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (717)
 2. Latin  (62)
 3. French  (57)
 4. German  (15)
 5. Italian  (3)
 6. Macedonian  (1)
 7. Portuguese  (1)
 8. Spanish  (1)
 9. Finnish  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bacon, Francis
 2. Bacon, Francis . Auteur Du Texte
 3. Bacon, Francis, 1561-1626
 4. Bacon Francis Thomas
 5. Ellis, Robert Leslie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...