skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kurz notiert

Bach, Yvonne ; Piekarczyk, Thomas

DOI: 10.11588/SOA.2013.2.4046

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TCT-607 Trans-catheter closure of coronary artery fistulae in adult patients & long-term outcomes: A single centre experience

Shah, Ashish ; Bach, Yvonne ; Osten, Mark ; Benson, Lee ; Horlick, Eric

Journal of the American College of Cardiology, 01 November 2016, Vol.68(18), pp.B247-B247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2016.09.747

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TCT-612 Persistently positive bubble contrast study after trans-catheter closure of a patent foramen ovale: What to do?

Shah, Ashish ; Bach, Yvonne ; Vishwanath, Rohanlal ; Osten, Mark ; Alnasser, Sami ; Benson, Lee ; Horlick, Eric

Journal of the American College of Cardiology, 01 November 2016, Vol.68(18), pp.B249-B250 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2016.09.752

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TCT-611 Trans-catheter closure of secundum type atrial septal defect using multiple devices: Long-term follow up

Shah, Ashish ; Bach, Yvonne ; Osten, Mark ; Benson, Lee ; Alnasser, Sami ; Meier, Lukas ; Horlick, Eric

Journal of the American College of Cardiology, 01 November 2016, Vol.68(18), pp.B249-B249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2016.09.751

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CRT-800.41 Is Percutaneous Closure Of A Secundum Atrial Septal Defect Enough, When It Is Also Associated With Single Partial Anomalous Pulmonary Venous Connection?

Shah, Ashish H ; Bach, Yvonne ; Osten, Mark ; Alnasser, Sami ; Benson, Lee ; Horick, Eric M

JACC: Cardiovascular Interventions, 13 February 2017, Vol.10(3), pp.S75-S75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1936-8798 ; E-ISSN: 1876-7605 ; DOI: 10.1016/j.jcin.2016.12.245

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CRT-400.05 Percutaneous Intervention to Treat Platypnea - Orthodeoxia Syndrome: A Unifying Mechanism

Shah, Ashish H ; Leventhal, Andrew ; Bach, Yvonne ; Osten, Mark ; Wilson, William ; Benson, Lee ; Horlick, Eric M

JACC: Cardiovascular Interventions, 22 February 2016, Vol.9(4), pp.S42-S43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1936-8798 ; E-ISSN: 1876-7605 ; DOI: 10.1016/j.jcin.2015.12.228

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CRT-800.50 Natural History Of Isolated Partial Anomalous Pulmonary Venous Connection With Intact Inter-atrial Septum

Shah, Ashish ; Crean, Andrew ; Oechslin, Erwin ; Silversides, Candice ; Benson, Lee ; Bach, Yvonne ; Wald, Rachel ; Roche, Lucy ; Osten, Mark ; Colman, Jack ; Horlick, Eric

JACC: Cardiovascular Interventions, 13 February 2017, Vol.10(3), pp.S77-S77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1936-8798 ; E-ISSN: 1876-7605 ; DOI: 10.1016/j.jcin.2016.12.252

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Percutaneous Intervention to Treat Platypnea–Orthodeoxia Syndrome

Shah, Ashish H ; Osten, Mark ; Leventhal, Andrew ; Bach, Yvonne ; Yoo, Daniel ; Mansour, Danny ; Benson, Lee ; Wilson, William M ; Horlick, Eric

JACC: Cardiovascular Interventions, 26 September 2016, Vol.9(18), pp.1928-1938 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1936-8798 ; E-ISSN: 1876-7605 ; DOI: 10.1016/j.jcin.2016.07.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incidence and Outcomes of Positive Bubble Contrast Study Results After Transcatheter Closure of a Patent Foramen Ovale

Shah, Ashish H ; Osten, Mark ; Benson, Lee ; Alnasser, Sami ; Bach, Yvonne ; Vishwanath, Rohan ; Van De Bruaene, Alex ; Shulman, Healey ; Navaranjan, Jeneka ; Khan, Rafique ; Horlick, Eric

JACC: Cardiovascular Interventions, 11 June 2018, Vol.11(11), pp.1095-1104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1936-8798 ; E-ISSN: 1876-7605 ; DOI: 10.1016/j.jcin.2018.03.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (8)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bach, Yvonne
 2. Benson, Lee
 3. Osten, Mark
 4. Horlick, Eric
 5. Shah, Ashish H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...