skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 42  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tính đa dạng và biến động thành phần loài cá ở vùng cửa sông Cổ Chiên, tỉnh Bến Tre. : Luận văn ThS. Sinh học: 604201

Nguyễn Đức Hải; Nguyễn Thành Nam; Nguyễn Xuân Huấn

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2018 - (597 NG-H 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái miệt vườn tỉnh Bến Tre
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái miệt vườn tỉnh Bến Tre

Đỗ, Thu Nga

117 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5060

Truy cập trực tuyến

3
Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

Nguyễn, Nguyên Phong; Mai, Hà Phương

Nguyễn, N. P. (2015). Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12249

Truy cập trực tuyến

4
Phát triển du lịch làng nghề tại Bến Tre
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển du lịch làng nghề tại Bến Tre

Võ, Thị Ngọc Giàu; Trần, Văn Ánh; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Võ, T. N. G. (2015). Phát triển du lịch làng nghề tại Bến Tre. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; Đào tạo thí điểm; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12238; VO-G

Truy cập trực tuyến

5
Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa Bến Tre
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa Bến Tre

Trần, Quốc Thái; Mai, Mỹ Duyên

Trần, Q. T. (2014). Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa Bến Tre. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12520

Truy cập trực tuyến

6
Phát triển du lịch ở tỉnh Bến Tre
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển du lịch ở tỉnh Bến Tre

Phan, Văn Thạch

103 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15773

Truy cập trực tuyến

7
Tính đa dạng và biến động thành phần loài cá ở vùng cửa sông Cổ Chiên, tỉnh Bến Tre
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tính đa dạng và biến động thành phần loài cá ở vùng cửa sông Cổ Chiên, tỉnh Bến Tre

Nguyễn, Đức Hải; Nguyễn, Thành Nam; Nguyễn, Xuân Huấn

Nguyễn, Đ. H. (2018). Tính đa dạng và biến động thành phần loài cá ở vùng cửa sông Cổ Chiên, tỉnh Bến Tre. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62620

Truy cập trực tuyến

8
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Bến Tre
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Bến Tre

Phạm, Văn Châu; Nguyễn, Xuân Kiên; ĐHQGHN - Trường Đại học Kinh tế

Phạm, V. C. (2004). Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Bến Tre. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/82129; PH-C

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa Bến Tre Luận văn ThS Du lịch Chương trình đào tạo thí điểm

Trần Quốc Thái 1977

ĐHKHXH&NV; 2014

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Bến Tre

Phạm Văn Châu; Nguyễn Xuân Kiên Người hướng dẫn

H. : Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, 2004 - (338.1 PH-C 2004)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển du lịch ở tỉnh Bến Tre : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

Phan Văn Thạch; Lưu Ngọc Trịnh người hướng dẫn

H. : Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, 2009 - (338.4791 PH-T 2009)

Truy cập trực tuyến

12
Các hình thức diễn xướng dân gian ở Bến Tre
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các hình thức diễn xướng dân gian ở Bến Tre

Lư Hội; Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

H. : Dân trí, 2010 - (398.209597 HOI(LU-H) 2010) - ISBN9786049170836

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bến Tre với văn hóa ẩm thực

Lư Hội; Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

H. : KHXH , 2005 - (398.209597 HOI(LU-H) 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa Bến Tre : Luận văn ThS. Du lịch: Chương trình đào tạo thí điểm

Trần Quốc Thái; Mai Mỹ Duyên người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2014 - (338.4791 TR-T 2014)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển du lịch làng nghề tại Bến Tre: Luận văn ThS. Du lịch (chương trình đào tạo thí điểm)

Võ Thị Ngọc Giàu; Trần Văn Ánh người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV , 2015 - (338.4791 VO-G 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái miệt vườn tỉnh Bến Tre : Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm)

Đỗ Thu Nga; Nguyễn Thị Hải người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2015 - (338.4791 ĐO-N 2015)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Văn học dân gian Bến Tre : Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã

Nguyễn Ngọc Quang; Phan Xuân Viện; Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

H. : KHXH, 2015 - (398.209597 HOI(VAN) 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phân vùng sinh thái phục vụ nuôi trồng thủy sản tại tỉnh Bến Tre: Luận văn ThS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 60 85 01 01

Đỗ Phương Linh; Nguyễn Hiệu người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2015 - (333.95 ĐO-L 2015)

Truy cập trực tuyến

19
Nghiên cứu phân vùng sinh thái phục vụ nuôi trồng thủy sản tại tỉnh Bến Tre
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phân vùng sinh thái phục vụ nuôi trồng thủy sản tại tỉnh Bến Tre

Đỗ, Phương Linh; Nguyễn, Hiệu

Đỗ, P. L. (2015). Nghiên cứu phân vùng sinh thái phục vụ nuôi trồng thủy sản tại tỉnh Bến Tre. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13875

Truy cập trực tuyến

20
Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa Bến Tre : Luận văn ThS. Du lịch: Chương trình đào tạo thí điểm
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa Bến Tre : Luận văn ThS. Du lịch: Chương trình đào tạo thí điểm

Trần, Quốc Thái, 1977-; Mai, Mỹ Duyên , người hướng dẫn

02050002083; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35226

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 42  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (3)
 2. 2001đến2008  (5)
 3. 2009đến2011  (3)
 4. 2012đến2016  (21)
 5. Sau 2016  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (28)
 2. English  (8)
 3. Undetermined  (2)
 4. French  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...