skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 510  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bản đồ địa hình

Nhữ Thị Xuân

H. : ĐHQGHN, 2006 - (526.9 NH-X 2006)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình địa đồ học. Tập 1

Ngô Đạt Tam

H. : Giáo dục, 1968 - (526 NG-T(1) 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Qui định kỹ thuật thành lập hệ thống bản đồ hành chính quốc gia các cấp

H.: Nxb. Bản đồ, 1998 - (526.9 QUI 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bản đồ học

Xalisep K.A; Vũ Bích Vân Hiệu đính; Hoàng Phương Nga Người dịch; Nguyễn Thơ Các Hiệu đính; Nhữ Thị Xuân Người dịch

H. : ĐHQGHN, 2006 - H. : ĐHQGHN, 2005 - (526 XAL 2006) - (526 XAL 2005)

Truy cập trực tuyến

5
Đánh giá các phương pháp khái quát hóa bản đồ trong thành lập bản đồ địa lí
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá các phương pháp khái quát hóa bản đồ trong thành lập bản đồ địa lí

Nhữ, Thị Xuân

Nhữ, T. X. (2002). Đánh giá các phương pháp khái quát hóa bản đồ trong thành lập bản đồ địa lí. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, KHTN & CN. T. XVIII, số 3, 2002. Tr. 57-65; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59808

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Huế : Bản đồ du lịch

H. : Nxb. Bản đồ, 2000 - (912.597 HUE 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bản đồ học

Xalisep K A

H ĐHQGHN; 2006

Truy cập trực tuyến

8
KHẢO SÁT BẢN ĐỒ HỒNG ĐỨC
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

KHẢO SÁT BẢN ĐỒ HỒNG ĐỨC

Ueno, Kunikazu; Hội thảo khoa học quốc tế kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Phát triển bền vững thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hòa bình

Ueno, K. (2015). KHẢO SÁT BẢN ĐỒ HỒNG ĐỨC. Hội thảo khoa học quốc tế kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Phát triển bền vững thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hòa bình; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/176

Truy cập trực tuyến

9
Bản đồ hướng phơi sườn Côn Đảo
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bản đồ hướng phơi sườn Côn Đảo

Nguyễn, Tứ Dần

tr. 23-27; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5539

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở trắc địa

Phêđôrôp B.Đ.; Côrôptrencô Iu; Phạm Hoàng Lân Người dịch

H. : CNKT, 1983 - (526.1 PHE 1983)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atlas universel de Geographie

[SL] : Lib. Hac., 189? - (912 ATL 189?)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maps on file II

New York : Facts on file , 1993 - (912 MAP(2) 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Atlas

New Jer. : Hamond , 1971 - (912 WOR 1971)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Life pictorial Atlas of the world

Dobell B

New York : Time Inc, 1961 - (910 LIF 1961)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atlas of the world

Oxford : George Philip Lim, 1992 - (910 ATL 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thường thức bản đồ học

Cuprin A.M.; Đàm Xuân Tảo Người dịch

H. : ĐHQG, 2001 - (912 CUP 2001)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ha Noi City Map : Scale 1 : 17.500

H. : Nxb. Bản đồ, 2001 - (912.5971 HAN 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đo vẽ địa hình : sách dùng cho sinh viên ngành địa lý các trường ĐHTH. Quyển 1

Goxpađinop G. V.; Xôroking V. N

H. : ĐHTHHN, 1985

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
The Macmillan world atlas
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Macmillan world atlas

Macmillan, inc.; GeoData (Firm)

New York : Macmillan, 1995. - (912 MAC 1995) - ISBN0028622448

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bản đồ học

Lâm Quang Dốc; Phạm Ngọc Đĩnh; Lê Huỳnh

Đại học Quốc gia Hà nội; 1995

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 510  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1974  (15)
 2. 1974đến1988  (22)
 3. 1989đến1998  (105)
 4. 1999đến2009  (106)
 5. Sau 2009  (263)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (280)
 2. Luận án, luận văn  (202)
 3. Bài báo  (25)
 4. Maps  (4)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (280)
 2. English  (112)
 3. Undetermined  (66)
 4. Russian  (3)
 5. French  (2)
 6. Chinese  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...