skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Vertical Momentum Transports Associated with Moist Convection and Gravity Waves in a Minimal Model of QBO-like Oscillation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vertical Momentum Transports Associated with Moist Convection and Gravity Waves in a Minimal Model of QBO-like Oscillation

Nishimoto, Eriko; Yoden, Shigeo; Bui, Hoang-Hai

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27353

Truy cập trực tuyến

2
A Minimal Model of QBO-Like Oscillation in a Stratosphere-Troposphere Coupled System under a Radiative-Moist Convective Quasi-Equilibrium State
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Minimal Model of QBO-Like Oscillation in a Stratosphere-Troposphere Coupled System under a Radiative-Moist Convective Quasi-Equilibrium State

Yoden, Shigeo; Bui, Hoang-Hai; Nishimoto, Eriko

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27959

Truy cập trực tuyến

3
Ảnh hưởng của Enso đến bão hoạt động trên khu vực Việt Nam : Luận văn ThS. Khoa học khí quyển và khí tượng: 60 44 87
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ảnh hưởng của Enso đến bão hoạt động trên khu vực Việt Nam : Luận văn ThS. Khoa học khí quyển và khí tượng: 60 44 87

Nguyễn, Thị Thu Loan; Bùi, Hoàng Hải

Nguyễn, T. T. L. (2014). Ảnh hưởng của Enso đến bão hoạt động trên khu vực Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050001947; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39387

Truy cập trực tuyến

4
Balanced and unbalanced aspects of tropical cyclone intensification
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Balanced and unbalanced aspects of tropical cyclone intensification

Bui, Hoang Hai; Smith, Roger K.; Montgomery, Michael T.

ISIKNOWLEDGE; 0035-9009; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30075

Truy cập trực tuyến

5
Nghiên cứu cấu trúc và sự di chuyển của xoáy thuận nhiệt đới lý tưởng hoá bằng mô hình WRF : Đề tài NCKH. QT.04.27
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu cấu trúc và sự di chuyển của xoáy thuận nhiệt đới lý tưởng hoá bằng mô hình WRF : Đề tài NCKH. QT.04.27

Nguyễn, Minh Trường; Bùi, Hoàng Hải; Dư, Đức Tiến; Phan, Văn Tân

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19240

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ảnh hưởng của Enso đến bão hoạt động trên khu vực Việt Nam : Luận văn ThS. Khoa học khí quyển và khí tượng: 60 44 87

Nguyễn Thị Thu Loan; Bùi Hoàng Hải người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2014 - (551.55 NG-L 2014)

Truy cập trực tuyến

7
Nghiên cứu ứng dụng mô hình khí hậu khu vực mô phỏng/dự báo mùa các trường khí hậu bề mặt phục vụ quy hoạch phát triển và phòng tránh thiên tai
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ứng dụng mô hình khí hậu khu vực mô phỏng/dự báo mùa các trường khí hậu bề mặt phục vụ quy hoạch phát triển và phòng tránh thiên tai

Phan, Văn Tân; Trần, Quang Đức; Hồ, Thị Minh Hà; Vũ, Thanh Hằng; Bùi, Hoàng Hải; Lương, Mạnh Thắng; Lê, Như Quân; Tạ, Hữu Chỉnh; Dư, Đức Tiến

Phan, V. T., et al. (2008). Nghiên cứu ứng dụng mô hình khí hậu khu vực mô phỏng/dự báo mùa các trường khí hậu bề mặt phục vụ quy hoạch phát triển và phòng tránh thiên tai. Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23007

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng sơ đồ ban đầu hóa xoáy ba chiều cho mục đích dự báo chuyển động bão ở Việt Nam : Luận án TS Khoa học khí quyển và khí tượng: 62 44 87 01

Bùi Hoàng Hải; Phan Văn Tân Người hướng dẫn; Nguyễn Đăng Quế Người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2008 - (551.64 BU-H 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khảo sát mưa trong bão trên khu vực Việt Nam : Luận văn ThS. Khoa học trái đất: 60 44 02

Nguyễn Trọng Đức; Phan Văn Tân; Bùi Hoàng Hải

H. : ĐHKHTN , 2016 - (551.577 NG-Đ 2016)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốm thủy tinh hệ bậc ba MgO-CaO-SiO2 từ nguồn khoáng tự nhiên Talc và Dolomit : Đề tài NCKH. QG.11.10

Nghiêm Xuân Thung; Nguyễn Đức Thọ; Hoàng Thị Hương Huế; Phạm Thị Hà Thanh; Bùi Hoàng Hải

H. : ĐHKHTN , 2013 - (666 NG-T 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Minimal Model of QBO-Like Oscillation in a Stratosphere-Troposphere Coupled System under a Radiative-Moist Convective Quasi-Equilibrium State

Yoden, Shigeo ; Bui, Hoang-Hai ; Nishimoto, Eriko

SOLA, 2014, Vol.10(0), pp.112-116

ISSN: 1349-6476 ; DOI: 10.2151/sola.2014-023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Vertical Momentum Transports Associated with Moist Convection and Gravity Waves in a Minimal Model of QBO-like Oscillation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vertical Momentum Transports Associated with Moist Convection and Gravity Waves in a Minimal Model of QBO-like Oscillation

Nishimoto, Eriko ; Yoden, Shigeo ; Bui, Hoang-Hai

Journal of the Atmospheric Sciences, 07/2016, Vol.73(7), pp.2935-2957 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4928 ; E-ISSN: 1520-0469 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1175/JAS-D-15-0265.1

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monthly adjustment of Global Satellite Mapping of Precipitation (GSMaP) data over the VuGia–ThuBon River Basin in Central Vietnam using an artificial neural network

Ngo-Duc, Thanh ; Matsumoto, Jun ; Kamimera, Hideyuki ; Bui, Hoang-Hai

Hydrological Research Letters, 2013, Vol.7(4), pp.85-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1882-3416 ; DOI: 10.3178/hrl.7.85

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (6)
 2. Sách  (4)
 3. Luận án, luận văn  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bui, Hoang-Hai
 2. Nishimoto, Eriko
 3. Bùi Hoàng Hải
 4. Yoden, Shigeo
 5. Bùi, Hoàng Hải

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...