skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 38  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Tự hào là trụ cột của ĐHQGHN
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tự hào là trụ cột của ĐHQGHN

Bùi, Duy Cam

tr. 52-53; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2669

Truy cập trực tuyến

2
Determination of some heavy metals in sediment from marine and river mouth
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of some heavy metals in sediment from marine and river mouth

Bui, Duy Cam

p. 5-11; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6313

Truy cập trực tuyến

3
Hóa học phóng xạ
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa học phóng xạ

Bùi, Duy Cam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59642

Truy cập trực tuyến

4
Determination of some Heary Metals in Sediment from Marine and River Mouth
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of some Heary Metals in Sediment from Marine and River Mouth

Bui Duy Cam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59772

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa học phóng xạ

Bùi Duy Cam

H Đại học quốc gia Hà Nội; 2017

Truy cập trực tuyến

6
Nghiên cứu ứng dụng aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược phẩm
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ứng dụng aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược phẩm

Đoàn, Thị Dung; Bùi, Duy Cam

19 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8158

Truy cập trực tuyến

7
Nghiên cứu ứng dụng Aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược phẩm
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ứng dụng Aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược phẩm

Đoàn, Thị Dung; Bùi, Duy Cam

Đoàn, T. D. (2012). Nghiên cứu ứng dụng Aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược phẩm. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050000446; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37671

Truy cập trực tuyến

8
Tách giữ kim loại nặng chì, đồng, niken, crom, và thori từ dung dịch môi trường axit yếu bằng cột axit humic
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tách giữ kim loại nặng chì, đồng, niken, crom, và thori từ dung dịch môi trường axit yếu bằng cột axit humic

Bùi Duy Cam, Phạm Văn Tình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59787

Truy cập trực tuyến

9
Silver doped titania materials on clay support for enhanced visible light photocatalysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Silver doped titania materials on clay support for enhanced visible light photocatalysis

Nguyen, Thi Dieu Cam; Nguyen, Van Noi; Bui, Duy Cam, ...

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27427

Truy cập trực tuyến

10
Heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons in municipal sewage sludge from a river in highly urbanized metropolitan area in Hanoi, Vietnam: levels, accumulation pattern and assessment of land application
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons in municipal sewage sludge from a river in highly urbanized metropolitan area in Hanoi, Vietnam: levels, accumulation pattern and assessment of land application

Cao, Vu Hung; Bui, Duy Cam; Pham, Thi Ngoc Mai

ISIKNOWLEDGE; 0269-4042; https://link.springer.com/article/10.1007/s10653-014-9635-2; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32412

Truy cập trực tuyến

11
Effect of Surfactant on Degradation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (pahs) in Thermophilic Anaerobic Co-Digestion of Sludge from Kim-Ngưu River and Organic Waste
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Surfactant on Degradation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (pahs) in Thermophilic Anaerobic Co-Digestion of Sludge from Kim-Ngưu River and Organic Waste

Cao, Vũ Hưng; Bùi, Duy Cam; Bạch, Quang Dũng

p. 36-42; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/12982

Truy cập trực tuyến

12
Investigation on a combination of chemical and biological methods for the treatment of pulp and paper mill wastewater in Vientiane
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation on a combination of chemical and biological methods for the treatment of pulp and paper mill wastewater in Vientiane

Vienglasy, Mangnomek; Bùi, Duy Cẩm; Đỗ, Quang Trung

Vienglasy, Mangnomek; Vienglasy, Mangnomek. (2011). Investigation on a combination of chemical and biological methods for the treatment of pulp and paper mill wastewater in Vientiane. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15682

Truy cập trực tuyến

13
Xác định hàm lượng một số kim loại nặng và phóng xạ trong các nguồn nước của vùng than Quảng Ninh : Đề tài NCKH. QT.96.10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng và phóng xạ trong các nguồn nước của vùng than Quảng Ninh : Đề tài NCKH. QT.96.10

Bùi, Duy Cam; Phạm, Văn Tình; Đỗ, Quang Huy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19641

Truy cập trực tuyến

14
Nghiên cứu ảnh hưởng của axit humic đến sự di chuyển của một số kim loại nặng trong các đối tượng môi trường : Đề tài NCKH. Qt-03-27
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ảnh hưởng của axit humic đến sự di chuyển của một số kim loại nặng trong các đối tượng môi trường : Đề tài NCKH. Qt-03-27

Bùi, Duy Cam; Nguyễn, Bảo Châm; Phạm, Văn Tình

Bùi, D. C., Nguyễn, B. C., Phạm, V. T. (2005). Nghiên cứu ảnh hưởng của axit humic đến sự di chuyển của một số kim loại nặng trong các đối tượng môi trường : Đề tài NCKH. Qt-03-27. Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23045

Truy cập trực tuyến

15
Nghiên cứu quá trình nhiễm ASEN và Mangan trong nước dưới tác động của điều kiện oxy hóa - khử và ứng dụng để xử lý chúng tại nguồn: Luận án TS. Hóa học: 62 44 41 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu quá trình nhiễm ASEN và Mangan trong nước dưới tác động của điều kiện oxy hóa - khử và ứng dụng để xử lý chúng tại nguồn: Luận án TS. Hóa học: 62 44 41 01

Nguyễn, Thị Kim Dung; Bùi, Duy Cam; Trần, Hồng Côn

Nguyễn, T. K. D. (2011). Nghiên cứu quá trình nhiễm ASEN và Mangan trong nước dưới tác động của điều kiện oxy hóa - khử và ứng dụng để xử lý chúng tại nguồn. Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050000427; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36993

Truy cập trực tuyến

16
Nghiên cứu chế tạo keo bạc nano bằng bức xạ gamma Co-60 và một số ứng dụng của chúng trong y học và nông nghiệp : Luận án TS. Hóa học: 62 44 25 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo keo bạc nano bằng bức xạ gamma Co-60 và một số ứng dụng của chúng trong y học và nông nghiệp : Luận án TS. Hóa học: 62 44 25 01

Bùi, Duy Du; Bùi, Duy Cam; Nguyễn, Quốc Hiến

Bùi, D. D. (2009). Nghiên cứu chế tạo keo bạc nano bằng bức xạ gamma Co-60 và một số ứng dụng của chúng trong y học và nông nghiệp. Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L1_00352; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37015

Truy cập trực tuyến

17
Xác định một số nguyên tố đa, vi lượng trong cây và cao Artichaut Đà Lạt
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xác định một số nguyên tố đa, vi lượng trong cây và cao Artichaut Đà Lạt

Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Mộng Sinh, Bùi Duy Cam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59945

Truy cập trực tuyến

18
Hóa học phóng xạ
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa học phóng xạ

Bùi Duy Cam

Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội , 2017 - (541.38 BU-C 2017) - ISBN9786046282969

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa học đại cương : dành cho sinh viên không thuộc chuyên ngành Hóa

Lâm Ngọc Thiềm; Bùi Duy Cam

H. : ĐHQGHN, 2008 - H. : ĐHQGHN, 2007 - (540.71 LA-T 2008) - (540.71 LA-T 2007)

Truy cập trực tuyến

20
Investigation of As, Mn and Fe fixation inside the aquifer during groundwater exploitation in the experimental system imitated natural conditions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of As, Mn and Fe fixation inside the aquifer during groundwater exploitation in the experimental system imitated natural conditions

Nguyen, Thi Kim Dung; Tran, Hong Con; Bui, Duy Cam; Yumei, Kang

ISIKNOWLEDGE; 0269-4042; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27097; http://link.springer.com/article/10.1007/s10653-011-9401-7

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 38  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (2)
 2. 2007đến2008  (2)
 3. 2009đến2011  (5)
 4. 2012đến2014  (6)
 5. Sau 2014  (24)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bùi, Duy Cam
 2. Bùi Duy Cam
 3. Bui, Duy Cam
 4. Đỗ, Quang Trung
 5. Bui Duy Cam

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...