skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 88  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bình Định
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bình Định

Phạm, Đình Sửu

95 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5013

Truy cập trực tuyến

2
Nghiên cứu xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh Bình Định
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh Bình Định

Phạm, Thị Phương Thanh

110 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5047

Truy cập trực tuyến

3
Đánh giá sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động thích ứng với Biến đổi khí hậu tại xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động thích ứng với Biến đổi khí hậu tại xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Nguyễn Thị Hồng Nhung

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54381

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động thích ứng với Biến đổi khí hậu tại xã Hoài Hải huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định

Nguyễn Thị Hồng Nhung

H Khoa các khoa học liên ngành; 2017

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000 : cụm tờ Phù Mỹ (Bình Định)

2001

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh Bình Định : Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm)

Phạm Thị Phương Thanh; Vũ Tuấn Cảnh người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2015 - (338.4791 PH-T 2015)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bình Định : Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm)

Phạm Đình Sửu; Vũ Nam người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2015 - (338.4791 PH-S 2015)

Truy cập trực tuyến

8
Nghiên cứu, đánh giá tai biến bồi tụ - xói lở khu vực cửa Tam Quan, tỉnh Bình Định trong bối cảnh biến đổi khí hậu và đề xuất giải pháp thích ứng
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu, đánh giá tai biến bồi tụ - xói lở khu vực cửa Tam Quan, tỉnh Bình Định trong bối cảnh biến đổi khí hậu và đề xuất giải pháp thích ứng

Quách, Thị Vân Anh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4610

Truy cập trực tuyến

9
Lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu trong quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản ở tỉnh Bình Định thông qua đánh giá tính dễ bị tổn thương: trường hợp xã Cát Khánh, tỉnh Bình Định
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu trong quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản ở tỉnh Bình Định thông qua đánh giá tính dễ bị tổn thương: trường hợp xã Cát Khánh, tỉnh Bình Định

Nguyễn, Thị Tuyết

112 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13847

Truy cập trực tuyến

10
Thực trạng đói nghèo và giải pháp xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Bình Định.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực trạng đói nghèo và giải pháp xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Bình Định.

Nguyễn, Thị Minh Tuệ; Trần, Thị Kim Chung; Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Nguyễn, T.M.T., Tràn, T.K.C. (1999). Thực trạng đói nghèo và giải pháp xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Bình Định. Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC); http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25550

Truy cập trực tuyến

11
Bình Định với thơ Nguyễn Du
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bình Định với thơ Nguyễn Du

Phạm, Tuấn Vũ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54075

Truy cập trực tuyến

12
Đảng bộ tỉnh Bình Định lãnh đạo đấu tranh chống phá chính sách “bình định” của Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa từ năm 1961 đến năm 1973
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đảng bộ tỉnh Bình Định lãnh đạo đấu tranh chống phá chính sách “bình định” của Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa từ năm 1961 đến năm 1973

Đinh, Văn Trọng; Trần, Ngọc Long; Nguyễn, Quang Liệu

Đinh, V. T. (2017). Đảng bộ tỉnh Bình Định lãnh đạo đấu tranh chống phá chính sách “bình định” của Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa từ năm 1961 đến năm 1973. Luận án tiến sỹ. Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60962

Truy cập trực tuyến

13
Chính sách bình định của Mỹ, Ngụy trong thời kỳ chiến tranh cục bộ đang diễn. Sự thất bại của nó
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách bình định của Mỹ, Ngụy trong thời kỳ chiến tranh cục bộ đang diễn. Sự thất bại của nó

Trần, Văn Giàu

Trần, V. G. (1967). Chính sách bình định của Mỹ, Ngụy trong thời kỳ chiến tranh cục bộ đang diễn. Sự thất bại của nó. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 105 (Tháng 12/1967), 11-23; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68581

Truy cập trực tuyến

14
Cuộc kháng chiến chống Pháp ở Bình Định - Phú Yên (1885- 1887)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuộc kháng chiến chống Pháp ở Bình Định - Phú Yên (1885- 1887)

Fourniau, Charles

Fourniau, C. (1982). Cuộc kháng chiến chống Pháp ở Bình Định - Phú Yên (1885- 1887). Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Số 5 (Tháng 11-12/1982), 33-50.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68603

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đảng bộ tỉnh Bình Định lãnh đạo đấu tranh chống phá chính sách “bình định” của Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa từ năm 1961 đến năm 1973 Luận án TS Nhân văn khác 62 22 03

Đinh Văn Trọng

H Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; 2017

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Võ thuật cổ truyền Bình Định. Phần 2. Tập 1, Roi thuận truyền (Phần căn bản tự luyện)

Đinh Văn Tuấn

[kđxb] : Nxb. Tổng hợp Đồng Tháp, 1992 - (796.8 ĐI-T(2.1) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bình Định : Luận văn ThS. Du lịch

Trần Thị Thu Thủy; Nguyễn Phạm Hùng người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2010 - (338.4791 TR-T 2010)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổ chức và hoạt động của thư viện tỉnh Bình Định phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 02 03

Trần Xuân Nhất; Nguyễn Thị Lan Thanh người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV , 2013 - (027.4 TR-N 2013)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vai trò của xã hội dân sự trong thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)

Nguyễn Xuân Hải; Bạch Tân Sinh người hướng dẫn

H. : Khoa sau đại học , 2015 - (363.73874 NG-H 2015)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết quả 1 - 20 của 88  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (3)
 2. 1996đến2003  (6)
 3. 2004đến2010  (4)
 4. 2011đến2015  (14)
 5. Sau 2015  (48)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (46)
 2. English  (23)
 3. Undetermined  (12)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Phan, Phương Thảo
 2. Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
 3. Nguyễn Đình Đầu
 4. Phan Phương Thảo
 5. Yang Danh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...