skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le Bistro Montréalais

Nelson, Rodney D ; Bélair-Gagnon, Valérie

Contexts, May 2006, Vol.5(2), pp.72-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-5042 ; E-ISSN: 1537-6052 ; DOI: 10.1525/ctx.2006.5.2.72

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Revisiting Impartiality: Social Media and Journalism at The BBC
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revisiting Impartiality: Social Media and Journalism at The BBC

Bélair-Gagnon, Valérie

Symbolic Interaction, 1 November 2013, Vol.36(4), pp.478-492 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956086 ; E-ISSN: 15338665

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International News Production and Globalization

Belair-Gagnon, Valerie

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revisiting Impartiality: Social Media and Journalism at The BBC

Belair-Gagnon, Valerie

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strangers to the Game? Interlopers, Intralopers, and Shifting News Production.(Article)

Holton, Avery E. ; Belair-Gagnon, Valerie

Media and Communication, 2018, Vol.6(4), p.70(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2183-2439 ; DOI: 10.17645/mac.v6i4.1490

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Changing Physical and Social Environment of Newsgathering: A Case Study of Foreign Correspondents Using Chat Apps During Unrest

Belair-Gagnon, Valerie ; Agur, Colin ; Frisch, Nicholas

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconstructing the Indian public sphere: Newswork and social media in the Delhi gang rape case

Belair-Gagnon, Valerie ; Mishra, Smeeta ; Agur, Colin

DOI: 10.1177/1464884913513430

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconstructing the Indian Public Sphere: Newswork and Social Media in the Delhi Gang Rape Case

Belair-Gagnon, Valerie ; Mishra, Smeeta ; Agur, Colin

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile Sourcing: A Case Study of Journalistic Norms and Usage of Chat Apps

Agur, Colin ; Belair-Gagnon, Valerie ; Frisch, Nicholas

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media Capture with Chinese Characteristics: Changing Patterns in Hong Kong’s News Media System

Agur, Colin ; Belair-Gagnon, Valerie ; Frisch, Nicholas

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unmanned Aerial Vehicles and Journalistic Disruption

Belair-Gagnon, Valerie ; Holton, Avery ; Owen, Taylor

DOI: 10.1080/21670811.2017.1279019

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Changing Physical and Social Environment of Newsgathering: A Case Study of Foreign Correspondents Using Chat Apps During Unrest

Belair-Gagnon, Valerie ; Agur, Colin ; Frisch, Nicholas

Social Media + Society, March 2017, Vol.3(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2056-3051 ; DOI: 10.1177/2056305117701163

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Social Media at BBC News: The re-making of crisis reporting
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Media at BBC News: The re-making of crisis reporting

Belair-Gagnon, Valerie

Toàn văn sẵn có

14
Citizen media and journalism
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizen media and journalism

Belair-Gagnon, Valerie ; Anderson, C.W

Toàn văn sẵn có

15
#Verdict2014: social media and change in Indian legacy media during the 2014 lok sabha election
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

#Verdict2014: social media and change in Indian legacy media during the 2014 lok sabha election

Belair-Gagnon, Valerie ; Agur, Colin; Thorsen, Einar (Editor) ; Sreedharan, Chindu (Editor)

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Frontiers in Newsgathering: A Case Study of Foreign Correspondents Using Chat Apps to Cover Political Unrest

Belair-Gagnon, Valerie ; Agur, Colin ; Frisch, Nicholas

DOI: 10.7916/D8FN1JGW

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of charity and tax law/regulation on not-for-profit news organizations

Picard, Robert ; Belair-Gagnon, Valerie ; Ranchordás, Sofia

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactions and Policy-Making: Civil Society Perspectives on the Multistakeholder Internet Governance Process in India

Agur, Colin ; Belair-Gagnon, Valerie ; Subramanian, Ramesh

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Frontiers of Newsgathering: How Foreign Correspondents Use Chat Apps to Cover Political Unrest

Agur, Colin ; Belair-Gagnon, Valerie ; Frisch, Nicholas

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Charity and Tax Law and Regulation on Not-for-Profit News Organizations

Ranchordás, Sofia ; Belair-Gagnon, Valerie ; Picard, Robert G.; Public Trust and Public Law

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (1)
 2. 2011đến2012  (2)
 3. 2013đến2013  (2)
 4. 2014đến2015  (7)
 5. Sau 2015  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Belair-Gagnon, Valerie
 2. Agur, Colin
 3. Belair-Gagnon, V
 4. Frisch, Nicholas
 5. Belair - Gagnon, Valerie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...