skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

No Pervasive Computing without Intelligent Systems

Thompson, S ; Azvine, B

BT Technology Journal, 2004, Vol.22(3), pp.39-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/B:BTTJ.0000047118.95476.14

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent Business Analytics — A Tool to Build Decision-Support Systems for eBusinesses

Azvine, B ; Nauck, D ; Ho, C

BT Technology Journal, 2003, Vol.21(4), pp.65-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/A:1027379403688

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Adaptive user modelling in intelligent telephone and email assistants
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive user modelling in intelligent telephone and email assistants

Martin, T. P. ; Azvine, B.

Soft Computing - A Fusion of Foundations, Methodologies and Applications, 12/1/2003, Vol.8(2), pp.93-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1432-7643 ; E-ISSN: 1433-7479 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00500-002-0249-8

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acquisition of Soft Taxonomies for Intelligent Personal Hierarchies and the Soft Semantic Web

Martin, T ; Azvine, B

BT Technology Journal, 2003, Vol.21(4), pp.113-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fuzzy queries, search, and decision support system

Nikravesh, M. ; Azvine, B.

Soft Computing, 2002, Vol.6(5), pp.373-399 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1432-7643 ; DOI: 10.1007/s00500-002-0191-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive user modelling in intelligent telephone and email assistants

Martin, T. P. ; Azvine, B.

Soft Computing, 2003, Vol.8(2), pp.93-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1432-7643 ; DOI: 10.1007/s00500-002-0249-8

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acquisition of Soft Taxonomies for Intelligent Personal Hierarchies and the Soft Semantic Web

Martin, T ; Azvine, B

BT Technology Journal, 2003, Vol.21(4), pp.113-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/A:1027391706414

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SPIDA -- A Novel Data Analysis Tool

Nauck, D ; Spott, M ; Azvine, B

BT Technology Journal, 2003, Vol.21(4), pp.104-112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fuzzy logic and the Internet (FLINT): Internet, World Wide Web, and search engines

Nikravesh, M. ; Loia, V. ; Azvine, B.

Soft Computing, 2002, Vol.6(5), pp.287-299 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1432-7643 ; DOI: 10.1007/s00500-002-0182-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SPIDA — A Novel Data Analysis Tool

Nauck, D ; Spott, M ; Azvine, B

BT Technology Journal, 2003, Vol.21(4), pp.104-112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/A:1027339722343

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-centred Intelligent Systems and Soft Computing

Azvine, B. ; Wobcke, W.

BT Technology Journal, 1998, Vol.16(3), pp.125-133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/A:1009694302662

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards real-time business intelligence

Azvine, B. ; Cui, Z. ; Nauck, D.

BT Technology Journal, 2005, Vol.23(3), pp.214-225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1007/s10550-005-0043-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating Travel Times of Field Engineers

Azvine, B ; Ho, C ; Kay, S ; Nauck, D ; Spott, M

BT Technology Journal, 2003, Vol.21(4), pp.33-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/A:1027319117800

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Operational risk management with real-time business intelligence

Azvine, B. ; Cui, Z. ; Majeed, B. ; Spott, M.

BT Technology Journal, 2007, Vol.25(1), pp.154-167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1007/s10550-007-0017-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards automated customer self-help

Cui, Z ; Ducatel, G ; Thint, M ; Assadian, B ; Azvine, B

BT Technology Journal, 2006, Vol.24(1), pp.96-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1007/s10550-006-0025-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Being proactive -- analytics for predicting customer actions

Nauck, D ; Ruta, D ; Spott, M ; Azvine, B

BT Technology Journal, Jan 2006, Vol.24(1), pp.17-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-006-0017-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent process analytics for CRM

Azvine, B ; Nauck, D ; Ho, C ; Broszat, K ; Lim, J

BT Technology Journal, 2006, Vol.24(1), pp.60-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1007/s10550-006-0021-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Being proactive — analytics for predicting customer actions

Nauck, D ; Ruta, D ; Spott, M ; Azvine, B

BT Technology Journal, 2006, Vol.24(1), pp.17-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1007/s10550-006-0017-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved MIMO Quantitative Feedback Design in Matlab

Azvine, B ; Wynne, R.J

IFAC Proceedings Volumes, June 1996, Vol.29(1), pp.3714-3719

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.1016/S1474-6670(17)58256-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of QFT with H∞ Using the IFAC93 Benchmark

Azvine, B ; Wynne, R.J

IFAC Proceedings Volumes, June 1996, Vol.29(1), pp.3720-3724

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.1016/S1474-6670(17)58257-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (23)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (3)
 2. 1998đến2001  (5)
 3. 2002đến2003  (11)
 4. 2004đến2006  (6)
 5. Sau 2006  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (26)
 2. Book Chapters  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...