skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 47.173  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A Context – Aware Mobile Learning Adaptive System for Supporting Foreigner Learning English
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Context – Aware Mobile Learning Adaptive System for Supporting Foreigner Learning English

Nguyen, Viet Anh; Pham, Van Cong

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14538

Truy cập trực tuyến

2
Learner Open Modeling in Adaptive Mobile Learning System for Supporting Student to Learn English
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learner Open Modeling in Adaptive Mobile Learning System for Supporting Student to Learn English

Nguyen, Viet Anh; Pham, Van Cong

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14446

Truy cập trực tuyến

3
Functional Stream Derivatives of Context-Awareness on P2P Networks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional Stream Derivatives of Context-Awareness on P2P Networks

Phan, Cong Vinh; Nguyen, Thanh Tung; Nguyen, Van Phuc; Nguyen, Hai Thanh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60561

Truy cập trực tuyến

4
Coalgebraic aspects of context-awareness
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coalgebraic aspects of context-awareness

Cong Vinh, P.; Thanh Tung, N.b

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26526

Truy cập trực tuyến

5
Bayesian network to manage learner model in context-aware adaptive system in mobile learning
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bayesian network to manage learner model in context-aware adaptive system in mobile learning

Nguyen, Viet Anh; Pham, Van Cong

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29562

Truy cập trực tuyến

6
Coalgebraic Aspects of Context-Awareness
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coalgebraic Aspects of Context-Awareness

Phan, Cong Vinh; Nguyen, Thanh Tung

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60572

Truy cập trực tuyến

7
Teaching email requests in the academic context: a focus on the role of corrective feedback
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching email requests in the academic context: a focus on the role of corrective feedback

Nguyen, Thi Thuy Minh; Do, Thi Thanh Ha; Nguyen, Anh Tuan

ISIKNOWLEDGE; 0965-8416; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31406

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intervention

ISSN0047-1321

Truy cập trực tuyến

9
Environmental Awareness and Attitude of Vietnamese Consumers Towards Green Purchasing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Awareness and Attitude of Vietnamese Consumers Towards Green Purchasing

Hoàng, Văn Hải; Nguyễn, Phương Mai

Hoàng, V. H., Nguyễn, P. M. (2013). Environmental Awareness and Attitude of Vietnamese Consumers Towards Green Purchasing. VNU Journal of Economics and Business, 29(2), 129-141; 2588-1108; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4698

Truy cập trực tuyến

10
Environmental Awareness and Attitude of Vietnamese Consumers Towards Green Purchasing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Awareness and Attitude of Vietnamese Consumers Towards Green Purchasing

Hoàng, Văn Hải; Nguyễn, Phương Mai

p. 129-141; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4702

Truy cập trực tuyến

11
Environmental Awareness and Attitude of Vietnamese Consumers Towards Green Purchasing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Awareness and Attitude of Vietnamese Consumers Towards Green Purchasing

Hoàng, Văn Hải; Nguyễn, Phương Mai

Hoàng, V. H., Nguyễn, P. M. (2013). Environmental Awareness and Attitude of Vietnamese Consumers Towards Green Purchasing. VNU Journal of Economics and Business Vol. 29, No. 2, p. 129-141; 2588-1108; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14068

Truy cập trực tuyến

12
Environmental Awareness and Attitude towards Green Purchasing of Vietnamese Consumers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Awareness and Attitude towards Green Purchasing of Vietnamese Consumers

Hoang, Van Hai; Nguyen, Phuong Mai; 2012 JSPS Asian CORE Program, Nagoya University and VNU University of Economics and Business

Hoang, V. H., Nguyen, P. M. (2012). Environmental Awareness and Attitude towards Green Purchasing of Vietnamese Consumers. 2012 JSPS Asian CORE Program, Nagoya University and VNU University of Economics and Business; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14230

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Therapie Familiale

ISSN0250-4952

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Développement social

ISSN1488-6499

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Retraite et société

ISSN1167-4687

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bulletin de nouvelles - Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philanthropic studies index

ISSN1058-6946

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Family & community health

ISSN0160-6379

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of multicultural social work

ISSN1042-8224

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

UU World : The Magazine of the Unitarian Universalist Association

ISSN1532-7450

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 47.173  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (61)
 2. 1959đến1973  (131)
 3. 1974đến1988  (900)
 4. 1989đến2004  (7.216)
 5. Sau 2004  (38.394)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (31.749)
 2. French  (969)
 3. Portuguese  (954)
 4. Spanish  (837)
 5. German  (815)
 6. Swedish  (679)
 7. Japanese  (629)
 8. Italian  (470)
 9. Dutch  (425)
 10. Greek  (398)
 11. Polish  (391)
 12. Danish  (387)
 13. Czech  (384)
 14. Finnish  (365)
 15. Hungarian  (346)
 16. Lithuanian  (344)
 17. Slovak  (337)
 18. Romanian  (329)
 19. Korean  (217)
 20. Norwegian  (138)
 21. Chinese  (132)
 22. Russian  (116)
 23. Turkish  (104)
 24. Persian  (89)
 25. Indonesian  (68)
 26. Arabic  (58)
 27. Albanian  (53)
 28. Undetermined  (50)
 29. Icelandic  (37)
 30. Macedonian  (32)
 31. Welsh  (16)
 32. Ukrainian  (13)
 33. Hebrew  (1)
 34. Vietnamese  (1)
 35. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Haggard, Patrick
 2. Tsakiris, Manos
 3. Chen, Xi
 4. Cleeremans, Axel
 5. Verhoeven, Ludo

theo chủ đề:

 1. Awareness
 2. Humans
 3. Education
 4. Female
 5. Male

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...