skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 1.367.763  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Phát hiện Australia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát hiện Australia

Nguyễn Văn Kim

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59390

Truy cập trực tuyến

2
The relationship between training and firm performance - A literature review
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The relationship between training and firm performance - A literature review

Nguyen, Ngoc Thang; Truong, Quang; Buyens, Dirk

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13368

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Astralian Brankruptcy

Rose D.

Wellington : The Law book Comp, 1990

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia at the polls : The National Elections of 1975

Penniman H.R

Canberra : Ame. Ins. for Pub. Policy Reseach , 1977

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leisure and Recreation in Australia

Mercer D.

Malvern : Sorrett Pub, 1977

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian political intitution

Atkin D.; Jinks B

London : Pitsman Aus, 1981

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Chuyển mã với tư cách là một phương cách khẳng định cá tính: nghiên cứu trường hợp cộng đồng người việt ở Australia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chuyển mã với tư cách là một phương cách khẳng định cá tính: nghiên cứu trường hợp cộng đồng người việt ở Australia

Thái, Duy Bảo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19915

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality of education in Australia Report of the Review Committee APRIL 1985

Canberra; 1985 - (370 QUA 1985)

Truy cập trực tuyến

9
Principles of Australian administrative law.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of Australian administrative law.

Benjafield David Gilbert.; Friedmann Wolfgang; Whitmore Harry joint author

Sydney : Law Book Co., 1971. - (342.94 BEN 1971) - ISBN0455157308;ISBN0455157405 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
The law of torts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The law of torts

Fleming J.G.

Sydney : Law Book Co., 1983. - (346.03 FLE 1983) - ISBN0455205477;ISBN0455205485 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The future of the Australian Loan Council : with an annotation of the financial agreement, 1927-1966.

Gilbert R. S.

Canberra : The Australian national univ., 1974 - (336.1 GIL 1974)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The law of torts

Fleming J G

Law Book Co; 1983 - (346.03 FLE 1983)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Old Worlds and New Australia : The Post-War migrant Expeience

Wilton J.; Bosworth R

Melbourne : Phiguin Books , 1984

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Fundamental issues in Australian education : a book of essays and readings.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamental issues in Australian education : a book of essays and readings.

Maclaine A. G.; Selby Smith R

Sydney, Ian Novak, 1971 - (370 MAC 1971) - ISBN0855730021

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Australia’s political pattern
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia’s political pattern

Mayer Henry

Melbourne : Cheshire, 1973 - (324 AUS 1973) - ISBN0701517212

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open tertiary education : Draft report of the comittee on open university to the Australian Universities commision

Canberra : Australian goverment, 1974 - (379.94 OPE 1974)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Urban and regional Australia : Analysis and policy issues

Humphreys J.S; Maher C.A; Mckay J; Logan M. I

Malvern, Vic : Forrett pub., 1975 - (320.9 URB 1975)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Economic development of Australia

Shaw A.G.L.

Melbourne : Longman cheshire , 1980 - (330.994 SHA 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Classroom Management : creating positive learning environments
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classroom Management : creating positive learning environments

Arthur Michael

South Melbourne, Australia : Cengage Learning, 2007 - (371.102 CLA 2007) - ISBN9780170128537

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian national government

Crisp L. F.

[Melbourne] : Longmans, [1965]. - (320.994 CRI 1965)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản

Kết quả 1 - 20 của 1.367.763  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (2.462)
 2. 1957đến1971  (952)
 3. 1972đến1986  (6.499)
 4. 1987đến2002  (48.253)
 5. Sau 2002  (1.298.905)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.317.223)
 2. French  (559)
 3. Spanish  (301)
 4. Portuguese  (255)
 5. German  (231)
 6. Japanese  (209)
 7. Undetermined  (174)
 8. Chinese  (139)
 9. Czech  (44)
 10. Norwegian  (24)
 11. Korean  (23)
 12. Italian  (15)
 13. Slovak  (13)
 14. Dutch  (13)
 15. Vietnamese  (13)
 16. Arabic  (10)
 17. Turkish  (9)
 18. Danish  (9)
 19. Russian  (8)
 20. Romanian  (8)
 21. Polish  (6)
 22. Lithuanian  (4)
 23. Finnish  (4)
 24. Hungarian  (3)
 25. Greek  (2)
 26. Ukrainian  (1)
 27. Hebrew  (1)
 28. Serbo-Croatian  (1)
 29. Persian  (1)
 30. Maori  (1)
 31. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Shine, Richard
 2. Tong, Shilu
 3. Roux, Claude
 4. Owen, Neville
 5. Wake, Melissa

theo chủ đề:

 1. Australia
 2. Humans
 3. Medicine
 4. Female
 5. Male

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...