skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 348.836  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of High Energy Astrophysics

ISSN2214-4048

Truy cập trực tuyến

2
The Sun A User's Manual
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sun A User's Manual

Vita-Finzi, Claudio

978-1-4020-6680-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25475

Truy cập trực tuyến

3
Physics, Formation and Evolution of Rotating Stars
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physics, Formation and Evolution of Rotating Stars

Maeder, André

978-3-540-76948-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32483; http://doi.org/10.1007/978-3-540-76949-1

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual Review of Astronomy and Astrophysics

ISSN0066-4146

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Astrophysics and Astronomy

ISSN0250-6335

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings - Astronomical Society of Australia

ISSN0066-9997

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

AAS photo-bulletin

ISSN0065-7433

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bulletin of the Astronomical Society of India

ISSN0304-9523

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revista mexicana de astronomía y astrofísica

ISSN0185-1101

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the British Astronomical Association

ISSN0007-0297

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information bulletin on variable stars

ISSN0374-0676

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Journal of Astronomy and Astrophysics

ISSN1009-9271

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contact in context

ISSN1547-8890

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Living Reviews in Solar Physics

ISSN2367-3648

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Astronomy and Astrophysics Review

ISSN0935-4956

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese astronomy and astrophysics

ISSN0275-1062

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bulletin astronomique de Belgrade

ISSN0354-2955

Truy cập trực tuyến

18
Satellite Orbits [electronic resource] : Models, Methods and Applications / by Oliver Montenbruck, Eberhard Gill.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Satellite Orbits [electronic resource] : Models, Methods and Applications / by Oliver Montenbruck, Eberhard Gill.

Montenbruck, Oliver

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61777

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turbulence Dynamos Accretion Disks Pulsars and Collective Plasma Processes First Kodai Trieste Workshop on Plasma Astrophysics held at the Kodaikanal Observatory India August 27 September 7 2007

Hasan SirajGangadhara R Krishan V

Springer Netherlands; 2008

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Newsletter - Center for History of Physics

ISSN0148-5857

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 348.836  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (5.137)
 2. 1956đến1970  (3.339)
 3. 1971đến1985  (5.141)
 4. 1986đến2001  (49.856)
 5. Sau 2001  (283.765)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (284.433)
 2. French  (2.186)
 3. Chinese  (1.322)
 4. Japanese  (1.187)
 5. Portuguese  (418)
 6. German  (360)
 7. Norwegian  (238)
 8. Italian  (219)
 9. Spanish  (27)
 10. Russian  (25)
 11. Korean  (6)
 12. Dutch  (5)
 13. Slovak  (1)
 14. Polish  (1)
 15. Turkish  (1)
 16. Finnish  (1)
 17. Vietnamese  (1)
 18. Danish  (1)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (1.997)
 2. T - Technology .  (122)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gehrels, N
 2. Stern, D
 3. Bland-Hawthorn, J.
 4. Ivison, R. J.
 5. Henning, Thomas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...