skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 253.691  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
AI 2008: Advances in Artificial Intelligence
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

AI 2008: Advances in Artificial Intelligence

Wobcke, Wayne; Mengjie, Zhang

978-3-540-89377-6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24387

Truy cập trực tuyến

2
Digital Human Modeling
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Human Modeling

Cai, Yang

978-3-540-89429-2; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25864

Truy cập trực tuyến

3
Genetic Programming Theory and Practice V
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic Programming Theory and Practice V

Riolo, Rick; Soule, Terence; Worzel, Bill

978-0-387-76307-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26500

Truy cập trực tuyến

4
Machine Learning Techniques for Multimedia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Machine Learning Techniques for Multimedia

Cord, Matthieu; Cunningham, Padraig

978-3-540-75170-0; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25675

Truy cập trực tuyến

5
Knowledge Engineering: Practice and Patterns
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Engineering: Practice and Patterns

Gangemi, Aldo; Euzenat, Jérôme

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25579

Truy cập trực tuyến

6
Text, Speech and Dialogue
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Text, Speech and Dialogue

Pala, Karel; Sojka, Petr; Horák, Aleš; Kopecek, Ivan Kopecek

978-3-540-87390-7; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26754

Truy cập trực tuyến

7
MICAI 2008: Advances in Artificial Intelligence
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

MICAI 2008: Advances in Artificial Intelligence

Gelbukh, Alexander; Morales, Eduardo F.

978-3-540-88635-8; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26168

Truy cập trực tuyến

8
Distributed Search by Constrained Agents
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed Search by Constrained Agents

Meisels, Amnon

978-1-84800-039-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25922

Truy cập trực tuyến

9
AsiaSim 2007
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

AsiaSim 2007

Park, Jin Woo; Kim, Tag-Gon; Kim, Yun-Bae

978-3-540-77599-7; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26053

Truy cập trực tuyến

10
Programming Multi-Agent Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programming Multi-Agent Systems

Dastani, M.; El Fallah Seghrouchni, A.; Ricci, A.; Winikoff, M.

978-3-540-79042-6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26425

Truy cập trực tuyến

11
Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems

Lovrek, Ignac; Howlett, Robert J.; Jain, Lakhmi C.

978-3-540-85562-0; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25583

Truy cập trực tuyến

12
Practical Aspects of Knowledge Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical Aspects of Knowledge Management

Yamaguchi, Takahira

978-3-540-89446-9; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26043

Truy cập trực tuyến

13
Engineering Societies in the Agents World VIII
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engineering Societies in the Agents World VIII

Artikis, Alexander; O’Hare, Gregory M.P.; Stathis, Kostas; Vouros, George

978-3-540-87653-3; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26244

Truy cập trực tuyến

14
Engineering Environment-Mediated Multi-Agent Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engineering Environment-Mediated Multi-Agent Systems

Weyns, Danny; Demazeau, Yves; Brueckner, Sven A.

978-3-540-85028-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26232

Truy cập trực tuyến

15
Emerging Technologies and Information Systems for the Knowledge Society
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emerging Technologies and Information Systems for the Knowledge Society

Lytras, M.D.; Carroll, J.M.; Damiani, E.; Tennyson, R.D.

978-3-540-87780-6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26049

Truy cập trực tuyến

16
Evolutionary Computation, Machine Learning and Data Mining in Bioinformatics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary Computation, Machine Learning and Data Mining in Bioinformatics

Marchiori, Elena; Moore, Jason H.

978-3-540-78756-3; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26246

Truy cập trực tuyến

17
Design and Analysis of Learning Classifier Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design and Analysis of Learning Classifier Systems

Drugowitsch, Jan

978-3-540-79865-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29918

Truy cập trực tuyến

18
Tools and Applications with Artificial Intelligence
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tools and Applications with Artificial Intelligence

Koutsojannis, Constantinos; Sirmakessis, Spiros

9783540880684; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31647

Truy cập trực tuyến

19
Fundamentals of Robotic Mechanical Systems : Theory, Methods, and Algorithms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of Robotic Mechanical Systems : Theory, Methods, and Algorithms

Jorge, Angeles

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61607

Truy cập trực tuyến

20
Advanced Mechanics in Robotic Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Mechanics in Robotic Systems

Nestor, Eduardo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61606

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 253.691  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (675)
 2. 1959đến1973  (1.314)
 3. 1974đến1988  (4.332)
 4. 1989đến2004  (18.714)
 5. Sau 2004  (225.780)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (226.526)
 2. French  (2.427)
 3. Portuguese  (901)
 4. German  (719)
 5. Spanish  (557)
 6. Japanese  (237)
 7. Chinese  (131)
 8. Russian  (70)
 9. Italian  (49)
 10. Czech  (47)
 11. Korean  (21)
 12. Norwegian  (14)
 13. Persian  (10)
 14. Polish  (7)
 15. Turkish  (7)
 16. Dutch  (6)
 17. Slovak  (4)
 18. Greek  (4)
 19. Hungarian  (3)
 20. Arabic  (3)
 21. Romanian  (3)
 22. Danish  (3)
 23. Lithuanian  (2)
 24. Bokmål, Norwegian  (2)
 25. Icelandic  (2)
 26. Ukrainian  (2)
 27. Basque  (2)
 28. Afrikaans  (2)
 29. Vietnamese  (1)
 30. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Euzenat, Jérôme
 2. Sojka, Petr
 3. Treur, Jan
 4. Network Institute
 5. Cai, Yang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...