skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 509  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Found in translation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Found in translation

Aronson, J.

BMJ, 05/03/2011, Vol.342(may03 1), pp.d2762-d2762 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.d2762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Formularies and pharmacopoeias
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formularies and pharmacopoeias

Aronson, J.

BMJ, 01/18/2011, Vol.342(jan18 1), pp.d34-d34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.d34

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Hard data, soft data
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hard data, soft data

Aronson, J.

BMJ, 03/28/2012, Vol.344(mar28 1), pp.e1692-e1692 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.e1692

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Lickerish liquorice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lickerish liquorice

Aronson, J.

BMJ, 03/21/2012, Vol.344(mar21 1), pp.e1453-e1453 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.e1453

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Twice blessed
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twice blessed

Aronson, J.

BMJ, 10/17/2011, Vol.343(oct17 1), pp.d6281-d6281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.d6281

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
David Grahame-Smith
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

David Grahame-Smith

Aronson, J.

BMJ, 10/04/2011, Vol.343(oct04 3), pp.d6378-d6378 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.d6378

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
DNA Identification After Conflict or Disaster
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNA Identification After Conflict or Disaster

London, A. J. ; Parker, L. S. ; Aronson, J. D.

Science, 09/13/2013, Vol.341(6151), pp.1178-1179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1238085

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
System rather than target driven approach needed to discover beneficial drug effects
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

System rather than target driven approach needed to discover beneficial drug effects

Aronson, J. K.

BMJ, 01/24/2012, Vol.344(jan24 1), pp.e543-e543 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.e543

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Surrogate end points: studying their benefits, taxonomy, and semantics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surrogate end points: studying their benefits, taxonomy, and semantics

Aronson, J. K.

BMJ, 01/31/2012, Vol.344(jan31 1), pp.e750-e750 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.e750

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Spitting images: our medical philologist, Jeff Aronson, comments
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spitting images: our medical philologist, Jeff Aronson, comments

Aronson, J. K

BMJ, 01/25/2010, Vol.340(jan25 2), pp.b5064-b5064 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.b5064

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Identity Work and Critical Social Service Management: Balancing on a Tightrope?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identity Work and Critical Social Service Management: Balancing on a Tightrope?

Aronson, J. ; Smith, K.

British Journal of Social Work, 04/01/2011, Vol.41(3), pp.432-448 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-3102 ; E-ISSN: 1468-263X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/bjsw/bcq102

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Girls' internalization of their female teacher's anxiety: A "real-world" stereotype threat effect?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Girls' internalization of their female teacher's anxiety: A "real-world" stereotype threat effect?

Plante, I. ; Protzko, J. ; Aronson, J.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 05/18/2010, Vol.107(20), pp.E79-E79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1003503107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Managing Restructured Social Services: Expanding the Social?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing Restructured Social Services: Expanding the Social?

Aronson, J. ; Smith, K.

British Journal of Social Work, 03/01/2010, Vol.40(2), pp.530-547 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-3102 ; E-ISSN: 1468-263X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/bjsw/bcp002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Three questions for prescribers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three questions for prescribers

Aronson, J. K. ; Ferner, R. E.

BMJ, 09/15/2010, Vol.341(sep15 1), pp.c5013-c5013 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.c5013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
When I use a word ... Misunderspellings
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When I use a word ... Misunderspellings

Aronson, J.

QJM, 12/01/2011, Vol.104(12), pp.1109-1110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-2725 ; E-ISSN: 1460-2393 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/qjmed/hcr142

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
When I use a word ...
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When I use a word ...

Aronson, J.

QJM, 07/01/2011, Vol.104(7), pp.633-635 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-2725 ; E-ISSN: 1460-2393 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/qjmed/hcq252

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Five types of skepticism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Five types of skepticism

Aronson, J.

BMJ, 06/05/2015, Vol.350(jun05 18), pp.h1986-h1986 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1756-1833 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.h1986

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
When I use a word . . .: A Christmas quiz
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When I use a word . . .: A Christmas quiz

Aronson, J.

BMJ, 12/22/2001, Vol.323(7327), pp.1497-1497 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.323.7327.1497

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
When I use a word . . .: The last word
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When I use a word . . .: The last word

Aronson, J.

BMJ, 3/31/2001, Vol.322(7289), pp.782-782 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09598138 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.322.7289.782

Toàn văn sẵn có

20
When I use a word: Patient centred verbs
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When I use a word: Patient centred verbs

Aronson, J.

BMJ, 8/17/2002, Vol.325(7360), pp.387-387 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09598138 ; E-ISSN: 14685833 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.325.7360.387

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 509  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (458)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1967  (38)
 2. 1967đến1979  (62)
 3. 1980đến1992  (79)
 4. 1993đến2006  (214)
 5. Sau 2006  (116)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (499)
 2. French  (1)
 3. Spanish  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Aronson, J
 2. Aronson, J.K.
 3. Aronson, Jk
 4. Aronson, J. K
 5. Aronson, Jeff

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...