skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Germany's new security demographics  military recruitment in the era of population aging

Apt Wenke

Springer; 2014 - (355.2230943)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Egyptian military in popular culture context and critique

Mostafa Dalia Said

Palgrave Macmillan; 2017 - (306.0962 EGY 2017)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

To arm the revolutionary masses to build the people’s army

Võ Nguyên Giáp

Hanoi : Foreign languages pub. house, 1975. - (355.009597 VO-G 1975)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public control of armed forces in the Russian Federation

Douglas Nadja

Palgrave Macmillan; 2017 - (322.50947)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The armed forces towards a post interventionist era

Springer VS; 2013 - (327 ARM 2013)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The armed forces towards a post interventionist era

Springer VS; 2013 - (327 ARM 2013)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The armed forces towards a post interventionist era

Springer VS; 2013 - (327 ARM 2013)

Truy cập trực tuyến

8
The Black officer corps : a history of Black military advancement from integration through Vietnam
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Black officer corps : a history of Black military advancement from integration through Vietnam

Hampton Isaac.

New York : Routledge, c2012. - (355.332 HAM 2012) - ISBN9780415531894;ISBN9780415531924;ISBN9780203081891

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
The Soviet Union and the arms race
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Soviet Union and the arms race

Holloway David

New Haven : Yale University Press, 1984. - (355 HOL 1984) - ISBN0300032803

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crisis agency and law in US civil military relations

Maurer Daniel

Palgrave Macmillan; 2017 - (322.50973)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

US defense budget outcomes volatility and predictability in army weapons funding

Demarest Heidi Brockmann

Palgrave Macmillan; 2017 - (355.6 22973)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Trong mục lục thư viện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1984  (1)
 2. 1984đến2011  (1)
 3. 2012đến2012  (1)
 4. 2013đến2014  (4)
 5. Sau 2014  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Quan hệ quốc tế  (2)
 2. Armed Forces Political aspects  (2)
 3. International Relations  (2)
 4. Lực lượng vũ trang Khía cạnh chính trị  (2)
 5. Thế kỷ 20  (1)
 6. Chạy đua vũ trang  (1)
 7. Hoa Kỳ  (1)
 8. Egypt Intellectual life Egypt Armed Forces  (1)
 9. United States Department of Defense Appropriations and expenditures United States Department of Defense United States Department of Defense Appropriations and expenditures Political science HISTORY Military Other TECHNOLOGY & ENGINEERING Military Science Armed Forces Appropriations and expenditures Expenditures Public Political Science Political Ideologies Democracy Political Science Public Policy General Political Science Political Freedom & Security International Security Business & Economics Public Finance Political structures democracy Public administration Political structure & processes Warfare & defence Public finance Democracy Public policy Politics and war Public finance Political Science Government General Politics & government United States Armed Forces Appropriations and expenditures United States Electronic books  (1)
 10. Armed Forces  (1)
 11. Liên bang Nga  (1)
 12. Enlistment  (1)
 13. Political science Civil military relations United States Military law POLITICAL SCIENCE Political Process Political Advocacy Armed Forces Public relations Civil military relations Military law Political Science Government General Social Science Criminology Law Reference History Military General Politics & government Law & society Jurisprudence & philosophy of law Military history Politics and war Law and the social sciences Military history Political Science Political Freedom & Security International Security Warfare & defence United States Armed Forces Public relations United States Electronic books Electronic books  (1)
 14. Armed Forces Political aspects International relations Lực lượng vũ trang Khía cạnh chính trị Quan hệ quốc tế  (1)
 15. Người Mỹ gốc Phi  (1)
 16. Arms race  (1)
 17. African American soldiers  (1)
 18. Civil supremacy over the military Russia Federation Russia Federation Armed Forces  (1)
 19. Giai đoạn 1945  (1)
 20. Soviet Union  (1)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...