skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 66  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Theology and Populism

Arato, Andrew

Social Research, Spring 2013, Vol.80(1), pp.143-172,321 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X ; E-ISSN: 1944-768X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BEYOND THE ALTERNATIVE REFORM OR REVOLUTION: POSTSOVEREIGN CONSTITUTION-MAKING AND LATIN AMERICA

Arato, Andrew

Wake Forest Law Review, Fall 2015, Vol.50(4), p.891 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043003X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
International Role in State-Making in Ukraine: The Promise of a Two-Stage Constituent Process
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Role in State-Making in Ukraine: The Promise of a Two-Stage Constituent Process

Arato, Andrew

German Law Journal, 07/2015, Vol.16(3), pp.691-712 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2071-8322 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S2071832200021027

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Theology and Populism

Arato, Andrew

Social Research: An International Quarterly, 2013, Vol.80(1), pp.143-172

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Redeeming the Still Redeemable: Post Sovereign Constitution Making

Arato, Andrew

International Journal of Politics, Culture, and Society IJPS, 2009, Vol.22(4), pp.427-443 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0891-4486 ; E-ISSN: 1573-3416 ; DOI: 10.1007/s10767-009-9070-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutional learning

Arato, Andrew

Theoria, April, 2005, Issue 106, p.1(36) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-5817

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Arato, Andrew

Social Research, Winter 2004, Vol.71(4), pp.965-966 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X ; E-ISSN: 1944-768X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictatorship before and after totalitarianism

Arato, Andrew

Social Research, Summer 2002, Vol.69(2), pp.473-503 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X ; E-ISSN: 1944-768X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Part IV: international law and justice.(International Justice, War Crimes, and Terrorism: The U.S. Record)

Arato, Andrew

Social Research, Winter, 2002, Vol.69(4), p.1031(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-783X

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Good-bye to dictatorships?

Arato, Andrew

Social Research, Winter 2000, Vol.67(4), pp.925-955 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X ; E-ISSN: 1944-768X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Arato, Andrew

Social Research, Winter 2002, Vol.69(4), pp.1033-1034,1220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X ; E-ISSN: 1944-768X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Representação, soberania popular, e accountability

Arato, Andrew

Lua Nova: Revista de Cultura e Política, January 2002, Issue 55-56, pp.85-103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-0175 ; DOI: 10.1590/S0102-64452002000100004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new endgame in Iraq: government formation and constitutional renegotiation

Arato, Andrew

Foreign Policy in Focus, March 9, 2006, p.1(8)

ISSN: 1524-1939

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interpreting 1989

Arato, Andrew

Social Research, Fall 1993, Vol.60(3), p.608 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X ; E-ISSN: 1944-768X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A constitution of trouble

Arato, Andrew

Foreign Policy in Focus, Oct 12, 2005, p.1(2)

ISSN: 1524-1939

Toàn văn sẵn có

16
Constitutional Learning
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutional Learning

Arato, Andrew

Theoria, 01/1/2005, Vol.52(106), pp.1-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-5817 ; E-ISSN: 1558-5816 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3167/004058105780929273

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutional Learning

Arato, Andrew

Theoria: A Journal of Social and Political Theory, 1 April 2005, Issue, pp.1-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00405817 ; E-ISSN: 15585816

Toàn văn sẵn có

18
Banishing the Sovereign? Internal and External Sovereignty in Arendt
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Banishing the Sovereign? Internal and External Sovereignty in Arendt

Arato, Andrew ; Cohen, Jean L

Politics in Dark Times: Encounters with Hannah Arendt, pp.137-171

ISBN: 9780521763707 ; ISBN: 9780521127226 ; ISBN: 0521763703 ; ISBN: 052112722X ; E-ISBN: 9780511779060 ; E-ISBN: 0511779062 ; DOI: 10.1017/CBO9780511779060.009

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOME PERSPECTIVES OF DEMOCRATIZATION IN EAST CENTRAL EUROPE

Arato, Andrew

Journal of International Affairs, 1 January 1985, Vol.38(2), pp.321-335 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022197X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thinking the Present: Revolution in Eastern Europe. Revolution, Civil Society and Democracy

Arato, Andrew

PRAXIS International, 1990, Issue 1+2, pp. 25-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0260-8448

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 66  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (44)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1981  (9)
 2. 1981đến1989  (13)
 3. 1990đến1998  (12)
 4. 1999đến2007  (18)
 5. Sau 2007  (14)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (52)
 2. Spanish  (3)
 3. Portuguese  (2)
 4. French  (2)
 5. German  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...