skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 40.502  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

台湾水产学会刊/#/臺灣水產學會刊

ISSN0379-4180

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fishery technology

ISSN0015-3001

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scientific Council studies

ISSN0250-6432

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual report

ISSN0704-4798

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bulletin - Aquaculture Association of Canada

ISSN0840-5417

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

漁業経済研究

ISSN0433-0323

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Open Fish Science Journal

ISSN1874-401X

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fishery statistics

ISSN1830-5075

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fisheries and Aquaculture Journal

ISSN2150-3508

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fisheries

ISSN0363-2415

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aquaculture magazine

ISSN0199-1388

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scottish fisheries research report

ISSN0308-8022

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scottish fisheries information pamphlet

ISSN0309-9105

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scottish sea fisheries statistics

ISSN1462-1517

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

FAO Fisheries and Aquaculture Report

ISSN2070-6987

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

General Fisheries Commission for the Mediterranean. Studies and Reviews

ISSN1020-9549

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

FAO Fisheries and Aquaculture Circular

ISSN2070-6065

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frozen fishery products, annual summary

ISSN0162-6108

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fishery statistics of the United States

ISSN0095-7682

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual report - Wyoming Game and Fish Commission

ISSN0093-0792

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 40.502  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (85)
 2. 1958đến1973  (65)
 3. 1974đến1988  (798)
 4. 1989đến2004  (3.942)
 5. Sau 2004  (34.815)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (33.769)
 2. Spanish  (755)
 3. Japanese  (752)
 4. Portuguese  (737)
 5. French  (450)
 6. Norwegian  (351)
 7. Chinese  (197)
 8. German  (153)
 9. Italian  (122)
 10. Greek  (91)
 11. Dutch  (91)
 12. Danish  (89)
 13. Finnish  (84)
 14. Polish  (72)
 15. Lithuanian  (62)
 16. Slovak  (62)
 17. Hungarian  (62)
 18. Czech  (62)
 19. Romanian  (55)
 20. Persian  (30)
 21. Russian  (29)
 22. Turkish  (17)
 23. Indonesian  (13)
 24. Undetermined  (12)
 25. Thai  (7)
 26. Korean  (7)
 27. Arabic  (5)
 28. Ukrainian  (5)
 29. Macedonian  (2)
 30. Albanian  (2)
 31. Icelandic  (1)
 32. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Liu, Ying
 2. Dempster, Tim
 3. de Nys, Rocky
 4. Belton, Ben
 5. Vandeputte, Marc

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...