skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antimicrobial treatment reduces intestinal microflora and improves protein digestive capacity without changes in villous structure in weanling pigs

Thymann, Thomas ; S??rensen, Kristina U ; Hedemann, Mette S ; Elnif, Jan ; Jensen, Bent B ; Banga-mboko, Henri ; Leser, Thomas D ; Sangild, Per T

British Journal of Nutrition, 2007, Vol.97(6), pp.1128-1137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1145 ; E-ISSN: 1475-2662 ; DOI: 10.1017/S0007114507691910

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The prevalence of antimicrobial resistance in clinical isolates from Gulf Corporation Council countries

Aly Mahmoud ; Balkhy Hanan H

Antimicrobial resistance & infection control, 01 July 2012, Vol.1(1), p.26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2047-2994 ; E-ISSN: 2047-2994 ; DOI: 10.1186/2047-2994-1-26

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Balkhy Hanan H
  2. Balkhy, Hh
  3. Leser, Thomas D
  4. Sørensen, Kristina U.
  5. Hedemann, Mette S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...