skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Anti-MRSA-acting carbamidocyclophanes H-L from the Vietnamese cyanobacterium Nostoc sp. CAVN2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-MRSA-acting carbamidocyclophanes H-L from the Vietnamese cyanobacterium Nostoc sp. CAVN2

Preisitsch, Michael; Harmrolfs, Kirsten; Pham, Hang TL; Heiden, Stefan E; Fu ¨ssel, Anna; Wiesner, Jean-Christophe; Pretsch, Alexander; Hagenbruch, Monika Swiatecka; Niedermeyer, Timo HJ; Mundt, Sabine

Scopus; 00218820; https://www.nature.com/ja/journal/v68/n3/full/ja2014118a.html; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33834

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Preisitsch, Michael
  2. Mundt, Sabine
  3. Pretsch, Alexander
  4. Niedermeyer, Timo HJ
  5. Heiden, Stefan E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...