skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.852.093  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zoology

Cockrum E.L.; McCauley W.J

Philadelphia : W.B. Saunders - (590 COC)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Evolutionary Developmental Biology of Invertebrates 2 : Lophotrochozoa (Spiralia)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary Developmental Biology of Invertebrates 2 : Lophotrochozoa (Spiralia)

Andreas, Wanninger

9783709118719; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28980

Truy cập trực tuyến

3
Evolutionary Developmental Biology of Invertebrates 1 : Introduction, Non-Bilateria, Acoelomorpha, Xenoturbellida, Chaetognatha
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary Developmental Biology of Invertebrates 1 : Introduction, Non-Bilateria, Acoelomorpha, Xenoturbellida, Chaetognatha

Wanninger, Andreas

9783709118627; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28979

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indigenous creatures native knowledges and the arts animal studies in modern worlds

Palgrave Macmillan; 2017 - (398.3 IND 2017)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Animals on television the cultural making of the non human

Mills Brett

Palgrave Macmillan; 2017 - (791 MIL 2017)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Christian Theology and the Status of Animals The Dominant Tradition and Its Alternatives

McLaughlin Ryan Patrick

Palgrave Macmillan; 2014 - (241.693)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smithsonian Super Nature Encyclopedia

Harvey Derek

Dorling Kindersley Publishing; 2012 - (590)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Among the night people

Pierson Clara Dillingham

E P Dutton and Co; 1902

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary Biology : Concepts and implication

Clark M.E.

Phila. : W.B. Saunders Com, 1978 - (570 CLA 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Genome mapping and genomics in fishes and aquatic animals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome mapping and genomics in fishes and aquatic animals

Kocher, Thomas D.; Kole, Chittaranjan

9783540738367; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27843; http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73837-4

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Aardvarks to Zooxanthellae

Avise John C

Springer; 2017 - (811.54 JOH 2017)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Domestic Animals and Leisure

Palgrave Macmillan; 2015 - (306.4812)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary Developmental Biology of Invertebrates 1 Introduction Non Bilateria Acoelomorpha Xenoturbellida Chaetognatha

Wanninger Andreas

Vienna Springer Vienna Imprint Springer 2015; 2015

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary Developmental Biology of Invertebrates 2 Lophotrochozoa Spiralia

Andreas Wanninger

Vienna Springer Vienna Imprint Springer 2015; 2015

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary Developmental Biology of Invertebrates 3 Ecdysozoa I Non Tetraconata

Andreas Wanninger

Vienna Springer Vienna Imprint Springer 2015; 2015

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of dinosaurs & prehistoric life

DK Publishing in association with the American Museum of Natural History; 2008 - (560 ENC 2008)

Truy cập trực tuyến

17
Evolutionary Developmental Biology of Invertebrates 6 : Deuterostomia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary Developmental Biology of Invertebrates 6 : Deuterostomia

Andreas, Wanninger

9783709118566; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28988

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ethics of animal labor a collaborative utopia

Porcher Jocelyne

Palgrave Macmillan; 2017 - (658,4083)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary Developmental Biology of Invertebrates 6 Deuterostomia

Andreas Wanninger

Vienna Springer Vienna Imprint Springer 2015; 2015

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary Developmental Biology of Invertebrates 4 Ecdysozoa II Crustacea

Andreas Wanninger

Vienna Springer Vienna Imprint Springer 2015; 2015

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.852.093  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (78.371)
 2. 1956đến1971  (46.855)
 3. 1972đến1987  (282.366)
 4. 1988đến2004  (473.304)
 5. Sau 2004  (931.519)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.542.986)
 2. French  (246.171)
 3. Chinese  (242.821)
 4. German  (178.096)
 5. Spanish  (62.932)
 6. Korean  (42.500)
 7. Portuguese  (33.126)
 8. Japanese  (29.766)
 9. Russian  (29.018)
 10. Danish  (14.731)
 11. Italian  (9.658)
 12. Dutch  (8.097)
 13. Norwegian  (8.063)
 14. Finnish  (7.520)
 15. Polish  (5.286)
 16. Romanian  (3.594)
 17. Turkish  (3.475)
 18. Czech  (3.085)
 19. Hungarian  (2.963)
 20. Ukrainian  (2.918)
 21. Greek  (1.239)
 22. Hebrew  (917)
 23. Arabic  (326)
 24. Icelandic  (101)
 25. Lithuanian  (63)
 26. Slovak  (50)
 27. Thai  (18)
 28. Persian  (11)
 29. Serbo-Croatian  (3)
 30. Maori  (2)
 31. Tagalog  (1)
 32. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Apollo - University of Cambridge Repository; Apollo - University of Cambridge Repository
 2. Jones, Gareth
 3. Zhang, Shuyi
 4. Fenton, Brock
 5. Drosten, Christian

theo chủ đề:

 1. Animals
 2. Biology
 3. Humans
 4. Male
 5. Female

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...