skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 1.823.216  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zoology

Cockrum E.L.; McCauley W.J

Philadelphia : W.B. Saunders - (590 COC)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Evolutionary Developmental Biology of Invertebrates 1 : Introduction, Non-Bilateria, Acoelomorpha, Xenoturbellida, Chaetognatha
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary Developmental Biology of Invertebrates 1 : Introduction, Non-Bilateria, Acoelomorpha, Xenoturbellida, Chaetognatha

Wanninger, Andreas

9783709118627; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28979

Truy cập trực tuyến

3
Evolutionary Developmental Biology of Invertebrates 3 : Ecdysozoa I: Non-Tetraconata
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary Developmental Biology of Invertebrates 3 : Ecdysozoa I: Non-Tetraconata

Wanninger, Andreas

9783709118658; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28981

Truy cập trực tuyến

4
Evolutionary Developmental Biology of Invertebrates 2 : Lophotrochozoa (Spiralia)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary Developmental Biology of Invertebrates 2 : Lophotrochozoa (Spiralia)

Andreas, Wanninger

9783709118719; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28980

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Christian Theology and the Status of Animals The Dominant Tradition and Its Alternatives

McLaughlin Ryan Patrick

Palgrave Macmillan; 2014 - (241.693)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary Biology : Concepts and implication

Clark M.E.

Phila. : W.B. Saunders Com, 1978 - (570 CLA 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary Developmental Biology of Invertebrates 1 Introduction Non Bilateria Acoelomorpha Xenoturbellida Chaetognatha

Wanninger Andreas

Vienna Springer Vienna Imprint Springer 2015; 2015

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary Developmental Biology of Invertebrates 2 Lophotrochozoa Spiralia

Andreas Wanninger

Vienna Springer Vienna Imprint Springer 2015; 2015

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary Developmental Biology of Invertebrates 3 Ecdysozoa I Non Tetraconata

Andreas Wanninger

Vienna Springer Vienna Imprint Springer 2015; 2015

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Domestic Animals and Leisure

Palgrave Macmillan; 2015 - (306.4812)

Truy cập trực tuyến

11
Evolutionary Developmental Biology of Invertebrates 5 : Ecdysozoa III: Hexapoda
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary Developmental Biology of Invertebrates 5 : Ecdysozoa III: Hexapoda

Andreas, Wanninger

9783709118689; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28984

Truy cập trực tuyến

12
Evolutionary Developmental Biology of Invertebrates 4 : Ecdysozoa II: Crustacea
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary Developmental Biology of Invertebrates 4 : Ecdysozoa II: Crustacea

Andreas, Wanninger

9783709118535; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28982

Truy cập trực tuyến

13
Evolutionary Developmental Biology of Invertebrates 6 : Deuterostomia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary Developmental Biology of Invertebrates 6 : Deuterostomia

Andreas, Wanninger

9783709118566; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28988

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary Developmental Biology of Invertebrates 6 Deuterostomia

Andreas Wanninger

Vienna Springer Vienna Imprint Springer 2015; 2015

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary Developmental Biology of Invertebrates 4 Ecdysozoa II Crustacea

Andreas Wanninger

Vienna Springer Vienna Imprint Springer 2015; 2015

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary Developmental Biology

Hall Brian K

Dordrecht Springer Netherlands Imprint Springer 1999; 1999

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary Developmental Biology of Invertebrates 5 Ecdysozoa III Hexapoda

Andreas Wanninger

Vienna Springer Vienna Imprint Springer 2015; 2015

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ethics of animal labor a collaborative utopia

Porcher Jocelyne

Palgrave Macmillan; 2017 - (658,4083)

Truy cập trực tuyến

19
Laboratory animal and exotic pet medicine : principles and procedures
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laboratory animal and exotic pet medicine : principles and procedures

Sirois Margi.

St. Louis, Missouri : Elsevier, [2016] - (636.0885 SIR 2016) - ISBN9780323172998 (paperback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Evolutionary Developmental Biology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary Developmental Biology

Hall, Brian K.

978-0-412-78590-0; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28960

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.823.216  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (78.942)
 2. 1956đến1971  (46.577)
 3. 1972đến1987  (279.118)
 4. 1988đến2004  (470.923)
 5. Sau 2004  (908.945)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.516.273)
 2. French  (244.056)
 3. Chinese  (240.379)
 4. German  (176.443)
 5. Spanish  (62.281)
 6. Korean  (42.139)
 7. Portuguese  (32.936)
 8. Japanese  (29.484)
 9. Russian  (28.740)
 10. Danish  (14.609)
 11. Italian  (9.560)
 12. Dutch  (8.006)
 13. Norwegian  (7.969)
 14. Finnish  (7.453)
 15. Polish  (5.200)
 16. Romanian  (3.547)
 17. Turkish  (3.431)
 18. Czech  (3.061)
 19. Hungarian  (2.933)
 20. Ukrainian  (2.889)
 21. Greek  (1.201)
 22. Hebrew  (912)
 23. Arabic  (320)
 24. Icelandic  (101)
 25. Lithuanian  (62)
 26. Slovak  (49)
 27. Thai  (17)
 28. Persian  (11)
 29. Serbo-Croatian  (2)
 30. Maori  (2)
 31. Tagalog  (1)
 32. Hindi  (1)
 33. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...