skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formule d'Introduction du Discours Direct au Milieu du Discours à Mari et dans la Bible

Anbar, Moshé

Vetus Testamentum, 1997, Vol.47(4), pp.530-536 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-4935 ; E-ISSN: 1568-5330 ; DOI: 10.1163/1568533972650910

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Un "Mot En Vedette" Et Une "Reprise" Introduisant Une Promesse Conditionnelle De L'Eternite De La Dynastie Davidique

Anbar, Moshe

Vetus Testamentum, 1994, Vol.44(1), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-4935

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Un "Mot En Vedette" Et Une "Reprise" Introduisant Une Promesse Conditionnelle De L'Éternité De La Dynastie Davidique

Anbar, Moshé

Vetus Testamentum, 1994, Vol.44(1), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-4935 ; E-ISSN: 1568-5330 ; DOI: 10.1163/156853394X00015

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La "Reprise"

Anbar, Moshé

Vetus Testamentum, 1988, Vol.38(4), pp.385-398 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-4935 ; E-ISSN: 1568-5330 ; DOI: 10.1163/156853388X00184

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Genesis 15: A Conflation of Two Deuteronomic Narratives
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genesis 15: A Conflation of Two Deuteronomic Narratives

Anbar, Moshe

Journal of Biblical Literature, 03/1982, Vol.101(1), p.39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219231 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3260439

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les relations entre Zimri-Lim, roi de Mari, et Qarni-Lim, roi d'Andariq

Anbar, Moshe

Journal of Cuneiform Studies, 01 January 1981, Vol.33(1), pp.48-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00220256 ; DOI: 10.2307/1359923

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Une Nouvelle Allusion à uNe Tradition Babylonienne Dans Ézéchiel (XXII 24)

Anbar, Moshé

Vetus Testamentum, 1979, Vol.29(3), pp.352-353 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-4935 ; E-ISSN: 1568-5330 ; DOI: 10.1163/156853379X00346

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les tribus amurrites de Mari

Anbar, Moshé

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les tribus amurrites de Mari

Anbar, Moshé

DOI: 10.5167/UZH-139839

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1981  (1)
 2. 1981đến1981  (1)
 3. 1982đến1987  (1)
 4. 1988đến1991  (3)
 5. Sau 1991  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (7)
 2. Sách  (1)
 3. Tài nguyên văn bản  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (8)
 2. French  (7)
 3. Hebrew  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anbar, Moshe
 2. Anbar, Moshé
 3. Moshé Anbar
 4. Anbar, M.
 5. Moshe Anbar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...