skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 7.178.520  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Noncausal stochastic calculus

Ogawa Shigeyoshi

Springer; 2017 - (519.2 OGA 2017)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative Analysis Algebra with a Business Perspective

Wacha Donna M

Bookboon; 2017 - (519.5)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to statistical data analysis with R

Kohl Matthias

Bookboon; 2015 - (519)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic Analysis of Supply Chain Design

Macbeth Douglas Kinnis

Bookboon; 2015 - (658.4012)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied Business Analysis

Lucian Tipi; Arun Sukumar; Jayne Revill

Bookboon; 2016 - (005)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern spectroscopy Fourth Edition

Hollas J Michael

J Wiley; 1987 - (535.8/4)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stochastic analysis and related topics a festschrift in honor of Rodrigo Bañuelos

Springer; 2017 - (519.22)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical Analysis Second Edition

Sauer Timothy

Pearson; 2012 - (518)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical Analysis Second Edition

Gautschi Walter

Birkhäuser; 2012

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Numerical Analysis

Neumaier Arnold

Cambridge University Press; 2001 - (519.4)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical Analysis Ninth Edition

Burden Richard L; Faires J Douglas

Brooks Cole ;Cengage Learning; 2010 - (518)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundanentals of Functional Analysis

Kutateladze S S

Springer Science+Business Media; 1996 - (515.7)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stochastic processes

Bass Richard F

Cambridge University Press; 2011 - (519.2)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wittgenstein's anthropological philosophy

Gebauer Gunter

Palgrave Macmillan; 2017 - (192)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovations in the history of analytical philosophy

Palgrave Macmillan; 2017 - (146.4)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional Analysis Introduction to Further Topics in Analysis

Stein Elias M; Shakarchi Rami

Princeton University Press; 2011 - (515/.7)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twenty one lectures on complex analysis a first course

Isaev Alexander

Springer; 2017 - (515)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional Analysis An Introduction to Metric Spaces Hilbert Spaces and Banach Algebras

Muscat Joseph

Springer International Publishing; 2014 - (515/.7)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real analysis measure theory integration and hilbert spaces

Stein Elias M; Shakarchi Rami

Princeton University Press; 2005 - (515)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combinatorics the Rota way

Kung Joseph P S; Rota Gian Carlo 1932 1999; Yan Catherine H

Cambridge University Press; 2009 - (511.6)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 7.178.520  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4.395.278)
 2. Toàn văn trực tuyến (7.177.518)
 3. Trong mục lục thư viện (468)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (8.654)
 2. 1956đến1971  (71.035)
 3. 1972đến1987  (266.520)
 4. 1988đến2004  (1.009.193)
 5. Sau 2004  (5.800.801)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6.656.278)
 2. French  (164.584)
 3. German  (116.687)
 4. Chinese  (115.959)
 5. Japanese  (82.562)
 6. Spanish  (38.376)
 7. Korean  (37.778)
 8. Portuguese  (34.578)
 9. Russian  (11.469)
 10. Czech  (7.403)
 11. Italian  (5.121)
 12. Norwegian  (3.603)
 13. Turkish  (3.484)
 14. Polish  (3.162)
 15. Undetermined  (2.088)
 16. Dutch  (1.872)
 17. Danish  (1.859)
 18. Persian  (1.632)
 19. Finnish  (1.277)
 20. Romanian  (728)
 21. Lithuanian  (676)
 22. Slovak  (665)
 23. Ukrainian  (648)
 24. Hungarian  (621)
 25. Arabic  (555)
 26. Hebrew  (289)
 27. Greek  (222)
 28. Vietnamese  (77)
 29. Malay  (52)
 30. Multiple languages  (47)
 31. Serbo-Croatian  (31)
 32. Thai  (25)
 33. Icelandic  (20)
 34. Basque  (6)
 35. Macedonian  (4)
 36. Hindi  (2)
 37. Welsh  (1)
 38. Bengali  (1)
 39. Maori  (1)
 40. Samoan  (1)
 41. Georgian  (1)
 42. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Wei
 2. Zhang, Ying
 3. Liu, Hui
 4. Kawachi, Ichiro
 5. Norman, Paul

theo chủ đề:

 1. Medicine
 2. Chemistry
 3. Humans
 4. Female
 5. Biology

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...