skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 206  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Labor Market Impact of Mandated Employment Verification Systems

Amuedo-Dorantes, Catalina ; Bansak, Cynthia

American Economic Review, 2012, Vol.102(3), pp.543-548 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282 ; DOI: 10.1257/aer.102.3.543

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remittances and Income Smoothing

Amuedo-Dorantes, Catalina ; Pozo, Susan

American Economic Review, 2011, Vol.101(3), pp.582-587 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282 ; DOI: 10.1257/aer.101.3.582

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Do Tougher Immigration Measures Affect Unauthorized Immigrants?

Amuedo-Dorantes, Catalina ; Puttitanun, Thitima ; Martinez-Donate, Ana

Demography, 2013, Vol.50(3), pp.1067-1091 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0070-3370 ; E-ISSN: 1533-7790 ; DOI: 10.1007/s13524-013-0200-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Intended and Unintended Consequences of Enhanced U.S. Border and Interior Immigration Enforcement: Evidence From Mexican Deportees

Amuedo-Dorantes, Catalina ; Pozo, Susan

Demography, 2014, Vol.51(6), pp.2255-2279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0070-3370 ; E-ISSN: 1533-7790 ; DOI: 10.1007/s13524-014-0340-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interior Immigration Enforcement and Political Participation of U.S. Citizens in Mixed-Status Households

Amuedo-Dorantes, Catalina ; Lopez, Mary

Demography, 2017, Vol.54(6), pp.2223-2247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0070-3370 ; E-ISSN: 1533-7790 ; DOI: 10.1007/s13524-017-0627-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration, remittances, and children's schooling in Haiti

Amuedo - Dorantes, Catalina ; Georges, Annie ; Pozo, Susan

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, July, 2010, Vol.630, p.224-244 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Falling Through the Cracks? Grade Retention and School Dropout among Children of Likely Unauthorized Immigrants †

Amuedo-Dorantes, Catalina ; Lopez, Mary J.

American Economic Review, 2015, Vol.105(5), pp.598-603 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282 ; DOI: 10.1257/aer.p20151113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Remittances and Income Smoothing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remittances and Income Smoothing

Amuedo-Dorantes, Catalina ; Pozo, Susan

American Economic Review, 05/2011, Vol.101(3), pp.582-587 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1257/aer.101.3.582

Toàn văn sẵn có

9
The Labor Market Impact of Mandated Employment Verification Systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Labor Market Impact of Mandated Employment Verification Systems

Amuedo-Dorantes, Catalina ; Bansak, Cynthia

American Economic Review, 05/2012, Vol.102(3), pp.543-548 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1257/aer.102.3.543

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Enforcement, Parent–Child Separations, and Intent to Remigrate by Central American Deportees

Amuedo-Dorantes, Catalina ; Pozo, Susan ; Puttitanun, Thitima

Demography, 2015, Vol.52(6), pp.1825-1851 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0070-3370 ; E-ISSN: 1533-7790 ; DOI: 10.1007/s13524-015-0431-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Enforcement, Parent-Child Separations, and Intent to Remigrate by Central American Deportees

Amuedo-Dorantes, Catalina ; Pozo, Susan ; Puttitanun, Thitima

Demography, Dec 2015, Vol.52(6), pp.1825-1851 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00703370 ; E-ISSN: 15337790 ; DOI: 10.1007/s13524-015-0431-0

Toàn văn sẵn có

12
Falling Through the Cracks? Grade Retention and School Dropout among Children of Likely Unauthorized Immigrants
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Falling Through the Cracks? Grade Retention and School Dropout among Children of Likely Unauthorized Immigrants

Amuedo-Dorantes, Catalina ; Lopez, Mary J.

American Economic Review, 05/2015, Vol.105(5), pp.598-603 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1257/aer.p20151113

Toàn văn sẵn có

13
On the Intended and Unintended Consequences of Enhanced U.S. Border and Interior Immigration Enforcement: Evidence From Mexican Deportees
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Intended and Unintended Consequences of Enhanced U.S. Border and Interior Immigration Enforcement: Evidence From Mexican Deportees

Amuedo-Dorantes, Catalina ; Pozo, Susan

Demography, 12/2014, Vol.51(6), pp.2255-2279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0070-3370 ; E-ISSN: 1533-7790 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s13524-014-0340-7

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration, Remittances, and Children’s Schooling in Haiti

Amuedo-Dorantes, Catalina ; Georges, Annie ; Pozo, Susan

The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, July 2010, Vol.630(1), pp.224-244 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/0002716210368112

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New evidence on the role of remittances on healthcare expenditures by Mexican households

Amuedo-Dorantes, Catalina ; Pozo, Susan

Review of Economics of the Household, 2011, Vol.9(1), pp.69-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1569-5239 ; E-ISSN: 1573-7152 ; DOI: 10.1007/s11150-009-9080-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remittance Income Volatility and Labor Supply in Mexico

Amuedo - Dorantes, Catalina ; Pozo, Susan

Southern Economic Journal, October 2012, Vol.79(2), pp.257-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-4038 ; E-ISSN: 2325-8012 ; DOI: 10.4284/0038-4038-2011.102

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Immigration Enforcement, Parent–Child Separations, and Intent to Remigrate by Central American Deportees
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Enforcement, Parent–Child Separations, and Intent to Remigrate by Central American Deportees

Amuedo-Dorantes, Catalina ; Pozo, Susan ; Puttitanun, Thitima

Demography, 12/2015, Vol.52(6), pp.1825-1851 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0070-3370 ; E-ISSN: 1533-7790 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s13524-015-0431-0

Toàn văn sẵn có

18
Correction to: Interior Immigration Enforcement and Political Participation of U.S. Citizens in Mixed-Status Households
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correction to: Interior Immigration Enforcement and Political Participation of U.S. Citizens in Mixed-Status Households

Amuedo-Dorantes, Catalina ; Lopez, Mary J.

Demography, 8/2018, Vol.55(4), pp.1583-1583 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0070-3370 ; E-ISSN: 1533-7790 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s13524-018-0663-x

Toàn văn sẵn có

19
Interior Immigration Enforcement and Political Participation of U.S. Citizens in Mixed-Status Households
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interior Immigration Enforcement and Political Participation of U.S. Citizens in Mixed-Status Households

Amuedo-Dorantes, Catalina ; Lopez, Mary J.

Demography, 12/2017, Vol.54(6), pp.2223-2247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0070-3370 ; E-ISSN: 1533-7790 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s13524-017-0627-6

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The immigration surplus and the substitutability of immigrant and native labor: evidence from Spain

Amuedo-Dorantes, Catalina ; Rica, Sara

Empirical Economics, 2013, Vol.44(2), pp.945-958 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-7332 ; E-ISSN: 1435-8921 ; DOI: 10.1007/s00181-011-0534-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 206  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (122)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (16)
 2. 2003đến2006  (41)
 3. 2007đến2010  (52)
 4. 2011đến2015  (67)
 5. Sau 2015  (30)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (190)
 2. Spanish  (4)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Amuedo‐Dorantes, Catalina
 2. Amuedo-Dorantes, C
 3. Pozo, Susan
 4. Amuedo - Dorantes, Catalina
 5. de La Rica, Sara

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...