skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 522.506  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ruby Data Structures and Algorithms

Fox Christopher

Bookboon; 2018 - (005.2)

Truy cập trực tuyến

2
Sampling and Cubature on Sparse Grids Based on a B-spline Quasi-Interpolation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sampling and Cubature on Sparse Grids Based on a B-spline Quasi-Interpolation

Dũng, D.

Scopus; 16153375; http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10208-015-9274-8; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33849

Truy cập trực tuyến

3
A survey of erasable itemset mining algorithms
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A survey of erasable itemset mining algorithms

Tuong Le; Bay Vo; Giang Nguyen

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28473

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Combinators and Caculus

Hirdley J.R.; Seldin J.P

Cam. : Cam. Uni. press , 1986

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Fundamentals of Robotic Mechanical Systems : Theory, Methods, and Algorithms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of Robotic Mechanical Systems : Theory, Methods, and Algorithms

Jorge, Angeles

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61607

Truy cập trực tuyến

6
Some new combinatorial algorithms with appropriate representations of solutions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some new combinatorial algorithms with appropriate representations of solutions

Hoang, Chi Thanh; Nguyen, Quang Thanh

Hoang, C. T., Nguyen, Q. T. (2012). Some new combinatorial algorithms with appropriate representations of solutions. VNU Journal of Science, Mathematics - Physics Vol. 28, No. 1, 1-10.; 2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56347

Truy cập trực tuyến

7
Introduction to algorithms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to algorithms

Cormen Thomas H.; Leiserson Charles Eric; Rivest Ronald L

Cambridge, Mass. : MIT Press ; New York : McGraw-Hill, c1990 - (005.1 COR 1990) - ISBN0070131430 (McGraw-Hill);ISBN0262031418;ISBN0262032937

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algorithms in Real Algebraic Geometry

Basu Saugata; Pollack Richard; Roy Marie Françoise

Springer; 2006

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data Structures and Algorithms with Python

Lee Kent D; Hubbard Steve

Springer; 2015 - (005.73)

Truy cập trực tuyến

10
Algorithms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algorithms

Sedgewick Robert ‰d 1946-

Reading, Mass. : Addison-Wesley, c1983. - (QA76.6 .S435 1983) - ISBN0201066726

Truy cập trực tuyến

11
Opposite-side flavour tagging ofBmesons at the LHCb experiment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Opposite-side flavour tagging ofBmesons at the LHCb experiment

Aaij, R.; Abellan Beteta, C.; Adeva, B.

ISIKNOWLEDGE; 1434-6044; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27060

Truy cập trực tuyến

12
An approximate secular equation of Rayleigh waves in an isotropic elastic half-space coated with a thin isotropic elastic layer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An approximate secular equation of Rayleigh waves in an isotropic elastic half-space coated with a thin isotropic elastic layer

Pham, Chi Vinh

Scopus; 00015970; http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00707-014-1090-8; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32806

Truy cập trực tuyến

13
Fast Approximate near Neighbor Algorithm by Clustering in High Dimensions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast Approximate near Neighbor Algorithm by Clustering in High Dimensions

Tran-The, H.; Van, V.N.; Anh, M.H.

Scopus; 978-146738013-3; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32836

Truy cập trực tuyến

14
A method for building a labeled named entity recognition corpus using ontologies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A method for building a labeled named entity recognition corpus using ontologies

Vu, Ngoc-Trinh; Tran, Van-Hien; Doan, Thi-Huyen-Trang; Le, Hoang-Quynh; Tran, Mai-Vu

Scopus; 21945357; http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-17996-4_13; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32960

Truy cập trực tuyến

15
Unbiased feature selection in learning random forests for high-dimensional data
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unbiased feature selection in learning random forests for high-dimensional data

Nguyen, Thanh-Tung; Huang, Joshua Zhexue; Nguyen, Thuy Thi

Scopus; 23566140; https://www.hindawi.com/journals/tswj/2015/471371/; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34069

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Planar graphs : theory and algorithms

Nishizeki T.; Chiba N

Amsterdam : Elsevier science, 1988 - (511 NIS 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
The algorithm design manual
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The algorithm design manual

Steven S. Skiena

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61899

Truy cập trực tuyến

18
Introduction to Genetic Algorithms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Genetic Algorithms

Sivanandam, S. N.; Deepa, S. N.

9783540731894; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24834

Truy cập trực tuyến

19
Foundations of generic optimization. Volume 2: Applications of Fuzzy Control, Genetic Algorithms and Neural Networks
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foundations of generic optimization. Volume 2: Applications of Fuzzy Control, Genetic Algorithms and Neural Networks

Lowen, R.; Verschoren, A.

9781402066672; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31738

Truy cập trực tuyến

20
Algorithms and models for the web-graph : 6th international workshop, WAW 2009, Barcelona, Spain, February 12-13, 2009 : proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algorithms and models for the web-graph : 6th international workshop, WAW 2009, Barcelona, Spain, February 12-13, 2009 : proceedings

Avrachenkov, Konstantin; Donato, Debora; Litvak, Nelly

978-3-540-95994-6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28308

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 522.506  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (93)
 2. 1962đến1975  (2.176)
 3. 1976đến1989  (10.437)
 4. 1990đến2004  (54.303)
 5. Sau 2004  (452.540)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (491.372)
 2. Chinese  (2.907)
 3. French  (1.500)
 4. German  (1.412)
 5. Undetermined  (1.196)
 6. Spanish  (1.023)
 7. Portuguese  (862)
 8. Japanese  (663)
 9. Russian  (291)
 10. Italian  (138)
 11. Norwegian  (89)
 12. Czech  (51)
 13. Turkish  (39)
 14. Lithuanian  (32)
 15. Persian  (29)
 16. Polish  (27)
 17. Romanian  (27)
 18. Korean  (24)
 19. Ukrainian  (23)
 20. Dutch  (15)
 21. Slovak  (10)
 22. Danish  (9)
 23. Arabic  (8)
 24. Hungarian  (7)
 25. Greek  (2)
 26. Thai  (1)
 27. Icelandic  (1)
 28. Hebrew  (1)
 29. Serbo-Croatian  (1)
 30. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (985)
 2. T - Technology .  (227)
 3. H - Social sciences.  (23)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. He, Yong
 2. Wang, Qian
 3. Toth, Paolo
 4. Shen, Dinggang
 5. Lim, Andrew

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...