skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and system for managing power grid data

Yin Jian ; Akyol Bora A ; Gorton Ian

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCEDE ET SYSTEME DE GESTION DE DONNEES DE RESEAU ELECTRIQUE
METHOD AND SYSTEM FOR MANAGING POWER GRID DATA

Yin, Jian ; Akyol, Bora A ; Gorton, Ian

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND SYSTEM FOR MANAGING POWER GRID DATA

Yin Jian ; Akyol Bora A ; Gorton Ian

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ ET SYSTÈME DE GESTION DE DONNÉES DE RÉSEAU ÉLECTRIQUE
METHOD AND SYSTEM FOR MANAGING POWER GRID DATA

Yin, Jian ; Akyol, Bora A ; Gorton, Ian

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

STRUCTURE DE CAPTEUR INTELLIGENT ET D'ORGANE DE COMMANDE POUR RÉSEAU ÉLECTRIQUE
INTELLIGENT SENSOR AND CONTROLLER FRAMEWORK FOR THE POWER GRID

Akyol, Bora, A ; Haack, Jereme, Nathan ; Craig, Philip, Allen ; Tews, Cody, William ; Kulkarni, Anand, V ; Carpenter, Brandon, J ; Maiden, Wendy, M ; Ciraci, Selim

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent sensor and controller framework for the power grid

Akyol Bora A ; Haack Jereme Nathan ; Craig, Jr. Philip Allen ; Tews Cody William ; Kulkarni Anand V ; Carpenter Brandon J ; Maiden Wendy M ; Ciraci Selim

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of network admission control functions in network access devices

Yadav Navindra ; Mahamuni Atul ; Ozakil Azim ; Akyol Bora A ; Feng Peirong ; Enderwick Thomas J ; Joseph Aji ; Kumar Shashi ; Valliappan Sambasivam

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTELLIGENT SENSOR AND CONTROLLER FRAMEWORK FOR THE POWER GRID

Akyol Bora A ; Haack Jereme Nathan ; Craig, Jr. Philip Allen ; Tews Cody William ; Kulkarni Anand V ; Carpenter Brandon J ; Maiden Wendy M ; Ciraci Selim

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent sensor and controller framework for the power grid

Akyol Bora A ; Haack Jereme Nathan ; Craig, Jr. Philip Allen ; Tews Cody William ; Kulkarni Anand V ; Carpenter Brandon J ; Maiden Wendy M ; Ciraci Selim

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTELLIGENT SENSOR AND CONTROLLER FRAMEWORK FOR THE POWER GRID

Akyol, Bora A ; Haack, Jereme Nathan ; Craig, Jr., Philip Allen ; Tews, Cody William ; Kulkarni, Anand V ; Carpenter, Brandon J ; Maiden, Wendy M ; Ciraci, Selim

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTELLIGENT SENSOR AND CONTROLLER FRAMEWORK FOR THE POWER GRID

Akyol Bora A ; Haack Jereme Nathan ; Craig, Jr. Philip Allen ; Tews Cody William ; Kulkarni Anand V ; Carpenter Brandon J ; Maiden Wendy M ; Ciraci Selim

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of network admission control functions in network access devices

Yadav Navindra ; Mahamuni Atul ; Ozakil Azim ; Akyol Bora A ; Feng Peirong ; Enderwick Thomas J ; Joseph Aji ; Kumar Shashi ; Valliappan Sambasivam

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic resource allocation and media access control for a wireless ATM network

Akyol Bora A ; Cox Donald C

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic resource allocation and media access control for a wireless ATM network

Akyol, Bora A ; Cox, Donald C; The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent sensor and controller framework for the power grid

Akyol, Bora A ; Haack, Jereme Nathan ; Craig, Jr., Philip Allen ; Tews, Cody William ; Kulkarni, Anand V ; Carpenter, Brandon J ; Maiden, Wendy M ; Ciraci, Selim

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cyber Security Challenges in Using Cloud Computing in the Electric Utility Industry

Akyol, Bora A.; United States. Department Of Energy.

DOI: 10.2172/10.2949

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

VOLTTRON Lite: Integration Platform for the Transactional Network

Haack, Jereme N. ; Katipamula, Srinivas ; Akyol, Bora A. ; Lutes, Robert G.; United States. Department Of Energy.

DOI: 10.2172/110.150

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (2)
 2. 2012đến2012  (2)
 3. 2013đến2014  (6)
 4. 2015đến2016  (4)
 5. Sau 2016  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Akyol Bora A
 2. Akyol, Bora A.
 3. Maiden Wendy M
 4. Ciraci Selim
 5. Kulkarni Anand V

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...