skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 91  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and system for controlling network access on a per-flow basis

Akyol Bora

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and system for computer networking

Akyol Bora

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and system for tunneling MACSec packets through non-MACSec nodes

Akyol Bora

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Network interface device, computing system and method for transmitting data

Akyol Bora ; Agarwal Puneet

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent network interface controller

Akyol Bora ; Agarwal Puneet

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent network interface controller

Akyol, Bora ; Agarwal, Puneet

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligenter Netzwerkschnittstellen-Controller
Contrôleur d'interface de réseau intelligent
Intelligent network interface controller

Akyol, Bora ; Agarwal, Puneet

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTELLIGENT NETWORK INTERFACE CONTROLLER

Akyol Bora ; Agarwal Puneet

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent network interface controller

Akyol Bora ; Agarwal Puneet

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and system for controlling network access on a per-flow basis

Akyol, Bora; Broadcom Corporation (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PCI express load sharing network interface controller cluster

Akyol Bora ; Talayco Daniel ; Ekici ALI

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and system for tunneling MACSec packets through non-MACSec nodes

Akyol, Bora; Broadcom Corporation (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Universal routing in PCI-Express fabrics

Talayco Daniel ; Akyol Bora ; Ekici ALI

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PCI Express Load Sharing Network Interface Controller Cluster

Akyol Bora ; Talayco Daniel ; Ekici ALI

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and system for managing power grid data

Yin Jian ; Akyol Bora A ; Gorton Ian

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent network interface controller

Akyol, Bora ; Agarwal, Puneet; Broadcom Corporation (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCEDE ET SYSTEME DE GESTION DE DONNEES DE RESEAU ELECTRIQUE
METHOD AND SYSTEM FOR MANAGING POWER GRID DATA

Yin, Jian ; Akyol, Bora A ; Gorton, Ian

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND SYSTEM FOR MANAGING POWER GRID DATA

Yin Jian ; Akyol Bora A ; Gorton Ian

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ ET SYSTÈME DE GESTION DE DONNÉES DE RÉSEAU ÉLECTRIQUE
METHOD AND SYSTEM FOR MANAGING POWER GRID DATA

Yin, Jian ; Akyol, Bora A ; Gorton, Ian

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 91  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (5)
 2. 2002đến2004  (22)
 3. 2005đến2009  (26)
 4. 2010đến2013  (30)
 5. Sau 2013  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (88)
 2. French  (16)
 3. German  (12)
 4. Chinese  (5)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Akyol Bora
 2. Akyol, Bora
 3. Agarwal, Puneet
 4. Agarwal Puneet
 5. Ginsberg, Les

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...