skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

025 NATIONAL ADMINISTRATIVE DATA PRODUCES A VERY ACCURATE RISK PREDICTION MODEL FOR SHORT- AND LONG-TERM MORTALITY FOLLOWING CARDIAC SURGERY

Aktuerk, D ; Mcnulty, D ; Barnett, V ; Freemantle, N ; Ray, D ; Pagano, D

Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery, 2014, Vol. 19(suppl1), pp.S9-S9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1569-9293 ; E-ISSN: 1569-9285 ; DOI: 10.1093/icvts/ivu276.25

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cheerios in the lung: a rare but characteristic radiographic sign

Aktuerk, D ; Lutz, M ; Rosewarne, D ; Luckraz, H

QJM: An International Journal of Medicine, 2015, Vol. 108(9), pp.743-744 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-2725 ; E-ISSN: 1460-2393 ; DOI: 10.1093/qjmed/hcv044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
How does the 'Heart Team' decision get enacted for patients with coronary artery disease?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How does the 'Heart Team' decision get enacted for patients with coronary artery disease?

Mishra, P. K. ; Luckraz, H. ; Aktuerk, D. ; Thekkudan, J. ; Mahboob, S. ; Norell, M.

Heart Asia, 01/01/2014, Vol.6(1), pp.31-33 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1759-1104 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/heartasia-2013-010477

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National administrative data produces an accurate and stable risk prediction model for short-term and 1-year mortality following cardiac surgery

Aktuerk, D ; Mcnulty, D ; Ray, D ; Begaj, I ; Howell, N ; Freemantle, N ; Pagano, D

International Journal of Cardiology , 203 pp. 196-203. (2016)

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The factors affecting milk production and milk production cost: Çanakkale case-Biga ; Süt üretimini etkileyen faktörler ve süt üretim maliyeti: Çanakkale ili Biga ilçesi örneği

Aktürk , D. , Onsekiz Mart ; Bayramoğlu , Z. , Selçuk Univ. , Faculty Of Agriculture , Konya . Div. Of Agricultural Economics ; Savran , F. , Onsekiz Mart ; Tatlıdil , F.F. , Ankara Univ. , Faculty Of Agriculture , Ankara . Div. Of Agricultural Economics

Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafkas, Kars, 2010, Vol.(2), pp.329-335 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1309-2251

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The factors effected on consumption of goat milk and its products in some selected cities in Turkey ; Türkiye'de seçilmiş bazı illerde keçi sütü ve ürünleri tüketimine etkili faktörler

Savran , F. , Onsekiz Mart ; Aktürk , D. , Onsekiz Mart ; Dellal , İ. , Ankara Univ. , Faculty Of Agriculture , Ankara . Div. Of Agricultural Economics ; Tatlıdil , F. , Karabük ; Dellal , G. , Ankara Univ. , Faculty Of Agriculture , Ankara . Div. Of Animal Science ; Pehlivan , E. , Ankara Univ. , Faculty Of Agriculture , Ankara . Div. Of Animal Science

Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafkas, Kars, 2011, Vol.(2), pp.251-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1309-2251

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of ultrafiltration and peritoneal dialysis on proinflammatory cytokines during cardiopulmonary bypass surgery in newborns and infants

Dittrich, S ; Aktuerk, D ; Seitz, S ; Mehwald, P ; Schulte - MöNting, J ; Schlensak, C ; Kececioglu, D

European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, 2004, Vol. 25(6), pp.935-940 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1010-7940 ; E-ISSN: 1873-734X ; DOI: 10.1016/j.ejcts.2004.02.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2010  (1)
 3. 2011đến2013  (1)
 4. 2014đến2015  (3)
 5. Sau 2015  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6)
 2. Turkish  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Aktuerk, D.
 2. Ray, D
 3. Pagano, D
 4. Freemantle, N
 5. Luckraz, H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...