skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Critical Analysis of Current Legal Developments on the Political Participation of Minorities in Turkey

Akbulut, Olgun

International Journal on Minority and Group Rights, 2010, Vol.17(4), pp.551-560 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/157181110X531439

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Criteria developed by the European Court of Human Rights on the dissolution of political parties. (Twenty-First Annual Philip D. Reed Memorial Issue)

Akbulut, Olgun

Fordham International Law Journal, Dec, 2010, Vol.34(1), p.46-77

ISSN: 0747-9395

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The State of Political Participation of Minorities in Turkey – An Analysis under the ECHR and the ICCPR

Akbulut, Olgun

International Journal on Minority and Group Rights, 2005, Vol.12(4), pp.375-395 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/157181105775001858

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parental Religious Rights vs. Compulsory Religious Education in Turkey

Akbulut, Olgun ; Usal, Zeynep Oya

International Journal on Minority and Group Rights, 2008, Vol.15(4), pp.433-455 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/157181108X374752

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Akbulut, Olgun
  2. Akbulut, O.
  3. Usal, Z.O.
  4. Usal, Zeynep Oya
  5. Usal, Zeynep

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...