skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 138  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A course in abstract harmonic analysis

Holland Gerald B

CRC Press; 1995 - (515.2433)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teacher questioning and invitations to participate in advanced mathematics lectures

Paoletti, Teo ; Krupnik, Victoria ; Papadopoulos, Dimitrios ; Olsen, Joseph ; Fukawa-Connelly, Tim ; Weber, Keith

Educational Studies in Mathematics, 2018, Vol.98(1), pp.1-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-1954 ; E-ISSN: 1573-0816 ; DOI: 10.1007/s10649-018-9807-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role of linguistic skills in fifth-grade mathematics

Kleemans, Tijs ; Segers, Eliane ; Verhoeven, Ludo

Journal of Experimental Child Psychology, March 2018, Vol.167, pp.404-413 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0965 ; E-ISSN: 1096-0457 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2017.11.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
高等数学课程设置的多样化研究 - Research on the Diversification of Course Design in Advanced Mathematics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高等数学课程设置的多样化研究 - Research on the Diversification of Course Design in Advanced Mathematics

肖建海 ; 李渺 ; 蔡运舫 ; 李发来 ; Xiao Jianhai, Li Miao, Cai Yunfang, Li Falai

湖北工程学院学报 - JOURNAL OF XIAOGAN UNIVERSITY, 2012, Vol.32(05), pp.9-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2095-4824

Toàn văn sẵn có

5
《高等数学》教学改革的立足点和策略探讨 - Probing into the Standpoint of Teaching Reform and Countermeasures on Advanced Mathematics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

《高等数学》教学改革的立足点和策略探讨 - Probing into the Standpoint of Teaching Reform and Countermeasures on Advanced Mathematics

田仁碧 ; TIAN Ren-bi

铜仁学院学报 - Journal of Tongren University, 2013, Vol.15(06), pp.166-168

ISSN: 1673-9639

Toàn văn sẵn có

6
应用型本科计算机专业数学类课程教学探讨 - To Explore the Mathematics Teaching in Undergraduate Computer Major at Applied Colleges
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

应用型本科计算机专业数学类课程教学探讨 - To Explore the Mathematics Teaching in Undergraduate Computer Major at Applied Colleges

李秀芳 ; 周树森 ; 张利锋 ; LI Xiu -fang, ZHOU Shu - sen, ZHANG Li -feng

高等理科教育 - Higher Education of Sciences, 2016, Issue 01, pp.120-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-4076

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematical Explanatory Strategies Employed by Prospective Secondary Teachers

Cofer, Tanya

International Journal of Research in Undergraduate Mathematics Education, 2015, Vol.1(1), pp.63-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2198-9745 ; E-ISSN: 2198-9753 ; DOI: 10.1007/s40753-015-0007-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
基于翻转学习的高等数学课程教学模式探究 - Exploration on the Teaching Mode of Advanced Mathematics Course Based on Flipped Learning
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于翻转学习的高等数学课程教学模式探究 - Exploration on the Teaching Mode of Advanced Mathematics Course Based on Flipped Learning

张磊 ; ZHANG Lei

高等理科教育 - Higher Education of Sciences, 2017, Issue 05, pp.87-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-4076

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A critical discourse analysis of practical problems in a foundation mathematics course at a South African university

Roux, Kate ; Adler, Jill

Educational Studies in Mathematics, 2016, Vol.91(2), pp.227-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-1954 ; E-ISSN: 1573-0816 ; DOI: 10.1007/s10649-015-9656-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
高职高专《高等数学》教材改革研究——基于立体化教材的构建 - Based on the Construction of Three-dimensional Textbooks--Based on the Construction of Three-dimensional Textbooks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高职高专《高等数学》教材改革研究——基于立体化教材的构建 - Based on the Construction of Three-dimensional Textbooks--Based on the Construction of Three-dimensional Textbooks

林海涛 ; LIN Haitao

广东轻工职业技术学院学报 - Journal of Guangdong Industry Technical College, 2014, Vol.13(03), pp.56-58

ISSN: 1672-1950

Toàn văn sẵn có

11
混合式学习模式在高等数学教学中的应用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

混合式学习模式在高等数学教学中的应用

郭楠 ; 宋超 ; 王月明

高教学刊 - Journal Of Higher Education, 2017, Issue 11, pp.75-75

ISSN: 2096-000X

Toàn văn sẵn có

12
数学史在高等数学教学中的应用体会 - Application and Thoughts on History of Mathematics Teaching of Advanced Mathematics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

数学史在高等数学教学中的应用体会 - Application and Thoughts on History of Mathematics Teaching of Advanced Mathematics

余井权 ; 曹治清 ; 王海燕 ; Yu Jingquan,Cao Zhiqing,Wang Haiyan

成都中医药大学学报:教育科学版 - Journal of Chengdu University of Traditional Chinese Medicine:Educational Science Edition, 2012, Vol.14(01), pp.44-45

ISSN: 1008-8288

Toàn văn sẵn có

13
浅议高等数学教学中创造性思维的培养
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浅议高等数学教学中创造性思维的培养

杨丽

高教学刊 - Journal Of Higher Education, 2017, Issue 01, pp.98-99

ISSN: 2096-000X

Toàn văn sẵn có

14
高等数学课程教学改革与应用型人才培养探讨 - On Course Teaching Reform and How to Cultivate Applied Talents in Advanced Mathematics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高等数学课程教学改革与应用型人才培养探讨 - On Course Teaching Reform and How to Cultivate Applied Talents in Advanced Mathematics

田洁 ; TIAN Jie

铜仁学院学报 - Journal of Tongren University, 2014, Vol.16(04), pp.181-183

ISSN: 1673-9639

Toàn văn sẵn có

15
高职航海技术专业高等数学教学改革的探索与实践 - The Exploration and Practice in Reformation of Advanced Mathematics Eduacation for Navigational Majors
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高职航海技术专业高等数学教学改革的探索与实践 - The Exploration and Practice in Reformation of Advanced Mathematics Eduacation for Navigational Majors

范洪军 ; 吴玮 ; 张晶 ; FAN Hong-jun WU Wei ZHANG Jing

青岛远洋船员职业学院学报 - Journal of Qingdao Ocean Shipping Mariners College, 2012, Vol.33(03), pp.34-36

ISSN: 2095-3747

Toàn văn sẵn có

16
大类招生培养模式下的高等数学教学改革——以海南大学为例
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

大类招生培养模式下的高等数学教学改革——以海南大学为例

李胜军 ; 何勇 ; 王燕华

高教学刊 - Journal Of Higher Education, 2017, Issue 14, pp.66-68

ISSN: 2096-000X

Toàn văn sẵn có

17
多媒体应用于高等数学教学的利弊分析 - Application of Multimedia to the Higher Mathematics Teaching of the Advantages and Disadvantages
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

多媒体应用于高等数学教学的利弊分析 - Application of Multimedia to the Higher Mathematics Teaching of the Advantages and Disadvantages

徐长玲 ; XU Changling

吉林农业科技学院学报 - Journal Of Jilin Agricultural Science And Technology College, 2012, Vol.21(01), pp.90-92

ISSN: 1674-7852

Toàn văn sẵn có

18
拉普拉斯变换方法在高等数学中的应用 - Application of Laplasse Transformation in Advanced Mathematics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

拉普拉斯变换方法在高等数学中的应用 - Application of Laplasse Transformation in Advanced Mathematics

张明会 ; 高婷婷 ; ZHANG Ming-hui, GAO Ting-ting

洛阳师范学院学报 - Journal of Luoyang Teachers College, 2015, Vol.34(02), pp.34-35

ISSN: 1009-4970

Toàn văn sẵn có

19
SPSS软件在高等数学试卷成绩分析中的应用 - Application of SPSS in the Analysis of Advanced Mathematics Test Scores
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SPSS软件在高等数学试卷成绩分析中的应用 - Application of SPSS in the Analysis of Advanced Mathematics Test Scores

杜玉霞 ; 梁武 ; 方玲玲 ; DU Yu-xia, LIANG Wu, FANG Ling-ling

洛阳师范学院学报 - Journal of Luoyang Teachers College, 2015, Vol.34(02), pp.89-91

ISSN: 1009-4970

Toàn văn sẵn có

20
高职高等数学在专业课中的应用示例
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高职高等数学在专业课中的应用示例

徐荣贵

高教学刊 - Journal Of Higher Education, 2016, Issue 06, pp.184-185

ISSN: 2096-000X

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 138  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (8)
 2. 2000đến2005  (8)
 3. 2006đến2009  (31)
 4. 2010đến2014  (36)
 5. Sau 2014  (53)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (25)
 2. Chinese  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Palagallo, Judith
 2. Weber, Keith
 3. Fukawa-Connelly, Tim
 4. Cofer, Tanya
 5. Krupnik, Victoria

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...