skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eric John Ernest Hobsbawm (1917-2012)

Adriano Luiz Duarte

Revista de Ciências Humanas, 01 March 2013, Vol.46(2), pp.577-584 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0101-9589 ; E-ISSN: 2178-4582 ; DOI: 10.5007/2178-4582.2012v46n2p577

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ley y costumbre: lo esencial de E. P. Thompson

Adriano Luiz Duarte

Rey Desnudo: Revista de Libros, 01 December 2013, Vol.2(3)

E-ISSN: 2314-1204

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Um nordeste em São Paulo: trabalhadores migrantes em São Miguel Paulista, 1945/1966

Adriano Luiz Duarte

Revista Brasileira de História, 01 January 2010, Vol.30(60), pp.255-258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1806-9347 ; E-ISSN: 1806-9347 ; DOI: 10.1590/S0102-01882010000200014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lei, justiça e Direito: algumas sugestões de leitura da obra de E. P. Thompson

Adriano Luiz Duarte

Revista de Sociologia e Política, 01 June 2010, Vol.18(36), pp.175-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-9873 ; E-ISSN: 1678-9873 ; DOI: 10.1590/S0104-44782010000200011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trabalho, saúde e medicina na América Latina

Adriano Luiz Duarte ; Óscar Gallo

Mundos do Trabalho, 01 March 2016, Vol.7(13), pp.5-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1984-9222

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

History and social movements: possibilities and impasses in building knowledge fields - doi: 10.4025/dialogos.v12i1.35 Historia y movimientos sociales: posibilidades y obstáculos en la constitución del campo del conocimiento História e movimentos sociais: possibilidades e impasses na constituição do campo do conhecimento - doi: 10.4025/dialogos.v12i1.35

Adriano Luiz Duarte ; Paulo Meksenas

Diálogos, 01 May 2010, Vol.12(1), pp.119-139

ISSN: 1415-9945 ; E-ISSN: 2177-2940 ; DOI: 10.4025/dialogos.v12i1.35

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O "dia de São Bartolomeu" e o "carnaval sem fim": o quebra-quebra de ônibus e bondes na cidade de São Paulo em agosto de 1947

Adriano Luiz Duarte

Revista Brasileira de História, 01 December 2005, Vol.25(50), pp.25-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0102-0188 ; E-ISSN: 1806-9347 ; DOI: 10.1590/S0102-01882005000200003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Em busca de um lugar no mundo": movimentos sociais e política na cidade de São Paulo nas décadas de 1940 e 50

Adriano Luiz Duarte

Estudos Históricos, 01 December 2008, Vol.21(42), pp.195-219

ISSN: 2178-1494 ; E-ISSN: 2178-1494 ; DOI: 10.1590/S0103-21862008000200005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moralidade pública e cidadania: a educação nos anos 30 e 40 Public morality and citizenship: education in the 1930s and 1940s

Adriano Luiz Duarte

Educação & Sociedade, 01 December 2000, Vol.21(73), pp.165-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0101-7330 ; E-ISSN: 1678-4626 ; DOI: 10.1590/S0101-73302000000400011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DOMESTICAÇÃO E DOMESTICIDADE: A Construção das Exclusões

Adriano Luiz Duarte

Tempo Social, 01 December 1992, Vol.4(1-2), pp.183-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1809-4554 ; E-ISSN: 1809-4554 ; DOI: 10.1590/ts.v4i1/2.84936

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Julho, 10! As artes da política e a política das artes nos anos 1940

Adriano Luiz Duarte

Topoi, Vol.16(31), pp.544-570

ISSN: 2237-101X ; E-ISSN: 2237-101X ; DOI: 10.1590/2237-101X016031008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pedro Maneta e o concurso literário promovido pelo Ministério do Trabalho indústria e Comércio em 1942

Adriano Luiz Duarte

Estudos Históricos, Vol.29(59), pp.687-706

ISSN: 2178-1494 ; E-ISSN: 2178-1494 ; DOI: 10.1590/s2178-14942016000300007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (1)
 2. 2000đến2004  (1)
 3. 2005đến2007  (1)
 4. 2008đến2010  (4)
 5. Sau 2010  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (11)
 2. Portuguese  (9)
 3. Spanish  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Adriano Luiz Duarte
 2. Duarte, Adriano Luiz
 3. Duarte, Adriano
 4. Adriano Luiz
 5. Duarte

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...