skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Crisis Staff Exercise - Aviation Accident<br>Crisis Staff Exercise - Aviation Accident
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crisis Staff Exercise - Aviation Accident
Crisis Staff Exercise - Aviation Accident

Maléřová, Lenka ; Chmelíková, Karolína ; Adamec, Vilém

Naše more, 10/2015, Vol.62(SI), pp.171-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 04696255 ; E-ISSN: 18486320 ; DOI: http://dx.doi.org/10.17818/NM/2015/SI15

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crisis Staff Exercise - Aviation Accident/Vjezba posade za krizne slucajeve - zrakoplovna nesreca

Malérová, Lenka ; Chmelíková, Karolína ; Adamec, Vilém

Nase More, 2015, Vol.62(3), pp.171-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 04696255 ; E-ISSN: 18486320

Toàn văn sẵn có

3
Assessment of Crisis Preparedness Resourcing to Stress Tests
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of Crisis Preparedness Resourcing to Stress Tests

Maléřová, Lenka ; Adamec, Vilém ; Vicente, Romeu Da Silva ; Brumar, Jakub

TRANSACTIONS of the VŠB – Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series, 03/01/2018, Vol.13(1), pp.8-14 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1805-3238 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2478/tvsbses-2018-0002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bezpečnostní management a zneužití informací

Adamec, Vilém ; Kosová, Věra

ISBN: 978-80-7395-304-1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The attitude of France towards the US security policy
Postoj Francie k zahraniční a bezpečnostní politice Spojených států amerických

Čmakalová, Kateřina; Eichler, Jan ; Veselý, Zdeněk ; Novák, Jaromír ; Adamec, Vilém

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (3)
 2. Czech  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Adamec, Vilém
 2. Maléřová, Lenka
 3. Chmelíková, Karolína
 4. Adamec, Vilem
 5. Vilém Adamec

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...