skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

City Leadership in Global Governance

Acuto, Michele

Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations, August 2013, Vol.19(3), pp.481-498 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1075-2846 ; E-ISSN: 1942-6720 ; DOI: 10.1163/19426720-01903008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-rise Dubai urban entrepreneurialism and the technology of symbolic power

Acuto, Michele

Cities, 2010, Vol.27(4), pp.272-284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-2751 ; DOI: 10.1016/j.cities.2010.01.003

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Cities: Gorillas in Our Midst

Acuto, Michele

Alternatives: Global, Local, Political, October 2010, Vol.35(4), pp.425-448 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3754 ; E-ISSN: 2163-3150 ; DOI: 10.1177/030437541003500405

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Power Foundations of Cities in Global Governance

Leffel, Benjamin ; Acuto, Michele

Global Society, 03 July 2018, Vol.32(3), p.281-301 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-0826 ; E-ISSN: 1469-798X ; DOI: 10.1080/13600826.2018.1433130

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global urban policy and the geopolitics of urban data

Robin, Enora ; Acuto, Michele

Political Geography, September 2018, Vol.66, pp.76-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2018.08.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Palgrave Communications – connecting research in the humanities, social sciences and business
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Palgrave Communications – connecting research in the humanities, social sciences and business

Hrynaszkiewicz, Iain ; Acuto, Michele

Palgrave Communications, 1/20/2015, Vol.1, p.14006 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2055-1045 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1057/palcomms.2014.6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
High-rise Dubai urban entrepreneurialism and the technology of symbolic power
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-rise Dubai urban entrepreneurialism and the technology of symbolic power

Acuto, Michele

Cities, 8/2010, Vol.27(4), pp.272-284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02642751 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2010.01.003

Toàn văn sẵn có

8
Global urban policy and the geopolitics of urban data
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global urban policy and the geopolitics of urban data

Robin, Enora ; Acuto, Michele

Political Geography, 09/2018, Vol.66, C, pp.76-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09626298 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.polgeo.2018.08.013

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The water-energy-food nexus: An integration agenda and implications for urban governance

Artioli, Francesca ; Acuto, Michele ; Mcarthur, Jenny

Political Geography, November 2017, Vol.61, pp.215-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2017.08.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wilson Victorious? Understanding Democracy Promotion in the Midst of a “Backlash”

Acuto, Michele

Alternatives: Global, Local, Political, October 2008, Vol.33(4), pp.461-480 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3754 ; E-ISSN: 2163-3150 ; DOI: 10.1177/030437540803300404

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Reassembling International Theory : Assemblage Thinking and International Relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reassembling International Theory : Assemblage Thinking and International Relations

M. Acuto ; S. Curtis;; Acuto, Michele ; Curtis, Simon

E-ISBN: 9781137383969 E-ISBN: 1137383968 DOI: 10.1057/9781137383969 ISBN: 9781137383952

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Global City Challenges : Debating a Concept, Improving the Practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global City Challenges : Debating a Concept, Improving the Practice

Acuto, Michele; Steele, Wendy

E-ISBN: 9781137286871 E-ISBN: 1137286873 DOI: 10.1057/9781137286871 ISBN: 9781137286864

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Urban Connections' international survey of city leadership

Acuto, Michele ; Rapoport, Elizabeth

DOI: 10.5255/UKDA-SN-852683

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Promoting a healthy cities agenda through indicators: development of a global urban environment and health index

Pineo, Helen ; Zimmermann, Nici ; Cosgrave, Ellie ; Aldridge, Robert W. ; Acuto, Michele ; Rutter, Harry

Cities & Health, 02 January 2018, Vol.2(1), p.27-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2374-8834 ; E-ISSN: 2374-8842 ; DOI: 10.1080/23748834.2018.1429180

Toàn văn sẵn có

15
The water-energy-food nexus: An integration agenda and implications for urban governance
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The water-energy-food nexus: An integration agenda and implications for urban governance

Artioli, Francesca ; Acuto, Michele ; Mcarthur, Jenny

Political Geography, 11/2017, Vol.61, C, pp.215-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09626298 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.polgeo.2017.08.009

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Edges of the conflict: a three-fold conceptualization of national borders.(Essay)

Acuto, Michele

Borderlands, May, 2008, Vol.7(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1447-0810

Toàn văn sẵn có

17
Low Carbon Urban Infrastructure Investment in Asian Cities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low Carbon Urban Infrastructure Investment in Asian Cities

Jupesta, Joni ; Wakiyama, Takako;; Acuto, Michele (Editor) ; Rapoport, Elizabeth (Editor) ; Setzer, Joana (Editor) ; Jupesta, Joni (Editor) ; Wakiyama, Takako (Editor)

Cities and the Global Politics of the Environment

ISBN: 9781137596758 ; ISBN: 1137596759 ; E-ISBN: 9781137596765 ; E-ISBN: 1137596767 ; DOI: 10.1057/978-1-137-59676-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Leading Cities - A Global Review of City Leadership
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leading Cities - A Global Review of City Leadership

Rapoport, Elizabeth ; Acuto, Michele ; Grcheva, Leonora

ISBN: 9781787355460 ; E-ISBN: 9781787355453

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Leading Cities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leading Cities

Grcheva, Leonora ; Rapoport, Elizabeth ; Acuto, Michele

ISBN: 9781787355453

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspectives on the 21st Century Urban University from Singapore – A viewpoint forum

Addie, Jean-Paul D. ; Acuto, Michele ; Ho, K.C. ; Cairns, Stephen ; Tan, Hwee Pink

Cities, May 2019, Vol.88, pp.252-260 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-2751 ; DOI: 10.1016/j.cities.2018.11.006

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (22)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (2)
 2. 2010đến2012  (8)
 3. 2013đến2014  (5)
 4. 2015đến2016  (2)
 5. Sau 2016  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Acuto, Michele
 2. Acuto, M
 3. Rapoport, Elizabeth
 4. Artioli, Francesca
 5. Cairns, Stephen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...